İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından bugün yayınlanan ilan neticesinde devlet tamı tamına 1818 memur alımı yapacağını açıkladı. Toplamda üç kuruma yapılacak olan memur alımı için ilana çıkarılan bir diğer kurum ise İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı 50 il planlama uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. İlana ilişkin başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile diğer hususlara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • İçişleri Bakanlığı 50 İl Planlama Uzman Yardımcısı Alımı
 • İçişleri Bakanlığı 50 İl Planlama Uzman Yardımcısı Alımı Başvuru Şartları
 • İçişleri Bakanlığı 50 İl Planlama Uzman Yardımcısı Alımı Başvuru Formu
 • İçişleri Bakanlığı 50 İl Planlama Uzman Yardımcısı Alımı Sınavına İlişkin
 • 50 İl Planlama Uzman Yardımcısı Alımı Sınavı Sonuçları
 • 50 İl Planlama Uzman Yardımcısı Alımı Sınavı Sonuçlarının Açıklanması

İçişleri Bakanlığı 50 İl Planlama Uzman Yardımcısı Alımı

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 50 adet İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrolarına sözlü sınav ile ( yazılı sınava tabi tutulmadan ) personel alımı yapılacaktır.

İçişleri Bakanlığı 50 İl Planlama Uzman Yardımcısı Alımı Başvuru Şartları

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 50 il planlama uzman yardımcılığı alımı başvuru yapabilmek için aşağıda bulunan başvuru şartlarını sağlıyor olmanız gerekmektedir. Aksi durumda başvurularınız geçersiz sayılacaktır.

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,
 • Ekonomi, Maliye, Hukuk, İdari Bilimler, İşletme ve İstatistik alanlarında dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak,
 • Giriş (Sözlü) Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1980 tarihinden sonra doğanlar),
 • ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP31” bölümünde en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (200 üncü aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

İçişleri Bakanlığı 50 İl Planlama Uzman Yardımcısı Alımı Başvuru Formu

Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan “2015 yılı İl Planlama Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr internet adresinden e-Devlet şifresi ile 19- 23 Ekim 2015 tarihleri arasında erişip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.

Başvurular www.turkiye.gov.tr den e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

 1. Adaylar, İş Talep formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş Talep Formu üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan adayların, İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.
 2. “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim” dilekçesi ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 60-61-63-64-65) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 23 Ekim 2015 Cuma günü saat 16:00’a kadar talep edebilecektir.
 3. İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara, bir defaya mahsus olmak üzere 23 Ekim 2015 Cuma günü saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme imkanı verilecektir. Formunda değişiklik yapan adayların tekrardan “Başvuru Formunu Onayla” butonuna basarak İş Talep Formunun çıktısını alması gerekmektedir. Bu işlemi yapmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup, sorumluluk adaya aittir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona erecektir.
 4. KPSSP31 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş (Sözlü) Sınavına katılacak adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 2 Kasım 2015 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
 5. KPSSP31 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç listesine itirazlar 02-04 Kasım 2015 tarihleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 04 Kasım 2015 tarihi saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
 6. Sınav Komisyonunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.
 7. KPSSP31 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının dört katı (200) adaya ait kesin sonuç listesi, 10 Kasım 2015 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
 8. Adaylar, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet sitesinde ilan edilerek istenilecek diğer belgeler ile birlikte İş Talep Formunun çıktısını imzalayıp, resim yapıştırılmış olarak 30 Kasım-04 Aralık 2015 tarihleri arasında ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
 9. İstenilen evraklar süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş (Sözlü) Sınavına çağrılacaktır. Bu adaylara, Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde 07 Aralık 2015 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurulacaktır. Ayrıca, sözlü sınava alınacak adayların İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak da bildirilecektir.
 10. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar İl Planlama Uzman Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 11.  Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta yoluyla veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir

İçişleri Bakanlığı 50 İl Planlama Uzman Yardımcısı Alımı Sınavına İlişkin

Giriş (Sözlü) Sınavı; Ekonomi, Maliye, İstatistik, Hukuk, İdari Bilimler, Türkçe, İnkılap Tarihi ve Yabancı dil konularında sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

Giriş (Sözlü) Sınav günü, saati ve yeri Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve sözlü sınava alınacak adayların İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak ayrıca bildirilecektir.

50 İl Planlama Uzman Yardımcısı Alımı Sınavı Sonuçları

Giriş (Sözlü) Sınavda adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için alınan notun 70’den aşağı olmaması gerekir.

Giriş (Sözlü) Sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere oluşturulan kesin olmayan başarı listesi Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. Söz konusu listeye itirazlar ilan tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde hafta içi (09:30-17:30) saatleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir.

50 İl Planlama Uzman Yardımcısı Alımı Sınavı Sonuçlarının Açıklanması

Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır. Başarılı olan adayların listesi, sınav kurulunca Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve Bakanlığımızın doğu ve batı kapılarında bulunan ilan panolarında asılarak duyurulacaktır.

Atama İşlemleri

Giriş (Sözlü) Sınavını kazanan adaylardan başarı puanı sıralamasına istinaden görev yeri tercihi alınarak atama işlemleri yapılacaktır. Atama işlemleri sırasında atanma hakkından feragat eden adayların yerine yedek adaylardan atamalar yapılacaktır.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan ilan neticesine devlet bünyesine 1818 memur alımı yapılacağı açıklandı. Alım yapacak olan kurumlardan birisi de İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı 50 il planlama uzman yardımcısı alımı yapıyor. Başvuru şartları, başvuru formu, başvuru tarihleri gibi ilan detaylarına haberimizde yer verdik. İş ilanı hakkında soru, sorun yada görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanmış olan bütün ilanlara İçişleri Bakanlığı İş İlanları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER MEMUR ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, memur alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan memur alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle