Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü 2954 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Adalet Bakanlığı’nca yapılması beklenen personel alımı ilanı nihayet yayımlandı. Buna göre Adalet Bakanlığı, ceza ve infaz kurumları için 2.454 infaz ve koruma memuru, 133 büro personeli ( ceza infaz kurumu katibi ), 95 diğer sağlık personeli ( sağlık memuru ), 56 teknisyen, 155 destek personeli (şoför), 26 destek personeli ( aşçı ), 24 destek personeli ( kaloriferci ) olmak üzere toplamda 2954 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına dair başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı İlanı
 • Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Adalet Bakanlığı 2965 Personel Alımı Başvurusu

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Adalet Bakanlığı 2.454 infaz ve koruma memuru, 144 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 95 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 56 teknisyen, 155 destek personeli (şoför), 26 destek personeli (aşçı), 24 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere 2.954 sözleşmeli pozisyon için personel alımı yapılacaktır. Yukarıda saymış olduğumuz Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı ilanı kapsamında pozisyonlara yerleşecek olanlar Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS 2014 ) girip en az 70 puan alan başvurular arasından en yüksek puandan başlamak kaydıyla ilan edilen pozisyon sayısının;

 • Sözleşmeli infaz ve koruma memuru adayları için beş katı (beş katı aday bayan ve erkek için ayrı ayrı belirlenecektir.),
 • Diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (aşçı, kaloriferci) ve teknisyen adayları için beş katı (teknisyenler için beş katı aday her branş için ayrı ayrı belirlenecektir.),
 • Destek personeli (şoför) adayları için on katı sözlü sınava çağırılacaktır.
 • Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) adayları için ise yirmi katı uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.

Başvurularda, lisans mezunları için 2014 KPSSP3, önlisans mezunları için ise 2014 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise 2014 KPSSP94 puanı esas alınacak olup, KPSS sınavından en az 70 puan alma şartı aranmaktadır. Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı kapsamında belirtilen pozisyonlara yerleşebilmek için aranan diğer şartlar ise aşağıda verilmiştir.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
 • Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
 • Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 15 Nisan 2016 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak;

Merkezi sınavın (KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak(01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1980 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

 •  Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Adalet Bakanlığı 2965 Personel Alımı Başvurusu

Yukarıda genel başvuru şartlarını sağlayan adaylar başvurularını 4 Nisan 2016 tarihinden, 15 Nisan 2016 günü mesai sonuna kadar yapabilirler. Adaylar başvurularını belirtilen tarihler içerisinde adalet komisyonu başkanlıklarından yada Bakanlık internet sitesinden temin edilebilecek EK-1 başvuru formunu doldurarak, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı yada bilgisayar çıktısı yada komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile beraber son başvuru tarihine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına yada mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına yapabileceklerdir.

Başvurulara ilişkin evraklar masrafları adaydan alınmak şartı ile aynı gün acele posta servisi ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Usule uygun olarak başvuru süreleri içinde başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilecektir.

Adalet Bakanlığı 2954 Personel Alımı Başvuru Formu İçin TIKLAYIN

 Adalet Bakanlığı Personel Alımı Sınavına Katılmaya Hak Kazananların İlanı

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınavdan önce 22 Nisan 2016 tarihinde komisyonlarda, varsa da Cumhuriyet başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılmaya hak kazanamamış adaylara ise herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Boy ve Kilo Ölçümü

Boy ve kilo ölçümleri 28 ile 29 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacak olup, boy ve kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek ve sözlü sınava katılamayacaklardır.

Sınav Tarihi

Sözleşmeli büro personeli 2 Mayıs 2016 tarihinde daktilo ve bilgisayar ile uygulamalı sınava tabi tutulacaklardır. Şoförler için bu tarih 4 Mayıs 2016’dır. Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı 13 Haziran 2016 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili komisyonca belirlenerek ilan edilecektir.

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifleri Müdürlüğü 2954 personel alımı ilanına dair başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile sınavı hakkında detaylı bilgiler sunduk. İlanın tam metnine ve başvuru formuna yukarıda vermiş olduğumuz başvuru formu bağlantısından ulaşabilirsiniz. Konu hakkında soru, sorun yada görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.

Adalet Bakanlığı İş İlanları İçin TIKLAYIN


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle