Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Memur Alımı

aile ve sosyal politikalar bakanlığı, 2015 personel alımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yazılı ve sözlü sınav ile 15 denetçi yardımcısı alımı yapacağını, yayınladıkları ilan ile duyurdular. Memur alımı ne zaman, başvuru şartları neler, başvuru tarihleri ve sınav tarihleri hakkında merak ettiklerinize yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DENETÇİ YARDIMCISI ALIMI
 • AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DENETÇİ YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
 • AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DENETÇİ YARDIMCISI ALIMI SINAVI
 • AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DENETÇİ YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU
 • BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DENETÇİ YARDIMCISI ALIMI

14/09/2012 tarihli ve 28411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği’nin ikinci kısmında yer alan hükümler kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığındaki (Denetim Hizmetleri Başkanlığı (Ankara) ve İstanbul Görev Merkezinde görevlendirilmek üzere) 15 adet Denetçi Yardımcısı kadrosuna atanmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcısı sayıları, sınava katılabilecek aday sayısı, gruplara uygulanacak KPSS puan türleri ile asgari puan bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Denetçi Yardımcısı Nasıl Olunur? Öğrenmek için TIKLAYINIZ

Öğrenim Durumu Kadro Sayısı Yazılı Sınava Katılacak Aday Sayısı    Puan          Türü Puanı
1.Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi    7       140  KPSS   P109    70
2.Grup Sosyal Hizmetler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji ve Sosyoloji     8      160   KPSS        P3   70

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DENETÇİ YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,
 • Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Sosyal Hizmetler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji ve Sosyoloji alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
 • Giriş sınavının yapılacağı 2015 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1980 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak)5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında olanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacaktır.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
 • Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,
 • ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olanlar için; KPSSP109 puan türünden 70 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda: en yüksek puan sıralamasına göre ilk 140 kişi içerisinde bulunmak (140 ıncı adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler), Sosyal Hizmetler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden mezun olanlar için; KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda: en yüksek puan sıralamasına göre ilk 160 kişi içerisinde bulunmak (160 ıncı adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler),
 • Süresi içinde başvurmuş olmak,

Yarışma sınavına, alanlar itibariyle ilan edilen Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması ya da gruplar için öngörülen sayıda başarılı adayın olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir. Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DENETÇİ YARDIMCISI ALIMI SINAVI

Yazılı yarışma sınavına katılmaya hak kazanan ve Bakanlık internet sayfasında isimleri yayımlanan adaylar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası Merkez Şubesi TR94 0001 2009 1940 0006 0000 96 IBAN Nolu hesabına 50 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DENETÇİ YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; 27/04/2015–08/05/2015 tarihleri arasında (en geç 08/05/2015 günü saat 17:00’a kadar) www.aile.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekleri başvuru formunu elektronik ortamda dolduracaklardır.

Başvuru formuna diploma veya mezuniyet belgesinin ve varsa denklik belgesinin bir örneği elektronik ortamda eklenecektir. 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin bazı disiplin cezalarının affı hakkında kanunun ek 1. Maddesinin son fıkrası kapsamında başvuruda bulunmak isteyen adayların, durumlarını belgelendirmek kaydıyla şahsen başvuruda bulunmaları gerekmekte olup, aksi durumda başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar 15 Mayıs 2015 tarihinde Bakanlık internet sayfasında duyurulacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetçi yardımcısı alımı başvurusu sırasında istenilen belgeler aşağıdaki gibidir;

 1. T.C. Kimlik numarası beyanı,
 2. Sınav başvuru formu, (Bakanlığımızın www.aile.gov.tr internet adresinde yer alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu internet ortamında eksiksiz şekilde doldurulmalı ve çıktısı alınarak imzalanmalıdır.)
 3. KPSS sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı,
 4. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da Başkanlıkça onaylı örneği,
 5. İki adet vesikalık fotoğraf,
 6. Sınav ücreti dekontu (dekont üzerinde başvuru yapan adayın adı soyadı ve TC kimlik numarasının bulunması gerekmektedir.)

ile birlikte Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No:10 A Blok Çankaya/ANKARA adresindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığına şahsen müracaat edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yazılı sınavı kazanacak adaylardan sözlü sınava girmeden önce istenecek belgeler ayrıca belirtilecektir.)

Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Denetim Hizmetleri Başkanlığınca da onaylanabilecektir.

DİKKAT : Başvuruların internet ortamında alınmasından sonra yazılı sınava girmeye hak kazandığı ilan edilenlerden, giriş şartlarını taşımadığı yazılı sınav öncesi anlaşılanlar sınava katılamazlar. Bakanlık ilan edilen boş kadro sayısının 20 katı adayı çağırmak zorunda olmadığından, bu aşamada yazılı sınava katılamayacağı kararlaştırılan adayların yerine yeni aday çağırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Böyle bir durumun ortaya çıkması, ilk değerlendirme sonucu sınava katılmaya hak kazanamayan diğer adaylar için sınava katılma hakkı doğurmayacaktır. Ayrıca Bakanlık tarafından yayınlanmış olan bütün ilanlara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş ilanları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle