Emniyet Genel Müdürlüğü 20 Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yayınlamış olduğu ilan kapsamında 20 personel alımı yapacağını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı kapsamında mühendis alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 17 Nisan 2017 ile 21 Nisan 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgi haberimiz devamında yer almaktadır.

İçindekiler

 • Emniyet Genel Müdürlüğü Elektrik Elektronik Mühendisi Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılacak?
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgisayar Mühendisi Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Elektrik Elektronik Mühendisi Alımı İlanı 2017

2017 yılı 3. Dönem Sözleşmeli Elektrik-Elektronik Mühendisi alımı başvuruları 08/03/2017-17/03/2017 tarihleri arasında devam etmekte iken bazı adaylar eşdeğer bölümlerin de başvurularının kabul edilmesini talep etmişlerdir. Bu kapsamda, 2017 yılı 3. Dönem Sözleşmeli Elektrik-Elektronik Mühendisliği alım ilanımızda yer alan Elektrik-Elektronik Mühendisliğine eşdeğer olan bölümlerin de başvuru yapabilmesi için ilanımız güncellenmiştir.

Buna göre;

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında Sözleşmeli statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir. Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Personel Bilgi Sistemine kayıt edilecek olup, adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2016 yılı KPSS-P3 puanı esas alınacaktır. Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir. Başvuruda bulunacak adaylar hakkında, 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 1’inci maddesindeki; ” Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecek olup bu kapsamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Sözleşmeli Elektrik-Elektronik Mühendisi alımına 08/03/2017-17/03/2017 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları geçerli olup, bu kişilerin tekrar başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,
 • Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılacak?

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

 1. Kimlik belgesi,
 2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 3. İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)
 4. KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvurular 17/04/2017 – 21/04/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

EK-1

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

ALIM TÜRÜ UNVANI SINIFI ALINACAK

BİRİM

SAYI ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR
CİNSİYET KPSS PUAN TÜRÜ, YILI VE TABAN PUANI ÖĞRENİM DURUMU TERCİHEN ŞARTLAR

(Aşağıda istenilen nitelikler zorunlu şart olmayıp sözlü ve/veya uygulamalı sınavda değerlendirmeye alınacaktır.)

657 sayılı DMK md. 4-B (Sözleşmeli) Mühendis

(Elektrik-Elektronik)

Tek. Hiz. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı (Ankara) 8 E/K KPSS-2016

P3-50

Fakültelerin dört yıllık Elektrik- Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunu olmak. * TCP/IP ve OSI katmanlarına hakim olmak,

* CCNA veya dengi sertifika sahibi olmak,

* Network alanında en az 2 yıl çalışmış olmak,

*Ağ cihazları RAHAT (Rafta Hazır Ticari Ürün) ürünlerinde en az 1 (bir) ürünün CLI bilgisine sahip olmak,

* Switching ve routing işlemlerinde tecrübe sahibi olmak,

* Sistem uzmanı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

* Exchange Server (e-posta) yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

* Kurumsal görüntülü görüşme sistemleri (SkyPe for Business) kurulum ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

* Sanallaştırma platformları (Hyper-V, ESXI) hakkında bilgi sahibi olmak,

* Veri depolama ünitelerinin konfigürasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,

* Mobil cihaz yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

* Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Enterprise Devices and Apps sertifikasına sahip olmak,

* Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Data Platform sertifikasına sahip olmak,

* Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Business Intelligence sertifikasına sahip olmak,

* Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Messaging sertifikasına sahip olmak,

* Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Communication sertifikasına sahip olmak,

* Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) SharePoint sertifikasına sahip olmak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgisayar Mühendisi Alımı İlanı 2017

2017 yılı 2. Dönem Sözleşmeli Bilgisayar Mühendisi alımı başvuruları 08/03/2017- 17/03/2017 tarihleri arasında devam etmekte iken bazı adaylar eşdeğer bölümlerin de başvurularının kabul edilmesini talep etmişlerdir. Bu kapsamda, 2017 yılı 2. Dönem Sözleşmeli Bilgisayar Mühendisliği alım ilanımızda yer alan Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliğine eşdeğer olan bölümlerin de başvuru yapabilmesi için ilanımız güncellenmiştir.

Buna göre;

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında Sözleşmeli statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir. Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Personel Bilgi Sistemine kayıt edilecek olup, adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2016 yılı KPSS-P3 puanı esas alınacaktır. Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir. Başvuruda bulunacak adaylar hakkında, 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 1’inci maddesindeki; ” Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecek olup bu kapsamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Sözleşmeli Bilgisayar Mühendisi alımına 08/03/2017-17/03/2017 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları geçerli olup, bu kişilerin tekrar başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,
 • Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılacak?

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

 1. Kimlik belgesi,
 2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 3. İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)
 4. KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvurular 17/04/2017 – 21/04/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

EK-1

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

ALIM TÜRÜ UNVANI SINIFI ALINACAK

BİRİM

SAYI ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR
CİNSİYET KPSS PUAN TÜRÜ, YILI VE TABAN PUANI ÖĞRENİM DURUMU TERCİHEN ŞARTLAR

(Aşağıda istenilen nitelikler zorunlu şart olmayıp sözlü ve/veya uygulamalı sınavda değerlendirmeye alınacaktır.)

657 sayılı DMK md. 4-B (Sözleşmeli) Mühendis

(Bilgisayar)

Tek. Hiz. Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı (Ankara) 12 E/K KPSS-2016

P3-50

Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olmak. *C# programlama dilini çok iyi derecede bilmek, (Sertifika veya Transkript ile belgelendirilecektir.)

*En az 1 ORM teknolojisini iyi derecede bilmek, (Sertifika veya Transkript ile belgelendirilecektir.)

* .NET WPF teknolojisini bilmek,

* ASP.NET MVC teknolojisini bilmek,

* ASP.NET Web Forms bilmek,

* WCF hakkında bilgi sahibi olmak,

* Entity Framework kullanmış olmak,

* MSSQL veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak,

* Javascript, HTML, DHTML, CSS kullanmış olmak,

* Microsoft MCP sertifikasına sahip olmak,

* .NET Framework 4.5 kütüphanesini iyi derecede bilmek,

* Kod Paylaşım Sistemlerini (TFS, Tortoise vb.) kullanmış olmak,

* Veri tabanı mimarisi, tasarımı, optimizasyonu ve normalizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,

* Bir bilişim projesinde veri tabanı mimarisi, tasarımı, optimizasyonu ve normalizasyonu ile alakalı görev yapmış olmak ve bunu belgelemek, (görev belgesi vb.)

* Microsoft SQL Server ve Oracle Veritabanı Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme, yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

* Big data çözümlerinin geliştirilmesine veya yönetilmesine yönelik görev yapmış olmak ve bu kapsamda; (görev belgesi vb.)

1. Hadoop mimarisi ve ekosistemi temel bilgilerine sahip olmak.

2. Hive, Pig, Hbase, Impala vb. sorgulama dillerini bilmek.

3. Nosql veri tabanları (HBase vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

4. full-text arama motorları (elasticsearch, solr, vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

* Bir Kurum veya Şirketin Siber Güvenlik alanında en az 1 yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek, (görev belgesi vb.)

* Güvenlik duvarları, saldırı tespit ve engelleme sistemleri, yük dengeleyiciler, ağ erişim kontrolü sistemleri, sanal özel ağ ürün ve teknolojilerinden en az biri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, (sertifika veya katılım belgesi)

* CCNA, CCNP, CCNA Security, CCNP Security, CEH, CISSP ve benzeri ağ teknolojileri ve siber güvenlik alanında sertifika sahibi olmak.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan 20 personel alımı ilanı hakkında başvuru tarihleri, başvuru şartları ve başvuru formu hakkında detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanmış olan bütün ilanlara Emniyet Genel Müdürlüğü iş ilanları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle