Anayasa Mahkemesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Anayasa Mahkemesi personel alımı ilanı kapsamında mütercim tercüman alımı yapacaktır. Adaylar ilana 10 Şubat 2017 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

İçindekiler

 • Anayasa Mahkemesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Şartları
 • Anayasa Mahkemesi Personel Alımı Başvurusu 2017
 • Anayasa Mahkemesi Mütercim Tercüman Alımı Sınavı
 • Anaysa Mahkemesi Mütercim Tercüman Maaşı

Anayasa Mahkemesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: 30/03/2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 32. maddesi uyarınca Sözleşmeli Mütercim-Tercüman pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere İngilizce dilinde iki personel alınacaktır. Yazılı sınav 22/02/2017 tarihinde saat 10.00’da, Anayasa Mahkemesi Başkanlığında yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

Başvuru Şartları

Adaylarda aranan genel başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
 • Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf bulunmak,
 • Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
 • Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Mütercim-Tercüman olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

Adaylarda aranan özel başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

 • Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce Mütercim- Tercümanlık/Çeviribilim bölümleri ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına (KPDS/YDS) katılarak en az (85) veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL-IBT) sınavından en az 96 (başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) puan düzeyinde yabancı dil bildiğini, belgelemek. (Belgelerin YDS/KPDS için son 5 yıl ve diğer sınavlar için son 2 yıl içinde girilmiş ve geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.)
 • Akıcı bir dile sahip olmak.

Anayasa Mahkemesi Personel Alımı Başvurusu 2017

Başvurular, en geç 10/02/2017 tarihi mesai bitimine kadar, “Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 4 Posta Kodu: 06805 Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (İstenilen belgeler “Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sınav Başvuru Formu“nda belirtilmiştir.) Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile “www.anayasa.gov.tr” adresinden temin edilebilir.

Anayasa Mahkemesi Mütercim Tercüman Alımı Sınavı

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

 • Yazılı Sınav: Hukuki terminolojiye yönelik olarak, mesleki yabancı dil bilgisini ölçer nitelikte olacaktır.
 • Sözlü Sınav: Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. (Simültane tercüme ve mülakat yapılacaktır.)

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması alınarak başarı sırasına göre en yüksek puan alan ilk iki aday sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Sınav sonuçları “www.anayasa.gov.tr” adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğince hazırlanan fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Bu belge adaylara sınav salonunda elden teslim edilecek, ayrıca haberleşme adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Anaysa Mahkemesi Mütercim Tercüman Maaşı

İstihdam edilecek her bir mütercim-tercüman sözleşme ücreti, dil seviyelerine ve tecrübelerine göre birinci derecedeki Raportör Yardımcısı için belirlenen brüt ortalama aylıkları geçmemek üzere brüt 6.625 TL ile 9.211 TL arasında olmak üzere Başkanlıkça tespit edilecektir.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle