Ekonomi Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

Ekonomi Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Ekonomi Bakanlığı ilan kapsamında 10 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecektir. Adaylar ilana 29 Aralık 2017 tarihine kadar başvurularını yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuru formu ve başvuru sırasında istenilen belgeler hakkında detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

İçindekiler

 • Ekonomi Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi
 • Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Başvuruların Değerlendirilmesi
 • Sınavın Şekli, Konuları ve Tarihi
 • Sonuçların İlanı ve Atama İşlemleri
 • Sözleşme Ücretleri

Ekonomi Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı 2017

Ekonomi Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 3 (üç) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başvuruda bulunan adaylardan şartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar aylık brüt sözleşme ücretinin 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir.)
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönet imi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
 • Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınav sonucunda başarılı olan ve Başkanlığımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.)
 • Bakanlık başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerindeki olumsuz mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.

ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • En az 1.000 istemcinin bulunduğu bir kurumda (tercihen kamu kurumu) Firewall, IPS/IDS, ADC, Web Gateway, E-mail Gateway, VPN, WAF, Vulnerability Assessment, Database Security, SIEM, NAC konuları ile ilgili en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,
 • Aşağıda listelenen sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 • GIAC Penetration Tester (GPEN)
 • GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
 • Offensive Security Certified Professional (OSCP)
 • Licensed Penetration Tester (LPT)
 • Tercihen Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,
 • Tercihen Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security ve/veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,
 • ISO27001, PCI DSS, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
 • IEEE 801.1X standartı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Load Balancer (F5, Citrix vb.) cihazları üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Güvenli kod analizi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede yazılım dilleri (Java, C# .NET, JavaScript, ASP, ActionScript vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Yazılım güvenliği ve yazılım döngü ve süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Penetrasyon/Sızma Testi, Stres Testi, Saldırı Önleme Sistemleri, Zafiyet Tarama Sistemleri ve şifreleme konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Tercihen web uygulama güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak,
 • Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.
 • Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Internet Information Services (IIS), Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) konularında 1.000 ve üzeri istemci için (tercihen kamu kurumu) kurulum ve yönetimi ile ilgili en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,
 • System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında kurumsal boyutta deneyimli olmak,
 • System Center Operations Manager (SCOM) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Linux tabanlı işletim sistemlerinin (Red Hat Linux, Ubuntu, Oracle Linux, Pardus vb.) kurulumu ve idamesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Sanallaştırma teknolojileri (VMware veya Hyper-V) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • COBIT, ITIL, ISO27001 konularında bilgi sahibi olmak,
 • Storage, backup ve veri kurtarma teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • File server ve print server kurulumu ve idamesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Tercihen, aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:
 • Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure/Cloud Platform and Infrastructure,
 • Microsoft Certified IT Professional (MCITP),
 • Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2012/2016,
 • Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE).
 • Kurumsal anti-virus sistemlerinin kurulumu, işletimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Tercihen, kurumsal bir Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) veya İş Sürekliliği Merkezi kurulumunda görev almış olmak ve disaster recovery konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Fiziksel sunucuların kurulumu ve sunucu donanımları ve yapılandırması (Disk, Ethernet, HBA, FC, Raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak,
 • Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.
 • Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

KIDEMLİ AĞ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • En az 1.000 istemcisi bulunan büyük ölçekli kurumsal bir işyerinde (tercihen kamu kurumu) en az 5 (beş) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak,
 • Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
 • Tercihen Cisco Certified Network Professional (CCNP) ve/veya Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) sertifikasına sahip olmak,
 • Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, TIGRP, VRF, MPLS, Cisco VSS/HP IRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetimi amaçlı kullanılan network analiz araçları kullanmış olmak,
 • Load balancer (F5, Citrix vb.) cihazlarının yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Ana omurga anahtarı (backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Tercihen HP Comware Switchleri hakkında bilgi sahibi olmak),
 • Kurumsal kablosuz ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • SAN Switch yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
 • SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IPS, URL Filtering, HTTPS Inspection, Mail Gateway, WAF gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Sanallaştırma teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
 • Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak,
 • Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.
 • Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

KIDEMLİ VERİTABANI UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • En az 1.000 istemcisi bulunan büyük ölçekli kurumsal bir işyerinde (tercihen kamu kurumu) en az 5 (beş) yıl veritabanı uzmanı olarak çalışmış olmak,
 • Linux işletim sistemi üzerinde Oracle RAC/GRİD/ASM olarak çalışan büyük ölçekli oracle veri tabanı yönetmiş olmak,
 • Oracle Exadata konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Oracle Certified Professional 11g ve 12c (OCP) sertifikasına sahip olmak,
 • Oracle Database 11g Administrator Certified Professional sertifikasına sahip olmak,
 • Oracle RAC 11g Release 2 and Grid Infrastructure Administration sertifikasına sahip olmak,
 • Oracle 11g DBA, Backup/Recovery, Recovery Manager(Rman), Dataguard, performans ve sql tuning konularında deneyimli olmak,
 • Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL’lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar ve geliştirmeler yapabilmek,
 • İleri düzeyde PL/SQL bilgisine sahip olmak,
 • Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,
 • Linux düzeyinde Oracle Import ve Export, Data Pump lmport/Export ve Rman scriptleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, Rman felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,
 • Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Veritabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde audit ayarlarını düzenleme konularında bilgi sahibi olmak,
 • Veri tabanı kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,
 • Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Veri tabanı programcılığı konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak,
 • Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.
 • Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

UYGULAMA SUNUCUSU UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • En az 1.000 istemcisi bulunan büyük ölçekli kurumsal bir iş yerinde (tercihen kamu kurumu) en az 3 (üç) yıl uygulama sunucusu yöneticisi uzmanı olarak çalışmış olmak,
 • Oracle Weblogic 11g ve 12c uygulama sunucusu kurulum ve yönetimi tecrübesine sahip olmak,
 • Büyük sistemlerde (en az 1.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb. ortamların kurulumu ve yönetimine hakim olmak,
 • Oracle Exalogic sunucusu yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
 • Oracle Business Intelligence konusunda tecrübeli olmak,
 • Weblogic Coherence konusunda tecrübeli olmak,
 • Oracle Certified Professional, Oracle Weblogic 12c Administrator sertifikasına sahip olmak,
 • Java (JSF, ADF vb.) teknolojilerine hakim olmak,
 • İleri düzeyde PL/SQL bilgisine sahip olmak,
 • C# veya Java programlama dillerinden birini biliyor olmak,
 • Linux işletim sistemini ve yönetim araçlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak,
 • Uygulama ve sistem monitörleme yazılımları konusunda tecrübeli olmak
 • Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak,
 • Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.
 • Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Özel sektör veya kamuda en az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışmış olmak ve en az 1 büyük ölçekli otomasyon projesinde çalışmış olmak,
 • Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
 • Çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
 • Takım yönetimi ve takım motivasyonu konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak,
 • Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
 • Yazılım mimarileri, tasarım şablonları, nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi ve tecrübesine sahibi olmak,
 • Yazılım gereksinim analizi, yazılım tasarımı, yaşam döngüsü, yazılım geliştirme süreç yönetimi ve dokümantasyon konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Yazılım sürüm kontrol yazılımlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde güvenli yazılım geliştirme, güvenli yazılım yaşam döngüsü ve kodlama standartları konularında bilgi sahibi olmak,
 • Sorumluluğu altında olan uygulamalarla ilgili olarak kullanıcılara olay ve problem çözümü desteği vermek,
 • Kod dokümantasyonuna önem vermek ve bunu düzenli olarak yapıyor olmak,
 • Katmanlı yazılım mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Web Servisleri (SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve Restful servisler konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • HTML5, CSS ve Javascript teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
 • Kullanıcı sayısı 20.000 den fazla olan büyük çaplı en az 1 adet projeyi başarılı şekilde yönetmiş olmak,
 • Oracle veritabanı 11G ve üstü versiyonlarında tecrübe sahibi olmak,
 • Temel ilişkisel veritabanı tasarımı, sorgulama ve SQL konularında bilgi sahibi olmak,
 • Stored procedure, trigger ve function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Açık kaynak yazılım teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Linux işletim sistemi kurulumu, kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak ve bu işletim sistemi üzerinde uygulama geliştirmiş olmak,
 • Web uygulama güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Java, J2EE 7, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.2, Jasperreport, JUnit, Maven, Weblogic, Spring, Hibernate, PrimeFaces, Subversion, Git, Netbeans, Eclipse, Jira konularında bilgili ve deneyimli olmak,
 • JAX-WS, AXIS 2, CXF teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Weblogic Sunucularının yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Clustered Coherence Cache Server kurulum, konfigürasyon ve idamesini gerçekleştirebilmek,
 • Websocket, JMS, loglama, güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Redhat/Oracle Linux üzerinde Weblogic, Clustered Managed Server kurulumu yapabilmek, JMS, Topic Message Broker konfigürasyonlarını yapabilmek,
 • Tercihen Project Management Professional (PMP), veya Projects in Controlled
 • Environment (PRINCE2) sertifikasına sahip olduğunu veya Proje Yönetimi Eğitimi almış olduğunu belgelemek,
 • Tercihen JQuery, Angular.js, Vue.js, React gibi Javascript kütüphaneleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Tercihen Test güdümlü programlama, refactoring ve yazılım geliştirme süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Tercihen Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Tercihen Oracle ADF Framework’ü ile uygulama geliştirmiş olmak,
 • Tercihen BPEL, BPMN 2.0 konularında bilgi ve proje deneyimi sahibi olmak, ii) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak, jj) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak. kk) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Özel sektör veya kamuda en az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışmış olmak ve en az 1 büyük ölçekli otomasyon projesinde çalışmış olmak,
 • Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
 • Çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
 • Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
 • Yazılım mimarileri, tasarım şablonları, nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi ve tecrübesine sahibi olmak,
 • Yazılım gereksinim analizi, yazılım tasarımı, yaşam döngüsü, yazılım geliştirme süreç yönetimi ve dokümantasyon konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Yazılım sürüm kontrol yazılımlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde güvenli yazılım geliştirme, güvenli yazılım yaşam döngüsü ve kodlama standartları konularında bilgi sahibi olmak,
 • Sorumluluğu altında olan uygulamalarla ilgili olarak kullanıcılara olay ve problem çözümü desteği vermek,
 • Kod dokümantasyonuna önem vermek ve bunu düzenli olarak yapıyor olmak,
 • Katmanlı yazılım mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Web Servisleri (SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve Restful servisler konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • HTML5, CSS ve Javascript teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
 • Oracle veritabanı 11G ve üstü versiyonlarında tecrübe sahibi olmak,
 • Temel ilişkisel veritabanı tasarımı, sorgulama ve SQL konularında bilgi sahibi olmak,
 • Stored procedure, trigger ve function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Açık kaynak yazılım teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Linux işletim sistemi kurulumu, kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak ve bu işletim sistemi üzerinde uygulama geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
 • Web uygulama güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Java, J2EE 7, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.2, Jasperreport, Junit, Maven, Weblogic, Spring, Hibernate, PrimeFaces, Subversion, Git, Netbeans, Eclipse, Jira konularında bilgili ve deneyimli olmak,
 • JAX-WS, AXIS 2, CXF teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Tercihen AJAX, JQuery, Angular.js, Vue.js, react gibi Javascript kütüphaneleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Tercihen Test güdümlü programlama, refactoring ve yazılım geliştirme süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Tercihen Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Tercihen Oracle ADF Framework’ü ile uygulama geliştirmiş olmak,
 • Tercihen Weblogic Sunucularının yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak,
 • Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.
 • Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi

Başvurular, 15 Aralık 2017 günü başlayacak ve 29 Aralık 2017 günü mesai saati bitiminde (18:00)’ de sona erecektir. Başvurular “https://www.ekonomi.gov.tr” adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular, eksik belge ibraz edilen başvurular ile ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sözlü-uygulamalı mülakat tarihi Bakanlığın “https://www.ekonomi.gov.tr” adresinde yer alan web portalınden ilan edilecektir. Sözlü-uygulamalı mülakat ilan edilecek tarihlerde T.C. Ekonomi Bakanlığı (Söğütözü Mahallesi, 2176. Sk. No:63, 06510 Çankaya/Ankara) yerleşkesinde yapılacaktır.

Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Elektronik başvuru sırasında gerekli olan bilgiler ve istenilecek belgeler aşağıda belirtilmektedir.

 • Güncel Fotoğraf,
 • Detaylı Özgeçmiş,
 • Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
 • Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
 • GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,(Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.)
 • GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,(Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),
 • Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
 • 2016 veya 2017 KPSSP3 sınav sonuç belgesi,(KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.)
 • İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puan veya İngilizce dilince yapılan ve Yükseköğretim Kurulunca denk kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan puanı gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulanan sonuç belgesi (Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)

Başvuruların Değerlendirilmesi

Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (% 70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (% 30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır. En yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 3 (üç) katına kadar aday mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir. Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi “https://www.ekonomi.gov.tr” internet sitesinde 5 Ocak 2018 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

Sınavın Şekli, Konuları ve Tarihi

Sınav sözlü-uygulamalı mülakat olarak tek aşamalı yapılacaktır. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlilik cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. Sözlü-uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili uygulamalı gösterim yapılması talep edilebilecektir.

Sözlü-uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü-uygulamalı mülakattan en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sınav başarı sıralaması oluşturulacaktır. Sonuçların açıklanmasında ve sözlü-uygulamalı mülakat tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı değişiklik yapma hakkına sahip olduğundan adayların https://www.ekonomi.gov.tr adresini takip etmeleri gerekmektedir.

Sonuçların İlanı ve Atama İşlemleri

Bilişim personeli olarak atama yapılabilecek boş pozisyon sayısı 10 (on)’dur. Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde (https://www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

Sözlü-uygulamalı mülakata kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmışsa da bu sözleşmeler iptal edilir ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara da ayrıca bildirilir. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların yayınlanmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde Ekonomi Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak olup, süresi dışında yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sözleşme Ücretleri

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sıra Bilişim Personeli

Pozisyonu

Alınacak

Personel

Sayısı

Özel

Şartlar

Aylık Brüt

Sözleşme Ücreti

Katsayı Tavanı

Aylık Brüt

Sözleşme Ücreti

Tavanı (TL)

1 Kıdemli Bilgi

Güvenliği Uzmanı

1 B-1 3 katına kadar 15.034,89
2 Kıdemli Sistem Uzmanı 2 B-2 3 katına kadar 15.034,89
3 Kıdemli Ağ Uzmanı 1 B-3 3 katına kadar 15.034,89
4 Kıdemli Veritabanı Uzmanı 1 B-4 3 katına kadar 15.034,89
5 Uygulama Sunucusu

Uzmanı

1 B-5 2 katına Kadar 10.023,26
6 Kıdemli Yazılım

Uzmanı

1 B-6 3 katına kadar 15.034,89
7 Yazılım Uzmanı 3 B-7 2 katına Kadar 10.023,26

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ıncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vb.) başkaca ödeme yapılamaz.

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyonun en az yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ: T.C. Ekonomi Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı E-posta: [email protected]

Bu yazımızda Ekonomi Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan bilişim personeli alımı ilanına dair başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi detaylı ilan bilgilerini paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca Bakanlık tarafından yayınlanan tüm ilanlara Ekonomi Bakanlığı iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle