Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor !

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yayınlamış olduğu ilan neticesinde çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı iş ilanı kapsamında deniz trafik kılavuzu, mühendis, tekniker ve biyolog alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 7 Ekim 2016 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilanına dair diğer iş başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru detaylarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2016
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İş Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2016

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılan KPSS lisans sınavı ve 2014 yılında yapılan KPSS önlisans sınavı sonucuna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli Deniz Trafik Kılavuzu, Mühendis, Tekniker ve Biyolog olmak üzere 4 (Dört) sözleşmeli personel alınacaktır. Müracaat edilecek pozisyonlar ve sayıları Tablo-1’de verilmiştir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İlanda belirtilen pozisyonlara müracaat edecek adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan ( zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık) mahkum olmamak.
 • 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Askerlik durumu; Askerlikle ilgisi bulunmamak. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7. bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1. maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 45 yaşını doldurmuş olanlar başvuru yapamayacaklardır.
 • Başvuru yapacak adaylardan; Deniz Trafik Kılavuzu, Mühendis ve Biyolog kadrosu için 2016 yılında yapılmış olan 2016-KPSS Lisans sınavına girmiş olmak, KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir. Tekniker kadrosuna başvuru yapacak adaylar için; 2014 KPSS Ön lisans sınavına girmiş olmak, KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü uyarınca bu durumda olan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Genel şartlar ile özel şartlarda başvurdukları pozisyonla ilgili aranan niteliklere sahip olmayan ve aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri verilen süre içerisinde getiremeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Genel şartları yanı sıra adayların aşağıda belirtilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

 1. Sözleşmeli personel pozisyonları, hangi bölüm-lisans/önlisans programı mezunlarının alınacağı ve aranan nitelikler Tablo-1’de verilmiştir. Başvuracak kişilerin başvurduğu sözleşmeli pozisyona ilişkin Tablo-1’de belirtilen aranan niteliklere sahip olması gerekmektedir.
 2. Yüksek lisans istenilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların müracaatların sona erdiği tarihten önce yüksek lisansını tamamlamış olması gerekir.
 3. İngilizce Dil Belgesi için YDS, KPDS, ÜDS’den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan en az aynı puana eşdeğer puan aldığını gösteren belge
 4. Sağlık bakımından çalışmasına engel hali bulunmamak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İş Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

Başvurular doğrudan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Birimine (Yeşilbayır mahallesi Akdeniz Bulvarı No:2 Döşemealtı- ANTALYA) yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili ilanların yayınlandığı gün başlayacak ve 07.10.2016 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Adaylardan başvuru esnasında aşağıdaki belgeler / evraklar talep edilecektir.

 • Dilekçe
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği
 • KPSS sonuç belgesi
 • Sabıka Kaydı
 • Askerlik durumunu bildirir belge
 • Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden alınacaktır)
 • 6 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
 • YDS, KPDS, ÜDS veya geçerli eşdeğer dil belgesi
 • Başvuru yapılan pozisyonun aranan niteliklerinde “Yüksek Lisansını Yapmış Olmak” şartı var ise, Yüksek Lisans diplomasının aslı veya kurum onaylı örneği Beyan (Müracaat sırasında doldurulup teslim edilecektir.)

Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlar arasında yapılacak değerlendirme sonucunda, sıralama listesi ve sözleşme imzalamaya hak kazanan 4(dört) kişi, değerlendirme komisyonunca belirlenecek olup sınav tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde kurum internet adresinden ilan edilerek duyurulacaktır.

ARAŞTIRMA ENSTİTÜ/ İSTASYON ADI POZİSYON

ADI

SAYISI ARANAN NİTELİKLER
AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA, ÜRETME VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ – ANTALYA Deniz Trafik Kılavuzu 1 Denizcilikle ilgili lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Güverte, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunu olmak, uzak yol kaptan yeterliliğine sahip olup, en az 5 yıl deniz hizmeti tecrübesi olmak.
Mühendis 1 Su ürünleri ile ilgili lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerden mezun olmak. Sınırlı kaptan, en az 3 yıldızlı dalgıç brövesi, vinç kullanma operatörü, ROC telsiz operatörü ve CTD sertifika/ belgesine ve en az 5 yıl deniz hizmeti deneyimine sahip olmak
Tekniker 1 Denizcilikle ilgili ön lisans düzeyinde eğitim veren Meslek Yüksekokullarının Gemi Makineleri/Gemi Makine işletme programlarının birinden mezun olup, 700-3000 KW arası makine zabiti belgesine sahip olmak. ERM ve CTD operatör belgesine sahip olmak
Biyolog 1 Fen Fakültesi Biyoloji veya Moleküler Biyoloji bölümünden mezun olmak, Moleküler Biyoloji ve Genetik konularında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. İngilizce Dil Belgesi için; YDS, KPDS, ÜDS’den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanına dair iş başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi ilan hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Ayrıca Antalya iline ait diğer kamu iş ilanlarına da BURADAN ulaşabilirsiniz. Bakanlık tarafından yayınlanmış son ilanlara ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı iş başvurusu sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle