Gazi Üniversitesi Sözleşmeli 31 Personel Alımı İlanı

Gazi Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile 31 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Gazi Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında 11 hemşire alımı, 3 sağlık teknikeri alımı, 1 laborant alımı, 3 patoloji teknikeri alımı, 10 röntgen teknisyeni alımı ve 3 diğer sağlık personeli alımı yapacaktır. Adaylar ilana 26 Ekim 2016 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu gibi bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • Gazi Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2016
 • Gazi Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Gazi Üniversitesi Personel Alımı İş Başvurusu 2016
 • Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Gazi Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2016

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel ve Döner Sermaye bütçesinden karşılanmak üzere toplam 31 (otuz bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Hemşire Alımı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Programından Mezun Olmak. Hemşire alımında 2016 yılı KPSS sınavı KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.

Sağlık Teknikeri Alımı

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak. Adaylarda 2014 yılı yapılan KPSS sınavında almış oldukları KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.

Laborant Alımı

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans programından mezun olmak. Adaylarda 2014 yılı yapılan KPSS sınavında almış oldukları KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.

Patoloji Teknikeri Alımı

Pataloji Laboratuvar Önlisans programından mezun olmak. En az 5 yıl belgelendirmek kaydıyla immüno histokimya çalışmaları konusunda deneyimli olmak. Adaylarda 2014 yılı yapılan KPSS sınavında almış oldukları KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.

Diğer Sağlık Personeli Alımı

Ortaöğretim Kurumlarının Acil Sağlık Hizmetleri Alanı – Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olmak. Adaylarda 2014 yılı yapılan KPSS sınavında almış oldukları KPSSP4 puan türü esas alınacaktır.

Röntgen Teknisyeni Alımı

Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı ve Dallarının veya Sağlık (Radyoloji Dalı), Radyoloji, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı, Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak.   Adaylarda 2014 yılı yapılan KPSS sınavında almış oldukları KPSSP4 puan türü esas alınacaktır.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Gazi Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
 1. Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
 2. Önlisans mezunları için 2014 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
 3. Ortaöğretim mezunları için 2014 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 4. Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
 5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Gazi Üniversitesi Personel Alımı İş Başvurusu 2016

Adayların başvurularını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA adresinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • KPSS (B) gurubu sınav sonuç belgesi
 • Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan ilgili ilana ait Başvuru Formu doldurulmalı ve fotoğraf kısmı boş olmamalıdır.)
 • Diğer Sağlık Personeli (Patoloji Teknikeri) için çalıştığı kurumdan alınacak 5 (beş) yıl tecrübeli olduğuna dair belge
 • Diploma Örneği
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içerisinde www.gazi.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip adaylarla 7 (yedi) gün içerisinde göreve başlamak üzere hizmet sözleşmesi yapılır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Adres: Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA

Bu yazımızda Gazi Üniversitesi tarafından yapılacak olan 31 sözleşmeli personel alımı ilanına dair iş başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Ayrıca Ankara Belediyesi güncel iş ilanlarına ulaşmak için hemen TIKLAYIN


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle