Ege İhracatçı Birlikleri Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ege İhracatçı Birlikleri sözleşmeli personel alımı ve işçi alımı ilanı haberi.

İçindekiler

 • Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Personel Alımı İlanı
 • Ege İhracatçı Birlikleri Personel Alımı Başvuru Şartları
 • Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Ege İhracatçı Birlikleri Personel Alımı Başvuru Adresi
 • Ege İhracatçı Birlikleri Personel Alımı Sözlü Sınavı
 • Ege İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Personel Alımı İlanı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) kurulmuş olduğu 1939 yılından bu yana faaliyetlerine devam etmektedir. Türkiye ihracatının yaklaşık olarak %10’unu oluşturan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) yayınladığı ilan ile personel alımı yapacağını açıkladı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) personel alımı ilanına dair başvuru şartları, başvuru formu, iş başvurusu ve başvuru tarihleri gibi bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğine Uzman Yardımcısı ve İdari Memur kadroları için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 4 (Dört) personel alınacaktır.

Ege İhracatçı Birlikleri Personel Alımı Başvuru Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Uzman yardımcıları için, dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1’de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak veya dört yıllık üniversite mezunu olmak kaydıyla Tablo 1’de belirtilen bölümlerden yüksek lisans derecesi olmak; idari memur için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren yüksekokullarının Tablo 1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

e) 01.01.2016 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,(01.01.1982 ve sonrası doğanlar)

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,

i) TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j) Uzman Yardımcılığı kadrosu için, İngilizce dilinden, 2014-2015-2016 yılına ait Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak

k) Uzman Yardımcılığı ve İdari Memur Kadroları için 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Tablo 1’de belirtilen puan türlerinden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

TABLO.1

FAKÜLTE/BÖLÜM ÖĞRENİM SÜRESİ PUAN
TÜRÜ
ALINACAK PERSONEL SAYISI İSTENİLEN YABANCI DİL BİLGİSİ
SİYASAL BİLGİLER, HUKUK, İKTİSAT, İŞLETME, KAMU YÖNETİMİ, ULUSLARARASI TİCARET, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 4 YIL KPSSP3 1 UZMAN YARDIMCISI İNGİLİZCE
İŞLETME 4 YIL KPSSP23 1 UZMAN YARDIMCISI İNGİLİZCE
TÜM BÖLÜMLER

Başvurular istenilen KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • İş talep formu,
 • T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi
 • KPSS Sonuç Belgesi
 • Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge
 • Güncel Özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

Ege İhracatçı Birlikleri Personel Alımı Başvuru Adresi

Başvurular 4’üncü maddede belirtilen belgeler ile, Ege İhracatçı Birlikleri adresine en geç 02 Mart 2016 saat 17.00’a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Ege İhracatçı Birlikleri Personel Alımı Sözlü Sınavı

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 3 Mart 2016 tarihinde Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Kimlik Belgesi

Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

Ege İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları

ADRES TELEFON
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ATATÜRK CAD. NO:382 ALSANCAK/İZMİR 0 (232) 488 60 00 

Ege ihracatçı birlikleri personel alımı, ege ihracatçı birlikleri iş başvurusu,ege ihracatçı birlikleri insan kaynakları ve ege ihracatçı birlikleri sözleşmeli personel alımı ilanına dair başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi bilgilere yer verdik. İlan hakkında soru, sorun yada görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle