Anayasa Mahkemesi Sözleşmeli Mütercim Tercümen Alımı Yapıyor

Anayasa Mahkemesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli mütercim – tercüman alımı yapacağını açıkladı. İlan kapsamında 1 mütercim tercüman alımı yapılacaktır. Adaylar ilana 26 Ocak 2018 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • Anayasa Mahkemesi Sözleşmeli Mütercim – Tercüman Alımı İlanı 2018
 • Sınav Tarihi ve Yeri
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?
 • Sınavın Şekli ve Sınav Konuları
 • Değerlendirme
 • Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İtiraz
 • Diğer Bilgiler

Anayasa Mahkemesi Sözleşmeli Mütercim – Tercüman Alımı İlanı 2018

Sınavı Açan Birim: Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

Görev Yeri: Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: 30/03/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 32. maddesi uyarınca Sözleşmeli Mütercim-Tercüman pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla Fransızca dilinde bir personel alınacaktır.

Sınav Tarihi ve Yeri

Yazılı sınav 12/2/2018 tarihinde saat 10.00’da, Anayasa Mahkemesi Başkanlığında yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
 • Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf bulunmak,
 • Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
 • Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Mütercim-Tercüman olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

Özel başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Fransızca Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim bölümleri ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS/YDS) katılarak en az (90) veya Fransızca dilinde “DELF & DALF” sınavından en az DALF C2 puan düzeyinde yabancı dil bildiğini, belgelemek. (Belgelerin KPDS/YDS için son 5 yıl ve diğer sınavlar için son 2 yıl içinde girilmiş ve geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.)
 • Akıcı bir dile sahip olmak.

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

Başvurular, en geç 26/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar, “Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 4 Posta Kodu: 06805 Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (İstenilen belgeler “Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sınav Başvuru Formu“nda belirtilmiştir.) Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya İnternet aracılığı ile www.anayasa.gov.tr adresinden temin edilebilir.

Sınavın Şekli ve Sınav Konuları

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Yazılı Sınav: Hukuki terminolojiye yönelik olarak, mesleki yabancı dil bilgisini ölçer nitelikte olacaktır.

Sözlü Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. (Ardıl tercüme ve mülakat yapılacaktır.)

Değerlendirme

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması alınarak başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İtiraz

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Sınav sonuçları www.anayasa.gov.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

Diğer Bilgiler

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğince hazırlanan fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Bu belge adaylara sınav salonunda elden teslim edilecek, ayrıca haberleşme adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İstihdam edilecek mütercim-tercüman sözleşme ücreti, dil seviyelerine ve tecrübelerine göre birinci derecedeki Raportör Yardımcısı için belirlenen brüt ortalama aylıkları geçmemek üzere brüt 7.491,36 TL ile 10.807,75 TL arasında olmak üzere Başkanlıkça tespit edilecektir.

Bu yazımızda Anayasa Mahkemesi tarafından gerçekleştirilecek olan sözleşmeli mütercim – tercüman alımı hakkında detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER MÜTERCİM TERCÜMAN ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, mütercim tercüman alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan mütercim tercüman alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle