Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

Ege Üniversitesi personel alımı

Ülkemizin en büyük ve en köklü üniversitelerden bir tanesi olan ve İzmir ilimizde bulunan Ege Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı kapsamında sağlık teknikeri alımı, hemşire alımı yapacaktır. İlan kapsamında 16 sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Adaylardan başvuru sırasında talep edilen başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi çeşitli ilan detaylarına haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Nasıl, Nereye Yapılacak?

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grııbu puan sırasına konulmak kaydıyla ( Ayrıca yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ) personel alınacaktır. Başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3),Ön Lisans mezunları için ise 2016 yılı KPSS(B) grubu sınavından KPSS(P93), puanı esas alınacaktır.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Adaylardan başvuru sırasında talep edilen belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Başvuru Formu (Başvuru sırasında temin edilebilir.)
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi
 • Fotoğraf (1 Adet)
 • 2016 KPSS Sonuç Belgesi
 • Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge
Döner Sermaye Bütçesi
Unvanı Adet Aranan Nitelikler
Sağlık

Teknikeri

2 Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme ya da Radyoloji bölümü mezunu olmak.

MR (Manyetik Rezonans) konusunda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.

Sağlık

Teknikeri

1 Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümü mezunu olmak.

Tam Teşekküllü bir hastanede alanıyla ilgili en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.

Hemşire 8 Fakülte veya Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü mezunu olmak.
Özel Bütçe
Unvanı Adet Aranan Nitelikler
Hemşire 5 Fakülte veya Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası ya da 2.veya 3. Basamak Bir Sağlık kuruluşunun yoğun bakım ünitelerinde en az 6 ay görev yapmış olmak

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle, Sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmezler.

Başvuru Nasıl, Nereye Yapılacak?

Adayların; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (Hafta içi mesai sonuna kadar) Kurumumuza ait http://www.ege.cdu.tr web adresinde bulunan örnek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Döner Sermaye Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle alım yapılacak boş kadro adedi kadar asil ve 5 katı kadar yedek liste 2 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Asil listeden atanmaya hak kazanan adayların, göreve başlatılabilmesi için; sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde, Döner Sermaye Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan adayların yerine yedek listeden alım yapılacaktır.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri KPSS Sonuçları,Mezuniyetini gösterir belgeler ve diğer beyanları ilgili kuramlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne ( vardiyalı ve nöbet usulu )tabi olacaklardır.

Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.ege.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan personellerden, görevinin niteliklerini uygun yürütülmesi açısından Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık raporu talep edilecektir.

Başvurular şahsen yapılacak olup, adayların posta vb.yöntemlerle yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler. Atanmaya hak kazanan personeller hakkında, 657 Sayılı Kanunun 48.Maddesine göre Güvenlik ve Arşiv araştırması yaptırılacak olup, olumlu sonuçlananlar göreve başlatılacaktır.

 • Adres : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat.
 • Detaylı Bilgi İçin : (0232) 390 1959-1928-1920

Bu yazımızda Ege Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, şartları ve tarihleri gibi bilgilere yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan ilanlara Ege Üniversitesi iş başvurusu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle