DİB 3155 İmam-Hatip Alımı Başvuru Şartları ve Formu

Diyanet İşleri Başkanlığı ( DİB ) uzun zamandır imam-hatip alımı gerçekleştirmiyordu. Sitemizde yer alan personel alımı bölümüne de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ne zaman imam-hatip alımı yapacağına dair sorular yöneltilmekteydi. Sonunda DİB tarafından beklenen haber geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı 30 Nisan 2015 tarihinde yayınladığı ilan ile tam 3155 imam-hatip alımı yapacağını açıkladı. Başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 3155 İMAM – HATİP ALIMI 2015
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM – HATİP ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 3 BİN 155 İMAM – HATİP ALIMI BAŞVURU FORMU
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM – HATİP ALIMI SÖZLÜ SINAVI
 • SINAV BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 3155 İMAM – HATİP ALIMI 2015

Diyanet İşleri Başkanlığı ( DİB ) yayınlamış olduğu sözleşmeli personel alımı ilanında toplamda 3155 4/B sözleşmeli imam – hatip alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Başkanlığımıza ait sözleşmeli imam-hatip pozisyonlarına yerleştirme yapılmak üzere; 2014 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak çağrılacak adaylar için Başkanlığımızca sözlü sınav yapılacaktır.

I-Vizeli Sözleşmeli Pozisyonların Unvanı, Grubu, Mezuniyet Durumları ve Sayılarına Göre Dağılımı

UNVANI GRUBU KPSS MEZUNİYET DURUMU KPSS

PUANI

KONTENJAN

SAYISI

4-B

Sözleşmeli

İmam-

Hatip

1 İlahiyat Fakültesi+Hafız KPSSP124 50
2 İlahiyat Fakültesi KPSSP124 150
3 İlahiyat Ön Lisans+Diğer Lisans+Hafız KPSSP124 15
4 İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans KPSSP124 150
5 İlahiyat Ön Lisans+Hafız KPSSP123 150
6 İlahiyat Ön Lisans KPSSP123 150
7 İ.H.L+Diğer Lisans+Hafız KPSSP124 25
8 İ.H.L+Diğer Lisans KPSSP124 150
9 İ.H.L+Diğer Ön Lisans+Hafız KPSSP123 15
10 İ.H.L+Diğer Ön Lisans KPSSP123 150
11 İ.H.L+Hafız KPSSP122 1900
12 İ.H.L KPSSP122 250
TOPLAM 3155

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM – HATİP ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 • Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 • İmam hatip olarak görev yapmaya mani bir özrü bulunmamak,
 • En az imam-hatip lisesi mezunu olmak,
 • Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
 • Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124 puan türünden 50 veya üzeri puan almış olmak,
 • Önlisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123 puan türünden 50 veya üzeri puan almış olmak,
 • Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden 50 veya üzeri puan almış olmak.
 • Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 3 BİN 155 İMAM – HATİP ALIMI BAŞVURU FORMU

Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 05/05/2015 (08:00) – 18/05/2015 (16:30) tarihlerinde https://ikvs.divanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi adresi üzerinden e-başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı (SÖZPER 2015) e-başvuru formunu kendileri doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
 • Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.
 • İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, adayın e-başvuru formuna girdiği bilgiler ile verdiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.
 • İl müftülüklerince yapılan aktivasyon işleminden sonra, İKYS il yöneticileri, aday başvuru belgesini adaylara vereceklerdir. Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.
 • Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 • Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 • İl Müftülüklerinde yapılan aktivasyon esnasında, e-başvuru formunda beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösteren belge/belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 18/05/2015 (16:30) tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM – HATİP ALIMI SÖZLÜ SINAVI

 1. Sözlü sınav Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa ve Van sınav merkezlerinde yapılacaktır.
 2. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini e-başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların sonra ermesinden sonra adayların sınav merkezi ve sınav tarihi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.
 3. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna tanınan sayıdan fazla olması halinde, kontenjan grubu dikkate alınarak KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava alınacaktır. KPSS puan sırasına göre bir grupta son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
 4. Sınav 25.05.2015 tarihinde başlayacaktır.
 5. Adaylar, 21.05.2015 tarihinden itibaren sınava katılacakları tarih ve sınav merkezinin belirtildiği sınav giriş belgesini, https://ikvs.divanet.gov.tr/ikvs/sinav/kurumdisiadresinden alabileceklerdir.
 6. Adaylar, sözlü sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte T.C kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 7. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara hangi sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. ( www.iskur.web.tr )
 8. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şarttır.
 9. Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr)ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

SINAV BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,
 • KPSS’ye başvururken beyan ettiği öğrenim durumlarını gösterir Mezuniyet Belgesi (Adayların beyan ettiği öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır. Birden fazla mezuniyet içeren gruplardan birisine başvuracak adayların beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösterir belgelerin hepsini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.),
 • Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
 • Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumları ile görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin tek bir dilekçede belirtecekleri yazılı beyanları.

Sabıka kaydı veya arşiv kaydı bulunanların başvuruları onaylanmadan önce ilgililer hakkındaki mahkeme kararlarının, sınava müracaat bitiş tarihinden önce Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere il müftülüklerince 0312 285 85 72 nolu faksa ivedi olarak gönderilmesi gerekmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı 3.155 imam – hatip alımı hakkında merak ettiklerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanmış bütün ilanlara Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle