Ülkelere göre özgeçmişte neler öne çıkıyor?

Uluslararası deneyim ve gönüllülük Türkiye’de iş bulmayı kolaylaştırıyor, referanslar ise işveren için kilit değer taşıyor. “Özgeçmişte Neler Önemlidir Araştırması”na göre özgeçmişte yer verilmesi gereken temel unsurlar ülkelere göre farklılık gösteriyor.
Page Group tarafından yapılan, Türkiye dahil 12 farklı ülkede yaklaşık 4.500 aday ve 700 işe alım danışmanıyla gerçekleştirilen “Özgeçmişte Neler Önemlidir Araştırması”na göre özgeçmişte yer verilmesi gereken temel unsurlar ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Uluslararası deneyim ve sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü çalışmalar, yüzde 54 oranla Türkiye’de şirketlerin bir özgeçmişte görmek isteyeceği yetenek dışı özelliklerin başında geliyor. Şirketler bu iki özelliğin adayın esnek ve yeni çalışma ortamına uyum sağlayabilmesiyle ilgili ipuçları verdiğini belirtiyor.
Gönüllülük deneyimi kariyer basamaklarını tırmandırıyor
Araştırmaya katılan PageGroup işe alım danışmanlarından Ezgi Baş “Sosyal sorumluluk projeleri ve uluslararası deneyim, bir adayın kişiliği hakkında çok fazla şey söylüyor” diyor ve ekliyor: “Öncelikle adayın iletişim yetenekleri ve girişimci ruhunu öne çıkarıyor. Gönüllülük temeline dayanan faaliyetlerin sıklıkla uygulandığı uluslararası şirketler ya da çok kültürlü çalışma ortamlarında, bu özelliklere sahip adayların işe kabul edilme şansı artıyor.”
Bir diğer işe alım danışmanı Nergis Bıçakçı ise “İş arayanların, ofis dışında edineceği her türlü sosyal sorumluluk deneyimi adaya kariyeri boyunca pozitif katkı sağlıyor” diyor ve gönüllülük temelli çalışmaların insan ilişkileri ve sosyal becerileri geliştirmeye yardımcı olduğunu, bu özelliklere sahip adayların ise yönetici pozisyonları için daha uygun bulunduğunu vurguluyor.
Referanslar kilit değer taşıyor
Türkiye’de işe alım danışmanlarının yüzde 71’i özgeçmişte yer alan referansları önemsiyor. Çünkü referanslar, özgeçmişte verilen bilgilerin kişisel ve profesyonel bir düzeyde sağlaması olarak kabul ediliyor. Danışmanlarının yüzde 73’ü sosyal medyadaki profilin güncel olmasını dikkat ediyor. Bu noktada sadece LinkedIn gibi profesyonel kanallar değil, Facebook ve Twitter gibi platformların da işe alım danışmanları tarafından, adayın karakterini değerlendirmek için bir araç olarak görülüyor.
İş görüşmesi yapan danışmanlar için özgeçmişte yer alması gereken bilgiler şöyle:
Özgeçmiş kaç sayfa olmalı?
İşe alım danışmanları için özgeçmişin iki sayfanın altında olmasının çok büyük bir önem taşıdığı ülkeler; İtalya % 98, İspanya % 92 ve Türkiye % 85 iken, bunun önemli olmadığını savunan ülke %26 ile Almanya. Polonya ise %50 ile ortalamada kalıyor.
 Özgeçmişe fotoğraf gerekli mi?
Ülkelerinde kişisel mahremiyete ilişkin katı kanunlar bulunmasına rağmen tüm Alman işe alım danışmanları (% 100) özgeçmişlerde profesyonel bir fotoğrafın yer almasını bekliyor. Polonya’dakilerin %79’u da bu görüşe katılıyor. Türkiye’de ise işe alım danışmanlarının %75’i özgeçmişteki fotoğrafların önemli olduğunu düşünüyor. Özgeçmişe fotoğraf eklemek işe alım sürecinde adayın hatırlanmasına yardımcı oluyor. Bununla birlikte, Belçika (% 34) ve Fransa’da (%50) özgeçmişe eklenecek fotoğrafın iş başvurusunda bulunurken adayın şansını çok az etkileyecek bir ayrıntı olduğu düşünülüyor. Özellikle Fransa’da fotoğraf, isim veya adres olmadan gönderilen kimin olduğu belirsiz bir özgeçmişin iş yerinde ayrımcılığa yer vermemek amacına uygun bulunuyor.
Yurt dışı deneyimi kişisel pazarlama yöntemi mi?
Yurt dışı deneyimi, Akdeniz ülkelerindeki işe alım danışmanları için Avrupa’daki diğer ülkelerdekilere kıyasla çok daha önemli. İtalya %91, İspanya %83, Türkiye’de %80 oranında danışmanlar bu konuya önem veriyor. Bu durum ülkelerdeki rekabetçi iş piyasasına ve uluslararası şirketlerin hacmine bağlı oluyor. Bu oran Belçika’da %26, Hollanda’da %37, Almanya’da ise %40.
İşsizlik süresi önemli mi?
Son on yılda işsizliğin yüksek seviyelerde seyrettiği ülkelerde özgeçmişte işsizlik süresinin yer almaması avantaj olarak düşünülüyor. İşsizlik süresini önemsemeyen ülkelerin başında İtalya %50 ve İspanya %31 geliyor. Bununla birlikte, Fransa’da danışmanların sadece % 4’ü, Hollanda’da ise %7 si altı aydan kısa bir istihdam boşluğunun önemli olduğunu söylüyor. Türkiye’deki danışmanların büyük bir çoğunluğu özgeçmişte yer alan işsizlik süresine önem veriyor. Türk danışmanların tamamı altı aydan fazla bir işsizlik süresinin özgeçmişi zayıflattığını düşünürken, %50’si işsizlik süresinin altı aydan az bir boşluğun bile dezavantaj oluşturabileceğine inanıyor.
Özgeçmişteki bilgiler esnetilebilir mi?
Belçika’daki işe alım danışmanlarının %44’ü ve Hollanda’da %43’ü gerçeklere ilişkin bir miktar yaratıcılık kullanabilmeyi kabul ediyor. En az anlayışlı olan ülke ise %7’lik oranla özgeçmişlerin olduğu gibi gerçeği yansıtması gerektiğini düşünen İtalya. Fransa’da ise bu oran %13.
Kişilik özellikleri özgeçmişte ne kadar önemli?
Türkiye’de işe alım danışmanlarının %65’i adayların öz geçmişlerinde kişisel ilgi alanları hakkında bilgiler yer almasının önemsiyor. Bu durum %74 ile Hollanda, %68 ile Portekiz ve %64 ile Almanya’da da geçerli. Fransa’da %28 ve İspanya’da ise %26 oranında önemseniyor. Bu tür bilgiler adayın karakteri ve şirket kültürüne uygunluğunu değerlendirmeye yardımcı oluyor. Hollanda’da kişisel motivasyona yer vermeyi önemli bulanların oranı %90 iken Belçika’da bu oran %78 Türkiye’de ise %63. Özgeçmişlerdeki bu bilgiler, adayların gerçekte kim olduklarını aktarmalarına olanak sağlıyor. Kişisel ilgi alanlarıyla eşleştirilen ve kanıtlanmış deneyim ve becerilere yer veren bir özgeçmiş, tüm ülkelerde olmasa bile, genel anlamda adayları daha rekabetçi bir pozisyona getiriyor. İspanya’da her 5 uzmandan sadece 1’i özgeçmişte kişisel motivasyonun yer almasının önemli olduğunu düşünüyor. Bu durum, işe alım danışmanlarının elinde çok sayıda özgeçmiş bulunmasından kaynaklanıyor.
 

 

 

Kaynak: Link

Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle