Diyarbakır İli ve İlçeleri İçin 742 Bekçi Alımı İlanı Detayları

İçindekiler

 • Diyarbakır İli ve İlçeleri 742  Bekçi Alımı İlanı Detayları
 • Diyarbakır İl ve İlçeleri İçin Bekçi Alımı İlanına Dair Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Diyarbakır Bekçi Alımı İlanı Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?
 • Bekçi Alımı Başvurusunda Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Diyarbakır Bekçi Alımı İçin Sözlü ve Yazılı Sınav Tarihleri

Diyarbakır İli ve İlçeleri 742  Bekçi Alımı İlanı Detayları

Daha önce BURADA belirttiğimiz haberde ülke geneli çok sayıda bekçi alımı gerçekleştirileceğinin haberini müjdelemiştik. Uzun süredir beklediğimiz haber nihayet bugün geldi. İçişleri Bakanlığı , Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilan ile çeşitli il ve ilçelerde bekçi alımı detayları yayımlandı. Bunlardan sonuncusu ise Diyarbakır bekçi alımı ilanı oldu. Bağlar 135 bekçi alımı, Bismil 26 bekçi alımı, Çermik 4 bekçi alımı, Çınar 7 bekçi alımı, Çüngüş 11 bekçi alımı, Dicle 7 bekçi alımı, Eğil 13 bekçi alımı, Ergani 20 bekçi alımı, Hani 13 bekçi alımı, Hazro 8 bekçi alımı, Kayapınar 66 bekçi alımı, Kocaköy 4 bekçi alımı, Kulp 6 bekçi alımı, Lice 6 bekçi alımı, Silvan 29 bekçi alımı, Sur 43 bekçi alımı ve Yenişehir 343 bekçi alımı olmak üzere toplamda 742 bekçi alımı gerçekleştirilecek. Diyarbakır 742 bekçi alımı ilanına dair başvurular ne zaman başlayacak, başvurular ne zaman bitecek, adaylar nereye, nasıl, ne şekilde başvuru yapacaklar, başvuru formu ve başvuru şartları ile diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Diyarbakır İl ve İlçeleri İçin Bekçi Alımı İlanına Dair Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • İlkokulu bitirmiş olmak,
 • Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, (30 yaşından yukarı olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı için verilen dilekçenin Valilik / Kaymakamlıklar tarafından İl / İlçe Emniyet Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olduğu tarih; yedek aday listesine giren istekliler için adaylığa tayin tarihi göz önüne alınarak hesaplanır.)
 • Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,
 • Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir liilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
 • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

Mardin bekçi alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar yukarıda belirttiğimiz başvuru şartlarını taşıyor olmak durumundadırlar. Başvurunun herhangi bir aşamasında adayların başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilirse başvuruları iptal edilecektir.

Diyarbakır Bekçi Alımı İlanı Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

Bekçi alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, çalışmak istedikleri Valilik ve Kaymakamlıklara istenilen evraklar ile beraber başvuruda bulunmalıdırlar. Yani Yenişehir ilçesinde bekçi olarak çalışmak isteyenler başvurularını Yenişehir ilçe valilik binasına ya da kaymakamlık binasına yapacaklardır. Başvuru dilekçelerinde sınav yerine kadar gidiş dönüş ve zaruri masrafları ile sınavı kazandığı takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığı masrafların kendilerine ait olacağı, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacakları yer alır. Adaylar başvurularını 6 Nisan 2016 ile 6 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştireceklerdir. Şayet başvurular kabul edilmez ise nedenini gösterir bir belge Kaymakamlıklarca adaylara iletilecektir.

Bekçi Alımı Başvurusunda Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Adaylar başvurularını 6 Nisan 2016 ile 6 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirebileceklerdir.

 • T.C. kimlik numarası beyanı,
 • Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,
 • Askerlik durum beyanı,
 • 4,5×6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,
 • Adli sicil beyanı,
 • Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyanı.

Bekçiliğe alınmasında herhangi bir engel tespit edilmeyen ve öngörüldüğü şekilde usule uygun bir biçimde başvurularını gerçekleştiren adaylara “sınava giriş belgesi” verilecektir. Bu belgede sözlü sınav tarihi, yazılı sınav tarihi gün ve saat olarak belirtilecektir.

Diyarbakır Bekçi Alımı İçin Sözlü ve Yazılı Sınav Tarihleri

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar 07/05/2016 tarihinde aşağıda belirtilen başvuruda bulundukları yerlerde sınava gireceklerdir. Sözlü ve Yazılı Sınav Yerleri ve Saatleri Aşağıda Belirtilmiştir.

BAĞLAR KAYMAKAMLIĞI

Sözlü Sınav: Saat: 09.00 Molla Gürani İlkokulu Yazılı Sınav: Saat:09.00 Molla Gürani İlkokulu

BİSMİL KAYMAKAMLIĞI

Sözlü Sınav: Saat: 09.00 Hükümet Konağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu Yazılı Sınav: Bismil Kaymakamlığı Tarafından Daha Sonra Duyurulacaktır

ÇERMİK KAYMAKAMLIĞI

Sözlü Sınav: Saat: 13.00 Çermik Kaymakamlığı Toplantı Salonu Yazılı Sınav: Saat: 13.00 Çermik Kaymakamlığı Konferans Salonu ÇINAR KAYMAKAMLIĞI

Sözlü Sınav: Saat: 10.00 Çınar İmam Hatip Lisesi

Yazılı Sınav: Saat: 10.00 Çınar İmam Hatip Lisesi

ÇÜNGÜŞ KAYMAKAMLIĞI

Sözlü Sınav: Saat: 10.00 Atatürk İlkokulu

Yazılı Sınav: Saat: 10.00 Atatürk İlkokulu

DİCLE KAYMAKAMLIĞI

Sözlü Sınav: Saat:09.00 Atatürk Ortaokulu

Yazılı Sınav: Kaymakamlık Tarafından Daha Sonra Duyurulacaktır

EĞİL KAYMAKAMLIĞI

Sözlü Sınav: Saat:10.00 Eğil Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu Yazılı Sınav: Saat:10.00 Eğil Alparslan Anadolu Lisesi Yemekhane Salonu

ERGANİ KAYMAKAMLIĞI

Sözlü Sınav: Saat: 10.00 Ergani Kız ve Teknik Meslek Anadolu Lisesi Yazılı Sınav: Saat: 10.00 Ergani Kız ve Teknik Meslek Anadolu Lisesi

HANİ KAYMAKAMLIĞI

Sözlü Sınav: Saat: 10.00 Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi Yazılı Sınav: Saat: 10.00 Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi

HAZRO KAYMAKAMLIĞI

Sözlü Sınav: Saat: 10.00 Hazro Hükümet Konağı

Yazılı Sınav: Saat:10.00 Hazro Atatürk İmam Hatip Ortaokulu

KAYAPINAR KAYMAKAMLIĞI

Sözlü Sınav: Saat: 09.00 Sabri Kün İlköğretim Okulu

Yazılı Sınav: Kayapınar Kaymakamlığı Tarafından Daha Sonra Duyurulacaktır

KOCAKÖY KAYMAKAMLIĞI

Sözlü Sınav: Saat: 10.00 Kocaköy Kaymakamlığı Toplantı Salonu Yazılı Sınav: Saat: 10.00 Kocaköy Kaymakamlığı Toplantı Salonu

KULP KAYMAKAMLIĞI

Sözlü Sınav: Saat:09.30 Kulp İlçe Emniyet Amirliği Yazılı Sınav: Saat: 09.30 Kulp Anadolu Lisesi

LİCE KAYMAKAMLIĞI

Sözlü Sınav: Saat:14.00 Lice Proje Birimi Konferans Salonu (Adres: Kelvan Mah. Müminağa Cad. 5/18 Kat:2 Canmar Avm üstü, Lice/Diyarbakır)

Yazılı Sınav: Saat:14.00 Lice Proje Birimi Üniversite Hazırlık Sınıfları (Adres: Kelvan Mah. Müminağa Cad. 5/18 Kat:1 Canmar Avm üstü, Lice/Diyarbakır)

SİLVAN KAYMAKAMLIĞI

Sözlü Sınav: Saat:10.00 Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Yazılı Sınav: Saat: 15.00 Silvan İMKB Anadolu Lisesi

SUR KAYMAKAMLIĞI

Sözlü Sınav: Saat: 09.00 Melik Ahmet Lisesi Yazılı Sınav: Saat: 09.00 Melik Ahmet Lisesi

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

Sözlü Sınav: Saat:09.00 Ziya Gökalp Lisesi Yazılı Sınav: Saat:09.00 Ziya Gökalp Lisesi

Sınav yeri ve saatleri Diyarbakır Valiliği ve bağlı Kaymakamlıklarca değiştirilebilecektir. Değişiklikler ilgili Kaymakamlıkların internet sitesinden duyurulacaktır.

Diyarbakır ili ve Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur ve Yenişehir ilçelerinde yapılacak olan 742 bekçi alımı ilanı ile ilgili başvuru şartları nelerdir, başvuru formu, başvuru tarihleri ve sözlü ile yazılı sınav tarihleri hakkında detaylı bilgiler sunduk. Diyarbakır 742 bekçi alımı ilanı ile ilgili soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilir ve aynı zamanda bekçi alımı ile ilgili son dakika gelişmelerini sosyal ağlardan www.iskur.web.tr adresimizi takip ederek öğrenebilirsiniz.

 


DİĞER BEKÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, bekçi alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan bekçi alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle