Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Personel Alımı İlanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yayınladığı ilan ile 65 uzman yardımcısı alımı gerçekleştireceğini belirtti. KPSS sınavından 75 ve üstü puan alan kişilerin başvuru yapabileceği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş ilanı başvuruları 16 Mayıs ile 3 Haziran 2016 tarihleri arasında alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı kapsamında maden mühendisi, jeoloji mühendisi, petrol mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği, çevre mühendisi, inşaat mühendisi, makine mühendisi,  enerji sistemleri mühendisi, endüstri mühendisi, harita mühendisi, elektrik mühendisi ve çok sayıda eleman alınacaktır. İlana dair başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi detaylı bilgiler haberimizin devamında.

İçindekiler

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Uzman Yardımcısı Alımı İlanı
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sınavı Başvurusu
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman?
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Uzman Yardımcısı Alımı İlanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alımı ilanında alınacak olan uzman yardımcıları Ankara ili ve ilçelerinde görevlendirilecektir. Aşağıdaki öğrenim dallarından mezun kişiler başvuru yapabilecek olup, hangi kadrodan kaç personel alınacağı da yine tabloda belirtilmiştir.

 • Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir.
 • Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
GrupNo Puan Türü Öğrenim Dalları Kontenjan Sayısı Sınava Katılacak Aday Sayısı
1. Grup KPSSP7 Maden Mühendisliği 6 24
2. Grup KPSSP7 Jeoloji Mühendisliği 4 16
3. Grup KPSSP7 Petrol Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 4 16
4. Grup KPSSP7 Çevre Mühendisliği 4 16
5. Grup KPSSP7 İnşaat Mühendisliği 2 8
6. Grup KPSSP7 Makine Mühendisliği 4 16
7. Grup KPSSP7 Enerji Sistemleri Mühendisliği 2 8
8. Grup KPSSP7 Endüstri Mühendisliği 5 20
9.Grup KPSSP7 Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, 3 12
10. Grup KPSSP7 Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 6 24
11. Grup KPSSP54 İktisat, Ekonomi, İşletme, Maliye 8 32
12. Grup KPSSP36 Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 7 28
13. Grup KPSSP25 İstatistik 3 12
14. Grup KPSSP21 Hukuk 7 28

Olmak üzere 8 ve 9. dereceden toplam 65 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Şartları Nelerdir?

 • T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), tabloda belirtilen puan türlerinden 75 ve üzeri puan almış olmak,
 • En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
 • 01.01.2016 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1981 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecektir.)
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak,
 • Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sınavı Başvurusu

Başvurular, 16/05/2016 tarihinde başlayıp 03/06/2016 tarihinde saat 16.00’da sona erecektir.

Adayların,

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan başvuru formu,
 • KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
 • Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) veya mezun oldukları fakülte ya da Noter tasdikli sureti,
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • Adayın özgeçmişi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecektir.)

İle birlikte şahsen veya posta yoluyla ETKB Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

– Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman?

– Giriş sınavı, 20 Haziran – 01 Temmuz 2016 tarihleri arasında Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No: 2 Bahçelievler/Çankaya/ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez binası 1. Kat A Blok Personel Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

– Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

 • Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar.
 • Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.
 • Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.
 • Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç iki yıl) geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
 • Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
 • Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır.

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Bakanlık web sayfasından (http://www.enerji.gov.tr) veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Bahçelievler- Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:

(0312) 222 41 59 – (0312) 212 64 20 / 7306 -7501

İlan olunur.

Bu yazımızda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan 65 uzman yardımcısı alımı ilanına dair başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca Bakanlık tarafından yayınlanmış ilanlara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İş Başvuru Formu sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle