Adalet Bakanlığı Aday stajyer Kontrolör Alımı Yapıyor

Adalet Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile aday stajyer kontrolör alımı yapacağını açıkladı. İlan kapsamında 6 aday stajyer kontrolör alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar ilana 8 Ocak 2018 ile 19 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • Adalet Bakanlığı Aday Stajyer Kontrolör Alımı İlanı 2018
 • Sınava Katılma ve Başvuru Şartları
 • Sınava Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler
 • Başvuru Yeri ve Tarihi
 • Sonuçların Duyurulması

Adalet Bakanlığı Aday Stajyer Kontrolör Alımı İlanı 2018

Bakanlığımız merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 7 ve 8 inci derecelerde bulunan altı (6) adet stajyer kontrolör kadrosuna Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

Sınava Katılma ve Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
 • 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.)
 • Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az dört yıllık öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
 • 2017 yılında A Grubu Kadrolar için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP9 ve KPSSP48puan türlerinden herhangi birinden en az yetmiş (70) ve üzeri puan almış olmak, (Bu iki puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır.)

şartları aranmaktadır.

Sınava Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler

 1. Ek-1 Başvuru formu, ( İndirmek İçin TIKLAYIN )
 2. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesi,
 3. Ek-2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-2 formunun 2 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form Bakanlığımızca onaylanacaktır.) ( İndirmek İçin TIKLAYIN )
 4. Mezun olunan okul diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)
 5. Hukuk Fakültesi harici bölümlerden mezun olanlar için transkript belgesi,
 6. Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna ilişkin yazılı beyanı,
 7. Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısı ile doldurulacaktır.)

Eksik belge ibraz edenler ile posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Yeri ve Tarihi

Başvuruların istenilen belgelerle birlikte 08/01/2018 tarihinden itibaren 19/01/2018 tarihi mesai bitimine kadar “Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA” adresine şahsen veya en geç son başvuru tarihine kadar aynı adreste olacak şekilde posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Sınava Katılmaya Hak Kazananların Duyurulması, Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 17 nci maddesi doğrultusunda, başvuru şartlarını taşıyanlar arasından KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerine göre yapılacak sıralama sonucu ilk altmış (60) aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.

 • Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.
 • Sözlü sınav, sınav kurulu tarafından yapılacaktır.
 • Sözlü sınavda en az 3 üyenin olumlu oyunu alanlar ve üyelerin 100 puan üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda not ortalaması en az 70 puana ulaşanlar başarılı sayılırlar.
 • KPSSP9 ve KPSSP48 puanı ve sözlü notunun ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanmak suretiyle nihai başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamaya göre başarılı olan ilk 6 aday atanmaya hak kazanır. Notlarda eşitlik olması halinde kazananlar sınav kurulunca kur’a ile belirlenir. Başarılı olduğu halde puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar atananlardan arta kalanlar müktesep hak iddiasında bulunamazlar ancak yedekte kalırlar ve yeniden sınav açılıncaya kadar boşalacak kadroları ve sıralarını beklerler.
 • Sözlü sınavda, adayın genel kültürü, fizik ve moral yeteneği, anlama ve anlatım kabiliyeti ile tüm tavır ve hareketleri değerlendirmeye tabi tutulur.
 • Sözlü Sınav 12-13/02/2018 tarihlerinde saat 9:00’da Ahlatlıbel Mah. 1859. Cad. No:42 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi’nde yapılacak olup, sözlü sınava girecek adayların kimlik belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sonuçların Duyurulması

Nihai başarı listesi Bakanlığımız İnternet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Bu yazımızda Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan aday stajyer kontrolör alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları ile ilana dair diğer detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca bakanlık tarafından yayınlanan tüm ilanlara Adalet Bakanlığı iş başvurusu formu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle