Beylikdüzü Belediyesi Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

İstanbul ilimizde bulunan Beylikdüzü Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Beylikdüzü Belediyesi personel alımı ilanı kapsamında 3 müfettiş yardımcısı alımı yapacaktır. Adaylar ilana 11 ile 26 Eylül 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • Beylikdüzü Belediyesi Personel Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Başvuru Nasıl, Nereye Yapılacak?

Beylikdüzü Belediyesi Personel Alımı İlanı 2017

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü bünyesinde açık bulunan 3 adet G.İ.H. sınıfı 6. derecedeki Müfettiş Yardımcısı kadrosuna sınav ile Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav; 13 Kasım 2017 tarihinde Pazartesi günü saat:11.00 de Beylikdüzü Belediyesi Özgecan Aslan Kültür Merkezinin (Marmara Mahallesi Bahadır Sokak No: 2 İhlas 1 konutları karşısı Beylikdüzü-İstanbul) 2. katında bulunan konferans salonunda yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’nci maddesindeki genel şartları taşımak.
 • Üniversitelerin Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak.
 • Sınav tarihi itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Görevin yerine getirilmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.
 • ÖSYM tarafından; 21-28 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (A) Grubunda (KPSS P48) puan türünden 75 ve daha yukarı puan almış olmak.
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak
 • Müfettişliğin gerektirdiği karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği ile tutum davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip olmak.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Beylikdüzü Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru Formu: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden veya www.beylikduzu.bel.tr internet adresinden temin edilebilir.
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti.
 • Yurt Dışı Mezuniyetlerde Denkliğin YÖK tarafından onaylandığına dair belgenin aslı ya da onaylı sureti.
 • Kamu Personel Seçme Sınavı Sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti
 • T.C kimlik no’lu nüfus cüzdanının onaylı sureti.
 • 4.5×6 cm ebatlı 2 adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içinde çekilmiş)
 • Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş.
 • Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi olmadığına dair yazılı beyan.
 • Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan.
 • Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmadığına dair yazılı beyan.

Başvuru Nasıl, Nereye Yapılacak?

Adayların; 11-26 Eylül 2017 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde şahsen veya Beylikdüzü Belediyesinin internet sitesinde (www.beylikduzu.bel.tr) yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle; online veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 26 Eylül 2017 tarihinde mesai bitiminden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. Şahsen yapılan başvurularda başvuruda istenen belgelerin aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi kabul edilecektir. Posta yolu ile yapılacak başvurularda ise evraklar noter onaylı olarak kabul edilecektir.

Yazılı sınavına KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan atama yapılacak boş kadro sayısının, yirmi (20) katı kadar sayıdaki toplam 60 (altmış) aday çağırılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 60 (altmış) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilk 60 (altmış) aday giriş sınavına alınacaktır. 60. sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday veya adayların bulunması halinde bu aday veya adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri 17 Ekim 2017 tarihinde Beylikdüzü Belediyesinin internet sitesinde (www. beylikdüzü.bel.tr) ve Büyükşehir Mah. Enver Adakan Cad. No:2 adresinde bulunan Beylikdüzü Belediyesi Ana Hizmet Binasının girişindeki ilan panosunda duyurulacaktır.

Her adaya, Beylikdüzü Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından fotoğraflı ve onaylı ‘Sınav Giriş Belgesi’ verilecektir. Ayrıca kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgelerinden herhangi birinin ibrazı da zorunludur. Adayların ‘Sınav Giriş Belgesini’ sınavdan önce almaları gerekmektedir. Geç gelenler ile Sınav Giriş Belgesi ve kimlik belgesi ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav başvuru formu ve eklerinde yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar ile yetkililer tarafından yapılacak kontrol sonucunda KPSS sonuç belgesinde tahrifat yaptığı anlaşılanlar tüm haklarını kaybedecekleri gibi haklarında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yazılı sınavda her soru grubu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her soru grubundan en az 60 puan alınması ve bu grupların not ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması gerekir.Ortalamada 70 ve yukarı puan alan adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulur. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylar da kontenjan gözetilmeksizin sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınavı kazanan adayların, başarı sırasını ve sözlü sınavının yapılacağı yeri, gününü ve saatini gösterir liste, 22 Kasım 2017 tarihinde Beylikdüzü Belediyesinin İlan Panosunda ve www.beylikduzu.bel.tr internet adresinde ilan edilir. Yazılı sınavı kazananlara ayrıca yazılı olarak da bildirim yapılacaktır.

Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, gün ve saatte başlar. İlan edilen gün ve saatte mücbir sebepler dışında sınava girmeyen adaylar haklarını kaybederler. Sözlü sınavda, adayların genel olarak; hukuki, iktisadi, mali ve kamu yönetimi bilgileri ile muhakeme ve algılama yeteneği, ifade yeteneği, genel kültür, tavır, hareket gibi şahsi kişisel nitelikleri göz önünde bulundurulur. Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu Üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için alınacak notun 70’den az olmaması gerekir.

Müfettiş Yardımcılığına giriş sınav puanı: yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıdır. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavını kazanmış sayılmak için sınav puanının 70’ten az olmaması gerekir. Sınavı kazananların durumu; Sınav Kurulu tarafından en yüksek nottan başlanılmak üzere bir tutanağa bağlanır. Giriş sınavı puanının eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır. Yapılan değerlendirme sonucunda giriş sınavını kazanan adayların listesi, başarı sırasına göre kadro sayısı kadar asil ve yedek olacak şekilde Beylikdüzü Belediyesi ilan panosunda ve web sayfasında (www.beylikduzu.bel.tr) duyurulacaktır. Giriş sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı olarak da bildirim yapılacaktır.

Yazılı veya sözlü sınav sonuçlarına itiraz: Sınavın ilan edildiği tarihten başlamak üzere beş (5) iş günü içinde Sınav Kurulu Başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenerek sonuçlandırılır ve itiraz eden aday/adaylara yazılı olarak bildirilir.

Sınavda başarılı olan adaylara gerekli tebligatlar yapılır. Kazanan adayların tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içinde atamaları yapılmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir. Sınavı kazanan adaylar; bu süre içinde müracaat etmemeleri durumunda haklarını kaybederler ve yerlerine yedek listedeki adaylardan sıra ile atama yapılır. Bu yazımızda Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca Belediye tarafından yayınlanan bütün ilanlara Beylikdüzü Belediyesi İş İlanları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle