Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yayınlamış olduğu ilan ile 32 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Adaylar sözlü sınav sonucuna göre istihdam edilecekler.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı kapsamında avukat alımı, şehir ve bölge plancısı alımı, mimar alımı, inşaat mühendisi alımı, harita mühendisi alımı, elektrik elektronik mühendisi alımı, jeoloji mühendisi alımı ve jeofizik mühendisi alımı yapacağını belirtti. İlana dair başvuru şartları nelerdir, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2016
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?
 • Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2016

6306 sayılıAfetRiskiAltındakiAlanlarınDönüştürülmesiHakkındaKanunuyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre aşağıda belirtilen şartlarda toplam (32) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aşağıdaki başvuru şartları aranmaktadır.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları haiz olmak,
 • Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,
 • Bakanlıkça yapılacak sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,
 • Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımlarından her bir kriter için aranan şartların tümünü taşıyan adayların belgeleri incelenerek başvuru niteliklerini taşıyan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.
 • Diploma derecesi, mesleki tecrübe ve yabancı dil bilgisine dair belgeler ilgili kurum ve kuruluşlardan teyit edilecektir.
 • Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.
 • Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Alınacak Sözleşmeli Personelin Unvanlara ve İllere Göre Dağılımı

İLLER Uzman Avukat Şehir ve Bölge Plancısı Mimar İnşaat Mühendisi Harita Mühendisi Elektrik-Elektronik Mühendisi Jeoloji Mühendisi Jeofizik Mühendisi TOPLAM
DİYARBAKIR 2 1 3
ŞIRNAK 1 1 2 4 2 1 1 12
MARDİN 1 1 3 2 7
HAKKARİ 1 3 1 1 6
MERKEZ 4 4
TOPLAM 4 5 1 4 10 5 1 1 1 32

 

 • 4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100′ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
 • İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde KPDS veya YDS’den en az (E) düzeyinde puan almış olmak,
 • İlan tarihi itibarıyla en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
 • Son başvuru günü itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak, gibi özel şartlar da aranmaktadır.

Sözleşmeli personel Bakanlık tarafından, merkez teşkilatı ile Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkari illerinde istihdam edilecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

 • Adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde kendisi için uygun olan unvan için hazırlanan Personel Alımı Başvuru Formunu,Beyan Belgesini,İş Talep Formunu ve Özgeçmişini (CV) eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup kaydedecektir.
 • Kaydedilen belgelerin çıktıları alınıp imzalandıktan sonra başvuru sırasında adaylardan istenilecek belgeler ile birlikte dilekçe ekinde başvuruların; 8 Ağustos 2016 – 12 Ağustos 2016 tarihleri arasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Sınava çağrılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler, Bakanlığımızın (http://www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 • Sadece bir unvan için başvuru yapılacak, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Personel Alımı Başvuru Formu
 • Beyan Belgesi
 • İş Talep Formu
 • Nüfus cüzdanının aslı ya da onaylı örneği,
 • Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği; eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
 • Diplomasında mezuniyet notu yazılı olmayan adaylar, diploma ile birlikte transkript belgesinin aslını ya da noter onaylı örneğini de getireceklerdir. (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
 • KPDS/YDS sonuç belgesi,
 • Son 3 ay içinde çekilmiş 4,5*6 cm ebatında 4 adet renkli vesikalık fotoğrafı,
 • Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınacak hizmet belgesi (SGK gün prim sayısı yazılı olacak) ile çalıştığı işyerlerinden alacağı işe giriş – çıkış tarihleri ile görev unvanını belirtir mesleği ile ilgili çalışma belgesinin aslı.

Not: Adayların, Personel Alımı Başvuru Formu, Beyan Belgesi ve İş Talep Formunu ve Özgeçmişini (CV) elektronik ortamda doldurduktan sonra bilgisayarlarına kaydetmeleri ya da çıktılarını almaları önem arz etmektedir.

Sınav Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:278 Eskişehir Devlet Yolu Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi ve sınavla ilgili olabilecek bütün duyurular Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir.

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların yarısı kadar yedek adayın (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) isim listesi komisyon tarafından oluşturularak Bakanlığın http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. İşe alınacak adaylar, sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenen belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir. Ayrıca bakanlık tarafından yayınlanmış olan bütün ilanlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İş Başvurusu Formu sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İletişim :  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:278 Eskişehir Devlet Yolu Çankaya/ANKARA

Tel: 410 15 30 – 410 15 31 – 410 15 35


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle