Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alımı Yapacak

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı yayınlamış olduğu ilan ile personel alımı yapacağını açıkladı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yayınlanan ilan kapsamında 14 uzman personel alımı, 1 iç denetçi alımı ve 1 destek personeli alımı gerçekleştirilecektir.  Adaylar ilana 9 Haziran ile 16 Haziran 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

İçindekiler

 • Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı 2017
 • Adaylarda aranan başvuru şartları nelerdir?
 • Başvuru Tarihi, Başvuru Şekli ve Yeri
 • Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı 2017

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde çalıştırılmak üzere; bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, farkındalık ve fark yaratma düzeyi yüksek, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek her birimde ve her ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip 14 (ondört) Uzman, 1 (bir) İç Denetçi ve 1 (bir) Destek Personel alımı yapılacaktır.

Adaylar başvurularıyla birlikte Ajansın sorumluluk sahasında bulunan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinin herhangi birinde ve başvuru yapılan birim dışındaki birimlerde de görevlendirilebileceklerini kabul ederler.

 • Başvuru Tarihleri : 09-16 Haziran 2017 (Hafta içi mesai saatleri dahilinde)
 • Başvuru Yeri : Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit / KOCAELİ

UYARI :Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 16 Haziran 2017 saat 18:00 itibarıyla Ajansa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

TAKVİM TABLOSU

Sözlü Yarışma Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlanı: 23 Haziran 2017
Sözlü Yarışma Sınavı Tarihleri: 04-07 Temmuz 2017
Sınav Yeri: Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit / KOCAELİ

Adaylarda aranan başvuru şartları nelerdir?

Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1. TÜM ADAYLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR (UZMAN, DESTEK VE İÇ DENETÇİ)

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak yahut başvuru tarihi itibariyle en az 2(yıl) tecilli olmak
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akli hastalığı olmamak,
 • En az lisans düzeyinde (destek personel için en az ön lisans düzeyinde) öğrenim görmüş olmak,
 • Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
 • (Uzman personel adayları için) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, 04-05 Temmuz 2015 veya 22 Mayıs-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) katılmış olmak veya en az 5 (beş) yıl ilgili alanlarda tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,
 • (Uzman personel adayları için) Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (KPDS/YDS/e-YDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan almış veya son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla, ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (CPE, CAE, TOEFL IBT, PTE Akademik) sahip olmak.
 • (İç Denetçi adayları için) Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (KPDS/YDS/e-YDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan almış veya son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla, ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (CPE, CAE, TOEFL IBT, PTE Akademik) sahip olmak.
 • (İç Denetçi adayları için) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak

2. UZMAN PERSONEL İÇİN ORTAK ŞARTLAR

 • İlanda bulunan tablodaki ilgili bölümlerin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, (Başvuruda sunulan “mezuniyet belgeleri”nde veya “diploma”larda ilanda aranılan bölüm isimlerinin tam olarak yazması gerekmektedir. Yurt içi üniversitelerden, müfredat vb. nedenlerle eşdeğer olduğu iddia edilen bölümler kabul edilmeyecektir.)
 • Başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içerisinde ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (KPDS/YDS/e-YDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan almış veya son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla, ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (CPE, CAE, TOEFL IBT, PTE Akademik) sahip olmak.. (Eşdeğerlik hesabında www.osym.gov.tr adresinde yer alan resmi denklik tablosu esas alınacaktır)
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, 04-05 Temmuz 2015 veya 22 Mayıs-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na katılmış olmak, bu sınavlar neticesinde bu ilanda bulunan tablolarda yer alan ilgili puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) puan karşılıklarına sahip olmak veya başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak (Bu alanlardan herhangi birinde en az 5 (beş) yıl tecrübeli olan adayların söz konusu durumlarını ispat edici belgeleri sunmaları gerekmektedir. Bu şartla istihdam edilecek uzman personel sayısı, Ajans toplam uzman personel sayısının yüzde ellisini aşamaz.)

Deneyime Esas Alanlar

 1. Planlama, programlama
 2. Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi
 3. Strateji geliştirme, strateji yönetimi
 4. İzleme ve değerlendirme
 5. Tanıtım, danışmanlık
 6. Şehircilik ve çevre
 7. Araştırma-geliştirme
 8. Bilgi ve iletişim teknolojileri
 9. Finansman
 10. İnsan kaynakları yönetimi
 11. Uluslararası ticaret

3. UZMAN PERSONEL İÇİN ORTAK TERCİH SEBEPLERİ

Uzman Personelin seçiminde;

 • Uzman personel için bu ilanda belirtilmiş bölümlerin (eğitim dalları) herhangi birinde lisansüstü veya üstü eğitim belgesine sahip olmak,
 • İkinci Yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Çince, Arapça, Rusça bilmek ve bunu (Test DAF, DELF, vb. resmi uluslararası geçerliliği olan bir belge) belgelemek,
 • (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek
 • MS Office programlarına ilişkin eğitim sertifikalarına sahip olmak, ortak tercih nedenidir.

4.ALIM YAPILACAK POZİSYONLARA AİT TABLOLAR

BİRİM KADRO BÖLÜM KPSS PUANI ve TÜRÜ/DENEYİM İNGİLİZCE PUANI ÖZEL TERCİH SEBEPLERİ
İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2 İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği İktisat Bölümü için KPSS P3, P9, P18, P22, P28, P98

İşletme Bölümü için KPSS P3, P19, P23, P29, P99

Endüstri Mühendisliği Bölümü için KPSS P3, P4, P5, P6, P7, P8, P14, P115

Puan türlerinin herhangi birinden en az 80 (seksen) puan almak veya bu ilanın “3. Sayfa A-2/C” bölümünde yazılı deneyime esas alanlarda en az 5(beş) yıl deneyim.

80 puan veya bu ilanda belirlenen dengi a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda, şartname ve ihale dosyası hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme ve raporlama konularında deneyimli olmak.

b) Kamu İhale Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları vb. ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen program/projelerde izleme ve değerlendirme aşamalarında deneyimli olmak.

d) Fizibilite, mali analiz ve/veya etki analizi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

e) Satın alma usulleri, muhasebe ve finans bilgisine ve ilgili mevzuata hakim olmak.

BİRİM KADRO BÖLÜM KPSS PUANI ve TÜRÜ/DENEYİM İNGİLİZCE PUANI ÖZEL TERCİH SEBEPLERİ
YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

(Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova)

8 İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Mühendislik Fakülteleri, Şehir ve Bölge Planlama, İktisat Bölümü için KPSS P3, P9, P18, P22, P28, P98

İşletme Bölümü için KPSS P3, P19, P23, P29, P99

Kamu Yönetimi Bölümü için KPSS P3, P30, P37

Maliye Bölümü için KPSS P3, P24, P35, P 49, P52,

Uluslararası İlişkiler Bölümü için KPSS P3, P33, P110, P112,

Mühendislik Bölümleri için KPSS P3, P4, P5, P6, P7, P8

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü için KPSS P3, P4, P5, P6, P7, P8

Puan türlerinin herhangi birinden en az 80 (seksen) puan almak veya bu ilanın “3. Sayfa A-2/C” bölümünde yazılı deneyime esas alanlarda en az 5(beş) yıl deneyim.

80 puan veya bu ilanda belirlenen dengi a) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları ile Yatırım Teşvik Mevzuatı ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya deneyim sahibi olmak.

b) Yerel/Bölgesel büyüme ve kalkınma ile ilgili bilimsel veya güncel çalışmalar yapmış ve sunmuş olmak.

c) Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları vb. ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen program/projelerde deneyimli olmak.

d) Kamu kesimi veya özel kesimde bir kurum/kuruluş bünyesinde orta-büyük ölçekli yatırım projesinde görev almış olmak.

e) KOBİ’lerin kurumsallaşması alanında projelerde yer almak,

f) Finans sektöründe tecrübe sahibi olmak ve/veya yatırım projelerinin finansmanı alanlarında çalışmak,

PROJE UYGULAMA BİRİMİ 1 İktisat, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği İktisat Bölümü için KPSS P3, P9, P18, P22, P28, P98

İşletme Mühendisliği Bölümü için KPSS P3, P4, P5, P6, P7, P8, P19, P23, P29, P99

Endüstri Mühendisliği Bölümü için KPSS P3, P4, P5, P6, P7, P8, P14, P115

Puan türlerinin herhangi birinden en az 80 (seksen) puan almak veya bu ilanın “3. Sayfa A-2/C” bölümünde yazılı alanlarda en az 5(beş) yıl deneyim.

80 puan veya bu ilanda belirlenen dengi a) Proje döngüsü yönetimi konusunda deneyimli olmak.

b) Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları vb. ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen program/projelerde deneyimli olmak.

c) Ulusal veya uluslararası kuruluşların mali destek programları kapsamında proje hazırlama, yürütme ve değerlendirme konularında deneyimli olmak.

d) Mali ve ekonomik verileri yorumlayabilecek derecede muhasebe ve finans bilgisine sahip olmak.

BİRİM KADRO BÖLÜM KPSS PUANI ve TÜRÜ/DENEYİM İNGİLİZCE PUANI ÖZEL TERCİH SEBEPLERİ
KURUMSAL YÖNETİM VE KALİTE BİRİMİ 1 İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisat Bölümü için KPSS P3, P9, P18, P22, P28, P98

İşletme Bölümü için KPSS P3, P19, P23, P29, P99

Kamu Yönetimi Bölümü için KPSS P3, P30, P37

Maliye Bölümü için KPSS P3, P24, P35, P49, P52,

Uluslararası İlişkiler Bölümü için KPSS P3, P33, P110, P112,

İstatistik Bölümü için KPSS P3, P25, P34, P75, P102, P111,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü için KPSS P3, P4, P5, P6, P7, P8, P14, P46, P48, P58, P66, P115

Puan türlerinin herhangi birinden en az 80 (seksen) puan almak veya bu ilanın “3. Sayfa A-2/C” bölümünde yazılı deneyime esas alanlarda en az 5(beş) yıl deneyim.

80 puan veya bu ilanda belirlenen dengi a) Satın alma usulleri, muhasebe ve finans bilgisine ve ilgili mevzuata hakim olmak.

b) Kamu İhale Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak,

c) İnsan Kaynakları konusunda belgelendirilebilir deneyime ve sertifikasyona sahip olmak

d) Stratejik Plan Hazırlama ve Kurumsal Performans Takibi konusunda belgelendirilebilir deneyime ve sertifikasyona sahip olmak

e) Personel Performans Yönetimi ve Kariyer Planlama konularında belgelendirilebilir deneyime ve sertifikasyona sahip olmak

f) Çalışma Programı ve Bütçe Hazırlama konularında belgelendirilebilir deneyime ve sertifikasyona sahip olmak

BİRİM KADRO BÖLÜM KPSS PUANI ve TÜRÜ/DENEYİM İNGİLİZCE PUANI ÖZEL TERCİH SEBEPLERİ
PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ 2 İstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama İstatistik Bölümü için KPSS P3, P25, P34, P75, P102, P111,

Matematik Bölümü için KPSS P3, P4, P5, P6, P7, P8

Endüstri Mühendisliği Bölümü için KPSS P3, P4, P5, P6, P7, P8, P14, P115

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü KPSS için P3, P4, P5, P6, P7, P8

Puan türlerinin herhangi birinden en az 80 (seksen) puan almak veya bu ilanın “3. Sayfa A-2/C” bölümünde yazılı deneyime esas alanlarda en az 5(beş) yıl deneyim.

80 puan veya bu ilanda belirlenen dengi İSTATİSTİK VE MATEMATİK BRANŞI İÇİN:

a) Ekonometri veya İktisat ve ilgili anabilim dallarında lisansüstü dereceye sahip olmak.

b) Makro-ekonomik göstergeler, rekabet analizleri, veri analizi, veri görselleştirme, büyük veri (big data), tahmin teknikleri, zaman serisi konularında akademik ya da pratik tecrübeye sahip olmak.

c) İlişkisel veri tabanı yönetimi, veri ambarı, veri analizi yazılımlarında yetkinliğe sahip olmak.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BRANŞI İÇİN:

a) Sektörel araştırmalar, pazar araştırmaları çalışmalarında akademik ya da pratik tecrübeye sahip olmak.

d) Otomotiv, Makine İmalat, Kimya, Plastik ve Kauçuk, Ana Metal, Demir-Çelik, Demir Dışı Mineraller, Elektrikli Makineler, Gıda, Kağıt veya Lojistik sektörlerinde akademik çalışma ya da iş tecrübesine sahip olmak.

b) Fizibilite hazırlanması konusunda tecrübeye sahip olmak.

ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA BRANŞI İÇİN:

a) Bölge Planlama alanında Lisans Üstü dereceye ve/veya Bölge Planlama deneyimine sahip olmak.

b) Akıllı İhtisaslaşma, Bölgesel Yenilikçilik Ekosistemi, Katılımcı Planlama konularında akademik ya da pratik tecrübeye sahip olmak.

c) Çevre Düzeni Planı ve İmar Planı hazırlık ve/veya uygulama süreçlerinde deneyim sahibi olmak.

d) Coğrafi Bilgi Sistemi, Uzaktan Algılama, Bilgisayar Destekli Tasarım, 2 ve 3 Boyutlu Grafik Tasarım Yazılımları yetkinliğine sahip olmak.

BİRİM KADRO BÖLÜM DENEYİM ŞARTI İNGİLİZCE PUANI ÖZEL TERCİH SEBEPLERİ
İÇ DENETİM BİRİMİ (İÇ DENETÇİ) 1 Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Mühendislik Bölümleri Kamuda en az 10 Yıl Denetim Pozisyonlarında Görev Yapmış Olmak 70 puan veya bu ilanda belirlenen dengi Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası, Uluslararası İç Denetçi Sertifikası veya Kamu İç Denetçi Sertifikası’na sahip olmak
BİRİM KADRO EĞİTİM ÖZEL TERCİH SEBEPLERİ
KURUMSAL YÖNETİM VE KALİTE BİRİMİ (DESTEK PERSONEL) 1 Yükseköğrenim Mezunu Olmak a) Üniversitelerin Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, Medya ve İletişim bölümlerinden önlisans/lisans düzeyinde mezun olmak

b) İletişim, tanıtım, basın ve halkla ilişkiler, grafik tasarım vb. alanlarda belgelendirilebilir deneyim ve sertifikasyona sahip olmak

Başvuru Tarihi, Başvuru Şekli ve Yeri

Adayların, Ajansın internet sayfasından (http://www.marka.org.tr) veya Ajans Merkez Hizmet Binası’ndan temin edecekleri İş Talep Formu’nu (başvuru kabulünün başladığı tarihte yayınlanacaktır) eksiksiz bir şekilde doldurup, başvuruda istenen diğer belgeler ile beraber en geç 16 Haziran 2017 Saat 18:00’a kadar, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No:72/A 41040 İzmit / KOCAELİ adresine elden veya posta/kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve postadaki/kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Fotoğraflı “İş Talep Formu” (Başvuru kabul tarihinden itibaren http://www.marka.org.tr adresinden ya da Ajans Merkez Hizmet Binası’ndan temin edilebilir),
 • Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı; noter ya da kurumca tasdikli sureti,
 • Adli sicil (Sabıka) kaydı (son 3 ay içerisinde alınmış)
 • KPSS sonuç belgesinin aslı ya da noter veya kurum tasdikli sureti
 • KPDS/YDS/e-YDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı ya da noter veya kurum tasdikli sureti
 • T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesinin aslı ya da noter veya kurum tasdikli sureti
 • El yazısıyla yazılmış özgeçmiş (bir sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmış)
 • Tercih sebebi olabilecek konularla ilgili diğer belgelerin ve sertifikaların aslı veya tasdikli sureti,
 • (En az 5 (beş) yıllık iş tecrübesi ile başvuracak adayları için) Resmi iş döküm belgesi (SGK’dan veya ilgili kurumdan alınacak onaylı hizmet döküm belgesi), (yurt dışında uluslararası kuruluşlarda çalışmış olan adayların buralardan alınan belgeleri ibraz etmeleri zorunludur)

Sayılan belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Sekreterlikçe tasdik edilebilir. Sayılan belgelerden, resmi olarak teyit edilebilirlik koşulunu sağlamak kaydıyla, ilgili kurumların internet sitelerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden alınmış çıktıları kabul edilecektir.

C. ÖN DEĞERLENDİRME, SÖZLÜ YARIŞMA SINAV YERİ VE TARİHİ:

Yapılacak ön değerlendirme sonucunda, her birim için istihdam edilmesi planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. İş talep formunda birden fazla birim için başvuruda bulunan adaylar, Genel Sekreterlikçe başvurdukları tüm birimler için sözlü yarışma sınavına davet edilebilecekleri gibi bunlardan birkaçı yahut yalnızca biri için de davet edilebilir.

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü sınava katılacak adaylar, sınav tarihi ve sınav yerine ilişkin bilgiler en geç 23 Haziran 2017 Saat 18:00’da Doğu Marmara Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.marka.org.tr/) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

D. SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI VE SONUÇLARIN İLANI

İlgili mevzuat kapsamında belirlenen sınav kurulu üyeleri; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi konularda adayı sınamaya tabi tutacaktır. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ayrıca isteme yetkisindedir.

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) tam puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Belli bir uzmanlık alanındaki adayların başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir uzmanlık alanından sınava katılıp başarılı olmuş adaylar arasından doldurulabilir. Herhangi bir pozisyon için yedek listede yer alan adaylar, Genel Sekreterlikçe yapılacak değerlendirmede diğer pozisyonlar için başarılı bulunan adayların sınavda başarısızlık yahut herhangi bir nedenle göreve başlamama/başlatılmama nedenleriyle yeterli istihdam sağlanamazsa diğer pozisyonlar için davet edilebilirler.

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma ya da belirtilen alanda personel almama hakkına sahiptir.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, ilgili uzmanlık alanındaki yedek adaylar başarı sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav sonuçları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı internet sayfasında (http://www.marka.org.tr) ilan edilecek ve sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Kalkınma Ajansları mevzuatındaki özel düzenleme gereğince, Ajansta istihdam edilen destek personel sayısı, toplam personel sayısının yüzde yirmisini aşamamaktadır. Bu nedenle işbu ilanda istihdam edileceği belirtilen destek personelin göreve başlaması diğer branşlarda belirli sayıda istihdamın gerçekleşmesi koşuluna bağlıdır. Diğer branşlarda bir sebeple yeterli sayıda istihdam gerçekleşmezse; mevcut durum, destek personel istihdamı için uygun görülmüş ve bu durum ilan edilmiş ve kendisine bildirilmiş olsa dahi ilgili kişi bakımından herhangi bir kazanılmış hak ifade etmez.

E. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Yarışma sınavını kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları yahut başka bir sebeple kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün zorunlu sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Yarışma sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Ajansta görev yapacak uzman ve destek personele ilişkin ücretler ve diğer sosyal haklar ilgili mevzuatta belirtilen limitler dahilinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

Sınavda başarılı bulunan tüm adaylar nihai işe davetleri yapılmadan önce güvenlik soruşturmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir. Adayla sözleşme imzalanmışsa, deneme süresi sona ermiş olsa dahi bu sözleşme derhal, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur

Bu yazımızda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yapılacak olan çok sayıda personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları ile ilana ait diğer detaylar hakkında bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle