Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Aydın ilimizde yer alan Adnan Menderes Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Adnan Menderes Üniversitesi iş ilanı kapsamında hemşire, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 15 gün içerisinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru tarihleri ve başvuru formu ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?
 • Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemiz Hastanesine (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 • 2016 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 • Sınav tarihi itibariyle en az f 18) yaşını tamamlamış olmak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.
S.NO ÜNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
1 HEMŞİRE 1 Sağlık meslek liselerinin hemşirelik programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin çocuk acil bölümünde en az 4 yıl çalışmış olmak. Yenidoğan yoğun bakım hemşireliği sempozyumuna katılmış olmak.
2 HEMŞİRE 1 Fakülte veya yüksekokulların hemşirelik bölümü lisans programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin genel cerrahi yoğun bakım ünitelerinde en az 1 yıl çalışmış olmak. Bebek bakımı ve anne baba eğitimi programına katılmış olmak.
3 HEMŞİRE 1 Fakülte veya yüksekokulların hemşirelik bölümü lisans programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin kadın hastalıkları ve doğum servisi ile , üroloji ve kardiyoloji servislerinde en az toplam 2 yıl çalışmış olmak. Yenidoğan ölümlerinin azaltılması çalışmaları kapsamında kursa katılmış olmak.
4 SAĞLIK

TEKNİKERİ

1 Tıbbı görüntüleme teknikerliği önlisans programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin MR, floroskopi, röntgen, kemik dansitometri birimlerinde en az toplam 3 yıl çalışmış olmak. Radyasyondan korunma görevlisi belgesi, tanısal radyolojide radyasyondan korunma konulu kursa, Sectra PACS sistem yöneticisi eğitimine katılmış olmak.
5 SAĞLIK

TEKNİKERİ

1 Odyometri önlisans programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin odyometri biriminde en az 2 yıl çalışmış olmak. Klinik vokoloji ve ENG/VNG testlerinin pratik yaklaşım kursuna, yenidoğan işitme tarama programı uygulayıcı eğitimine katılmış olmak.
6 SAĞLIK

TEKNİKERİ

2 Anestezi teknikerliği önlisans programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin ameliyathane ve anesteziyoloji birimlerinde en az 4 yıl çalışmış olmak. Kan gazı cihazı kullanıcı eğitimi, konjenital kalp cerrahisi anestezi ve rejyonel ve girişimsel ağrı tedavilerinde sedasyon uygulama tecrübesi olmak, temel ve ileri yaşam desteği eğitimi, anestezi cihazı sterilizasyonu ve kalıbrasyon eğitimlerine katılmış olmak.
7 SAĞLIK

TEKNİKERİ

1 Anestezi teknikerliği önlisans programı mezunu, üniversitelerin diş hekimliği fakültesi ameliyathane bölümünde en az 2 yıl çalışmış olmak.
8 SAĞLIK

TEKNİKERİ

1 Tıbbı laboratuvar önlisans programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin fototerapi ünitesinde en az 10 yıl çalışmış olmak. Hastane infeksiyonları eğitim programına katılmış olmak.
9 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 2 Sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyeni programı mezunu, uygulama ve araştırma hastaneleri veya devlet hastanelerinin acil servisi veya nükleer tıp kliniği veya yoğun bakım ünitelerinde en az toplam 10 yıl çalışmış olmak.
10 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 1 Sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyeni programı mezunu, uygulama ve araştırma hastanelerinin acil yoğun bakım ünitesi, acil servis ve üroloji servislerinde en az t oplam 5 yıl çalışmış olmak.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Adayların başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü, Kepez/AYDIN adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

İş Talep Formuna Ulaşmak İçin TIKLAYIN

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru Formu www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)
 • 2016 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
 • Öğrenim Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 1 Adet Resim
 • Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü i le belgelendirilmesi gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Üç) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Bu yazımızda Adnan Menderes Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan 4/B personel alımı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle