Denetçi Yardımcısı Nedir? Nasıl Olunur?

İçindekiler

 • DENETÇİ YARDIMCISI NEDİR?
 • DENETÇİ YARDIMCISI NE İŞ YAPAR?
 • YARDIMCI DENETÇİ OLMA ŞARTLARI ;
 • DENETÇİ TÜRLERİ NELERDİR?
 • YARDIMCI DENETÇİ NASIL OLUNUR ?

DENETÇİ YARDIMCISI NEDİR?

Denetim için eğitim alan ve bu faaliyetleri yürüten , denetim konusunda deneyimli , yeterli bilgiye sahip, bağımsız , tarafsız davranabilen , kişilere denetçi denir.Bir denetçi denetim yaparken , tarafsız ve ahlaki kurallara önem göstererek yapar. Bir çok işletme tarafından hoş karşılanmayan denetçiler , ülkenin önemli bir meslek mensuplarıdır. Her şeyin nizami ve kurallara uygun olması için caydırıcı cezalarla , yahut yapılan uyarılarla gerekli düzeni kurmaya ve korumaya çalışırlar. Denetçiler yani diğer adıyla yeminli mali müşavir olarak da bilinirler. Bazı iş ilanları ve sektörlerde denetçi yerine yeminli mali müşaviri de denilmektedir.

DENETÇİ YARDIMCISI NE İŞ YAPAR?

Uzman olunan konularda belgelere dayanarak inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili hususlarda yazılı görüş vermek, rapor düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. Denetçilerin diğer adıyla yeminli mali müşavirler bu görevlerinin yanında tasdik işleri yaparlar.

YARDIMCI DENETÇİ OLMA ŞARTLARI ;

Devlet memurları kanununun 48 inci maddesinde gösterilen şartlara uyulması gerekmektedir. Bu şartlar şöyledir;

 • Türk Vatandaşı olmak
 • Sınav tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet Memurluğuna atanabilirler),
 • Genel olarak en az Ortaokul veya dengi okul mezunu olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarda, zimmet, ihtilas (1), irtikâb (2), rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimali (3) ve istihlâk (4) kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Askerlik durumu itibariyle
 1. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 2. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 3. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
 •  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 53 . maddesi (Sakatların Devlet Memurluğuna alınmaları) hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
 • Hizmet göreceği sınıf için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36. ve 41. maddelerinde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,—bu maddeler sırasıyla aşağıda belirtilmektedir;

1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
2- Teknik Hizmetler Sınıfı
3- Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
4- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
6- Din Hizmetleri Sınıfı
7- Emniyet Hizmetleri Sınıfı
8- Yardımcı Hizmetler Sınıfı
9- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
10- Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

DENETÇİ TÜRLERİ NELERDİR?

Üç adet denetçi türü vardır bunlar; bağımsız denetçiler, iç denetçiler,kamu denetçileri olmak

Bağımsız denetçiler; hiçbir kuruluşa veya kişiye bağlı olmayan anlamına gelmektedir. Genel kabul edilen muhasebe maddeleri ve ilkeleri doğrultusunda mali inceleme tablosunu doğru bir biçimde doldurulduğuna emin olmakla yükümlü kişilerdir.

İç denetçiler; Bu denetimin amacı organizasyonun yetkili kişilerin sorumluluklarını etkin ve verimli bir şekilde yapmaklarına yardımcı olur.

Kamu denetçileri;  Kamusal örgütlere bağlı olarak çalışan denetçilerdir. SGK müfettişleri, maliye müfettişleri vb. uygunluk denetimi yaparlar.

YARDIMCI DENETÇİ NASIL OLUNUR ?

Hukuk , siyasal bilgiler,işletme,iktisat,iktisadi ve idari bilimler fakültesinden veya bunlara denkliği kanıtlanmış yüksel kurulu tarafından onaylanmış , yurtiçi ve yurtdışındaki en az 4 yıllık fakültelerden mezun olduktan sonra , devletin dönemlik açmış olduğu denetçi yardımcı sınavlarına girerek belgeli bir denetçi yardımcı olmanız gerekmektedir. Bunun akabinin de 35 yaşını geçmemiş adayları sözlü mülakat için çağrılır. Bu eleme sınavını geçtikten sonra ülkenin her yerinde geçerli olan sağlık raporuyla incelemeler sonunda yardımcı denetçi olunur.

İskur.web.tr adresinde sık sık denetçi yardımcısı alımı yapan kurumları ve denetçi yardımcısı iş ilanları paylaşmaktayız.  Bu haberleri takip etmek için sosyal platformlarda bizleri takip edebilirsiniz.


Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle