Adıyaman İl Özel İdaresi Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

Adıyaman İl Özel İdaresi yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Adıyaman İl Özel İdaresi personel alımı ilanı kapsamında inşaat mühendisi, elektrik mühendisi ve mimar alımı yapacaktır. İlan kapsamında 6 personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar ilana 1 Kasım 2017 tarihi saat 16:30’a kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • Adıyaman İl Özel İdaresi Personel Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Adıyaman İl Özel İdaresi Personel Alımı Başvurusu 2017
 • Değerlendirme
 • Sınav Sonunda Başarılı Olan Adaylardan İstenilen Belgeler

Adıyaman İl Özel İdaresi Personel Alımı İlanı 2017

İl Özel İdaremizin ihtiyaç duyduğu teknik branşlarda 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi, Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3üncü fıkrası hükümlerince tam zamanlı aşağıda belirtilen unvanlarda toplam 6 personel istihdam edilecektir.  Giriş Sınavı; Sözlü /Mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü/Mülakat sınavda; Adayların mesleki yetenek, genel kültür, kendini ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerini mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır. Sınav Komisyonu sınavın iptaline ve ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir. Sınav tarihi ve sınava çağrılacak adayların listesi Adıyaman İl Özel İdaresi WEB adresinden www.adiyamanozelidare.gov.tr duyurulacaktır.

Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 Sayılı TCK ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav için başvuran adayların ibraz edecekleri belgede yazılı olan 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden en yüksek puanı ve diğer istenen şartlar esas alınarak yapılacak olan sıralamaya göre istihdam edilecek her bir kadro için en fazla 5 katı hesap edilerek toplam 30 kişi mülakat/sözlü sınava çağrılacaktır. Sınav komisyonu, sınavın iptaline ve ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir. Sınav tarihi ve sınava çağrılacak adayların listesi Adıyaman İl Özel İdaresi web sitesinden www.adiyamanozelidare.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Unvanı Bölümü Eğitim Süresi Çalışma Şekli Sınıfı Adedi
İnşaat Mühendisi İnşaat Mühendisliği 4-Yıl Tam Zamanlı THS 4
Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisliği 4-Yıl Tam Zamanlı THS 1
Mimar Mimarlık 4-Yıl Tam Zamanlı THS 1

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesindeki şartları taşımak
 • Kamu Personeli Seçme Sınavı 2016 Yılı (KPSS-B Grubu KPSS-P3) puan türünden En Az 60 aldığını gösterir sonuç belgesinin aslı veya Noter Tasdikli bir örneği.
 • Müracaat tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak.
 • Başka kurumlara karşı mecburi hizmeti bulunmamak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan emekli olmamak.
 • Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı engeli bulunmamak
 • Atanacağı pozisyon için tabloda belirtilen öğrenim şartlarına sahip olmak.
 • İlimiz merkez ve ilçe Özel İdare ve Şantiyelerinde her türlü arazi şartlarında İl Özel İdaresi görev alanı kapsamında ilimize bağlı merkez ve 8 ilçesinin herhangi birinde gerekli görülmesi halinde çalıştırılır.
 • Yerleşim yeri olarak Adıyaman İlinde Müracaat tarihi itibari ile 1 (Bir) yıl ikamet etmiş olmak.
 • Adıyaman ve İlçeleri doğumlu olmak.
 • İnşaat mühendisliği sözleşmeli kadrosuna müracaat eden adayların mesleğinde en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak,
 • Elektrik Mühendisliği ve Mimarlık kadrosuna sözleşmeli olarak müracaat eden adayların mesleğinde en az 5 yıl tecrübeye sahip olmak,
 • Sözlü sınav sonucunda sınavı kazanmış sayılanlar, İdaremiz tarafından yapılacak olan Güvenlik Soruşturması olumlu olan adaylar göreve başlatılacaktır.

Adıyaman İl Özel İdaresi Personel Alımı Başvurusu 2017

Adayların 25.10.2017-01.11.2017 tarihleri arasında saat 16.30’a kadar Adıyaman İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edecekleri İş Talep Formu, Diploma Fotokopisi, son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Yerleşim Yeri belgesi ile birlikte İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta veya e-mail ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İş Talep Formunu eksik dolduran ve eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır Müracaatlar 06.11.2017 tarihine kadar değerlendirmeye tabi tutulacak olup, ön değerlendirme neticesinde sözlü sınava çağrılacak adaylar tespit edildikten sonra sözlü sınav tarihi, yeri ve aday listesi Adıyaman İl Özel İdaresi WEB adresinden www.adiyamanozelidare.gov.tr duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Değerlendirme

Sözlü/Mülakat sınavı 13.11.2017 tarihinde Adıyaman İl Özel İdaresi (Eski Köy Hizmetleri Binası) Genel Sekreter Yardımcısı odasında yapılacaktır. Mesleğe ilişkin (Unvan) bilgi düzeyinin %40’ı, Adayın Genel Kültür, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü ve Özel İdare çalışmaları hakkındaki bilgilerin %30’u üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Sınav Başarı Puanının hesaplanmasında KPSS puanı %30, Komisyon tarafından yapılacak olan sözlü Puanı %70 oranında değerlendirmeye alınacak olup, puanlama 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup 70 (Yetmiş) ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacaktır. Her bir kadro için birden fazla başarılı aday bulunması halinde puanı yüksek olan kazanmış sayılacaktır. Aynı Puana sahip adaylar Komisyon tarafından yeniden değerlendirmeye alınacaktır. Sözlü sınav sonuçları ilan panosunda ve İl Özel İdaresi internet sitesinde yayımlanacaktır. Başvuran adaylar arasında tüm puanlama yapıldıktan sonra puanların eşit olması durumunda adaylardan Yabancı Dil Sınavına (YDS) girmiş, 50 puan ve üzeri almış olan adaylar tercih edilecektir.

Sınav Sonunda Başarılı Olan Adaylardan İstenilen Belgeler

 • Cumhuriyet Başsavcılığı Adli-Sicil Belgesi
 • Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Alınmış Sağlık Kurulu Raporu
 • Mezun olduğu okulun Diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti.
 • Erkek adaylar için askerlik yaptığına dair belgenin aslı ya da onaylı sureti.
 • Nüfus kayıt örneği
 • 2 Adet yeni çekilmiş fotoğraf
 • Yerleşim yeri olarak Adıyaman İlinde Müracaat tarihi itibari ile 1 (Bir) yıl ikamet etmiş olduğunu gösterir İkametgah Belgesi.
 • Kamu Personeli Seçme Sınavı 2016 YILI (KPSS-B Grubu KPSS-P3) Puan türünden en az 60 aldığını gösterir sonuç belgesinin aslı veya noterden tasdikli bir örneği.

Bu yazımızda Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen personel alımı ilanı hakkında detaylı bilgileri paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle