Halkbank uzman yardımcısı alımı yapıyor

Halk Bankası personel alımı

Halkbank yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında 50 bilgi teknolojileri uzman yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Adaylar ilana 17Aralık 2018 ile 18 Ocak 2019 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

İçindekiler

 • Halkbank Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?
 • Sınav Konuları, Soru Dağılımı, Puanlama ve Diğer Bilgiler

Halkbank Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2019

Bankamızda istihdam edilmek üzere Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.  Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Giriş Sınavına katılabilmek için;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
 • Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
 • 01.01.1989 ve sonrası doğumlu olmak,
 • Mezuniyet kriterine ilişkin; aşağıdaki Tablo’da belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans veya yüksek lisans bölümlerinden 01 Şubat 2019 itibariyle mezun olmak,
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Endüstri Sistemleri Mühendisliği
Bilgisayar Bilimleri Endüstri ve Sistem Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Matematik Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Elektrik Mühendisliği Matematik-Bilgisayar
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Sistem ve Kontrol Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği Yazılım Mühendisliği

veyahut bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak.

 • Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf veya en az 31 Temmuz 2019 tarihine kadar tecilli olmak ya da 27.07.2018 tarihinde kabul edilen 7146 Sayılı Kanun ile çıkarılan bedelli askerlikten yararlanacak olmak,
 • Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve öz geçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

Unvan Görev Yeri İstihdam Edilmesi Planlanan Personel Sayısı Görev Yapacağı Birim
Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı İstanbul 50 Operasyonel İşlemler ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Adaylardan, başvuru bedeli olarak 45-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, Yıldız Teknik Üniversitesi Sınav Merkezinin Bankamız nezdindeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır. Sınav ücreti 17 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 09.00’dan, 18 Ocak 2019 Cuma günü saat 17.00’ye kadar, yalnızca Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, Kredi Kartı, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Sınav başvuruları, 17 Aralık 2018 – 18 Ocak 2019 tarihleri arasında, Banka web sitesi https://www.halkbank.com.tr bağlantısından da erişilebilecek olan, http://sinav.yildiz.edu.tr adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 22 Ocak 2019 – 27 Ocak 2019 tarihleri arasında http://sinav.yildiz.edu.tr adresinden “T.C. Kimlik Numarası” ve “Aday Şifresi” girerek alabileceklerdir.

Giriş sınavı yazılı aşaması; 27 Ocak 2019 tarihinde İstanbul ilinde Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüslerinde gerçekleştirilecektir. Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Sınav Konuları, Soru Dağılımı, Puanlama ve Diğer Bilgiler

Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yazılı Sınava İlişkin Özet Bilgiler
Sınav Tarihi – Saati 27 Ocak 2019 – 10.00
Sınavın Yapılacağı Yer İstanbul – Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsleri
Oturum Sayısı 1 (Bir)
Süre 180 dk
Soru Sayısı Sayısal-Sözel Yetenek (30 Soru)

Yabancı Dil (30 Soru)

Alan Bilgisi (60 Soru)

Sınav Yöntemi Her bir soru 5 (beş) şıktan oluşacak şekilde test usulü

Yazılı sınav “Sayısal-Sözel Yetenek”, “Yabancı Dil” ve “Alan Bilgisi” bölümlerinden oluşacak ve toplamda 120 test sorusu yer alacaktır.

Sayısal – Sözel Yetenek Testi :

Yabancı Dil Testi :

> İngilizce

Alan Bilgisi Testi :

Alan bilgisi testi, adaylarca önceden yapılmış tercihlere göre “Bilgisayar/Yazılım” ve “Elektrik/Elektronik” olmak üzere iki farklı grup halinde sunulacaktır. Adaylar sınav esnasında, sınava başvuru aşamasında tercih ettiği grubu cevaplandıracaklardır.

BT UZMAN YARDIMCISI
SINAV KONULARI Ağırlık Puanı (Yüzde) Soru Sayısı
Sayısal – Sözel Yetenek 20% 30
Yabancı Dil 20% 30
Alan Bilgisi 60% 60
TOPLAM 120

Değerlendirme yapılırken, doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Her sorunun puan değeri birbirine eşittir.

> BT Uzman Yardımcısı adaylarından; genel puanı (60) ve daha üzerinde olan ilk (150) aday,

Değerlendirme Merkezi uygulamaları ve/veya Mülakata girmeye hak kazanacaktır.

Banka sınav şartlarında her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına itiraz, 29-30 Ocak 2019 tarihlerinde saat 16:00’a kadar, üniversitenin ilan edeceği e-posta ve/veya web adresini kullanarak Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu http://sinav.yildiz.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı

sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinav.yildiz.edu.tr adresi üzerinden ya da

[email protected] adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde saat 16:00’a kadar Üniversiteye yapabilirler.

BİLGİ EDİNME

Aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla; sınav süreci hakkında bilgi alınabilecektir.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Web Sitesi www.halkbank.com.tr
E-posta Adresi [email protected]
Telefon 0216 503 5171

0216 503 5172

0216 503 5173

0216 503 5176

Adres Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, PK: 34746, Ataşehir/İSTANBUL

Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesi

Web Sitesi https://sinav.yildiz.edu.tr
E-posta Adresi [email protected]
Sınav Başvuru Adresi http://sinav.yildiz.edu.tr/halkbank
Telefon 0212 383 39 11
Adres Yıldız Teknik Üniversitesi, Merkezi Sınav Koordinatörlüğü, Davutpaşa Yerleşkesi Kışla Binası A-1024 Esenler, İstanbul

Bu yazımızda Halkbank tarafından yani Halk Bankası tarafından yapılacak olan uzman yardımcısı alımı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan ilanlara Halkbank iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER HALKBANK HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, halkbank konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan halkbank duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle