Adalet Bakanlığı 29 mühendis alımı yapacak

Adalet Bakanlığı mühendis alımı

Adalet Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda mühendis alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Adalet Bakanlığı ilan kapsamında 29 mühendis alımı yapacaktır. İlan kapsamında harita mühendisi, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, elektrik mühendisi, jeoloji mühendisi, çevre mühendisi alımı yapacaktır. Adaylar ilana 23 Eylül 2019 ile 7 Eküm 2019 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

İçindekiler

 • Adalet Bakanlığı 29 Mühendis Alımı İlanı 2019
 • Başvuru şartları nelerdir?
 • Başvuru sırasında adaylardan istenilen belgeler nelerdir?
 • Başvurular nasıl ve nereden yapılıyor?
 • Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi
 • Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları
 • Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması
 • Ücret Tablosu

Adalet Bakanlığı 29 Mühendis Alımı İlanı 2019

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan/branş için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 29 mühendis pozisyonuna aşağıda belirtilen branşlarda personel alımı yapılacaktır.

UNVAN/BRANŞ ADET
HARİTA MÜHENDİSİ 1
İNŞAAT MÜHENDİSİ 8
MAKİNE MÜHENDİSİ 8
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 5
ELEKTRİK MÜHENDİSİ 3
ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 2
JEOLOJİ MÜHENDİSİ 1
ÇEVRE MÜHENDİSİ 1
TOPLAM 29

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre her unvan/branş için ayrı ayrı en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar alım yapılacaktır.

Başvuru şartları nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 • 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

II) Özel Şartlar:

Son başvuru tarihi itibarıyla ilan edilen unvan/branşlarda Yükseköğretim kurumlarının ilgili mühendislik bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Başvuru sırasında adaylardan istenilen belgeler nelerdir?

 • Başvuru Formu (EK-1) (Bu ilanda belirtilen pozisyonlara yapılan başvurular için sadece ekte yer alan form kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları kabul edilmeyecektir.)
 • Öğrenim belgesinin veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti (İlgili öğrenim kurumunca onaylanmış suret kabul edilebileceği gibi belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca da onaylanabilecektir.)
 • 2018-KPSS sonuç belgesi,
 • Güvenlik Soruşturması Formu (EK-2) (Formun UYARI bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve bu form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.),
 • Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısıyla hazırlanmış ve imzalanmış),
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
 • Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan, (EK-3)

Başvurular nasıl ve nereden yapılıyor?

Başvurular 23/09/2019 tarihinde başlayıp, 07/10/2019 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuruların Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Adaylar; bu ilanda belirtilen unvan/branşlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adaylar başvuru formunda yer alan unvan/branşlardan sadece birini tercih edecek olup, birden fazla tercih yapanlar ile başvuru formunda yer alan tercih alanını boş bırakanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız İnternet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.

Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları

 1. Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,
 3. Genel kültür 20,
 4. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday alınmaya hak kazanacaktır.
Sınav sonuçları ve pozisyonlara alınmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.

Ücret Tablosu

HİZMET YILI SÖZLEŞME ÜCRETİ (BRÜT)
5 yıldan az olanlar 5.210,57
5 yıldan 10 yıla kadar olanlar 5.328,91
10 yıldan 15 yıla kadar olanlar 5.447,28
15 yıldan 20 yıla kadar olanlar 5.565,66
20 yıldan fazla olanlar 5.713,61

ÖNEMLİ NOT: Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar Bakanlığımızın İnternet sitesinde ilan yoluyla yapılacaktır. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Başvuru formunu indirmek için TIKLAYIN

Bu yazımızda Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan 29 mühendis alımı hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca bakanlıkça yayınlanan ilanlara Adalet Bakanlığı iş imkanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER MÜHENDİS ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, mühendis alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan mühendis alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle