İstanbul Üniversitesi 80 işçi alımı yapıyor

İstanbul Üniversitesi işçi alımı

İstanbul Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanan ilan kapsamında 80 işçi alımı gerçekleştirilecektir. İlan kapsamında; güvenlik görevlisi, şoför, büro memuru, sıhhi tesisatçı, elektrik teknisyeni, diğer telefon ve telgraf tesisatçıları, kalorifer ateşçisi, hayvan bakıcısı, temizlik görevlisi ve bahçıvan alımı yapılacaktır. Adaylar ilana 30 Nisan 2019 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamında yer almaktadır.

İçindekiler

 • İstanbul Üniversitesi İşçi Alımı İlanı 2019
 • Genel Başvuru Şartları

İstanbul Üniversitesi İşçi Alımı İlanı 2019

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr İnternet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır. Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla iş gücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. Ön lisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

EKPSS’ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir. Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir. KPSS/EKPSS’ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi iş gücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, iş gücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun İnternet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir. Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun İnternet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici iş gücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili iş gücü talebine başvurusu yapılır.Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Genel Başvuru Şartları

 • Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak, ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,
 • Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 • Yaptırılacak arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilecektir.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe madde 16 ‘ya göre ” Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,
 • Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ:

Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile sözlü sınav yeri ve tarihi İ.Ü Cerrahpaşa Rektörlüğü kurumsal internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınav kurulunca, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır. Asil ve yedek üyeler Üniversitemiz internet sayfasından (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) ilan edilecektir. Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca belirlenir.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin Olur işlemleri sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayar Ortamında doldurulacak).
 • 2 Adet Vesikalık fotoğraf.
 • Adli Sicil BelgesiSGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığını almadığını gösterir belge.
  Askerlik durum belgesi(e devlet çıktısı kabul edilir)
  Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi(İlkokul, ortaokul, lise, önlisans veya lisans).
 • Şoför kadrosuna başvuranlar ehliyet ve src belgelerinin aslı ile fotokopisi ve son 5 yıl SGK 4 a hizmet dökümü
 • Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuranlar güvenlik sertifikası ve son 3 yıl SGK 4 a hizmet dökümü.
 • Hayvan Bakıcısı kadrosuna başvuranlar at bakımı ve yetiştiriciliği sertifikası
 • Kalorifer ateşçisi (katı ve sıvı yakıtlı) kadrosuna başvuranlar M.E.B onaylı kalorifer ateşleyicisi sertifikası
 • Büro Memuru(Genel) kadrosuna başvuranlar M.E.B onaylı Bilgisayar işletmeni sertifikası, önlisans ve lisans mezunları 2018 yılı KPSS sonuç belgesi

Güvenlik Görevlisi Alımı

Adayların en az ortaöğretim ve en fazla önlisans mezunu olmaları gerekmektedir. Adayların en az 18 en fazla 35 yaşında olmaları gerekmektedir. İlan kapsamında 18 güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecektir.

 

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Güvenlik Görevlisi 3
Nitelik Başlığı Nitelik Aciklamasi
Güvenlik Sertifikaları Kimlikli( sayılı yasaya uygun)

Şoför (Yük Taşıma) Alımı

Adayların en az ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Adayların en az 18 en fazla 35 yaşında olmaları gerekmektedir. İlan kapsamında 3 şoför alımı gerçekleştirilecektir.

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Şoför (Yolcu Taşıma) 5
Nitelik Başlığı Nitelik Aciklamasi
Meslek Belgeleri ve Sertifikaları SRC2 Belgesi

Şoför (Yük Taşıma) Alımı

Adayların ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Adayların en az 18 en fazla 35 yaşında olmaları gerekmektedir. İlan kapsamında 3 şoför alımı gerçekleştirilecektir.

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Şoför-Yük Taşıma 5
Nitelik Başlığı Nitelik Aciklamasi
Meslek Belgeleri ve Sertifikaları SRC4 Belgesi

Büro Memuru (Genel)

Adayların ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Adayların en az 18 en fazla 35 yaşında olmaları gerekmektedir. İlan kapsamında 5 büro memuru alımı gerçekleştirilecektir.

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Büro Memuru (Genel)
Nitelik Başlığı Nitelik Aciklamasi
Bilgisayar Sertifikaları Bilgisayar İşletmenliği

Büro Memuru (Genel)

Adayların önlisans mezunu olmaları gerekmektedir. Adayların en az 18 en fazla 35 yaşında olmaları gerekmektedir. İlan kapsamında 7 büro memuru alımı gerçekleştirilecektir.

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Büro Memuru (Genel)
Nitelik Başlığı Nitelik Aciklamasi
Bilgisayar Sertifikaları Bilgisayar İşletmenliği
Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP93 60

Büro Memuru (Genel)

Adayların lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Adayların en az 18 en fazla 35 yaşında olmaları gerekmektedir. İlan kapsamında 8 büro memuru alımı gerçekleştirilecektir.

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Büro Memuru (Genel)
Sınav Kategorisi Sınav Adı Sınav Puan Türü En Az Puan Limiti Sınav Giriş Tarihi
Kamu Personel Sınavları KPSS KPSSP93 60
Nitelik Başlığı Nitelik Aciklamasi
Bilgisayar Sertifikaları Bilgisayar İşletmenliği

Sıhhi Tesisatçı

Adayların ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Adayların en az 18 en fazla 35 yaşında olmaları gerekmektedir. İlan kapsamında 1 sıhhi tesisatçı alımı gerçekleştirilecektir.

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Sıhhi Tesisatçı
Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
Lise ve Dengi Okul Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul Tesisat Teknolojisi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Elektrik Teknisyeni 

Adayların ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Adayların en az 18 en fazla 35 yaşında olmaları gerekmektedir. İlan kapsamında 2 elektrik teknisyeni alımı gerçekleştirilecektir.

Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
Lise ve Dengi Okul Elektrik Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları

Adayların ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Adayların en az 18 en fazla 35 yaşında olmaları gerekmektedir. İlan kapsamında 2 personel alımı gerçekleştirilecektir.

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)

Adayların ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Adayların en az 18 en fazla 35 yaşında olmaları gerekmektedir. İlan kapsamında 1 kalorifer ateşçisi alımı gerçekleştirilecektir.

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
Nitelik Başlığı Nitelik Aciklamasi
Meslek Belgeleri ve Sertifikaları Kalorifer Ateşcisi

Hayvan Bakıcısı Alımı

Adayların ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Adayların en az 18 en fazla 35 yaşında olmaları gerekmektedir. İlan kapsamında 2 hayvan bakıcısı alımı gerçekleştirilecektir.

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Hayvan Bakıcısı
Nitelik Başlığı Nitelik Aciklamasi
Meslek Belgeleri ve Sertifikaları At Bakımı ve Yetiştiriciliği Sertifikası

Temizlik Görevlisi

Adayların en az ilköğretim ve en gazla ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Adayların en az 18 en fazla 35 yaşında olmaları gerekmektedir. İlan kapsamında 23 temizlik görevlisi alımı gerçekleştirilecektir.

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Temizlik Görevlisi

Bahçıvan

Adayların en az ilköğretim ve en gazla ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Adayların en az 18 en fazla 35 yaşında olmaları gerekmektedir. İlan kapsamında 3 bahçıvan alımı gerçekleştirilecektir.

Meslek Deneyim (Yıl) Öğrenme Türü
Bahçıvan
Genel Birim Adı Genel Bölüm Adı Öğrenim Seviyesi
Lise ve Dengi Okul Bahçecilik Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura Yeri :

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saat Dilimi
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar yerleşkesi 08.05.2019 10:00 – 11:00

Çalışma Adresi : ÜNİVERSİTE MH. BAĞLARİÇİ CD. NO:7 34320 AVCILAR İSTANBUL / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :ADALAR, BAKIRKÖY, BEŞİKTAŞ, BEYKOZ, BEYOĞLU, ÇATALCA, EYÜP, FATİH, GAZİOSMANPAŞA, KADIKÖY, KARTAL, SARIYER, SİLİVRİ, ŞİLE, ŞİŞLİ, ÜSKÜDAR, ZEYTİNBURNU, BÜYÜKÇEKMECE, KAĞITHANE, KÜÇÜKÇEKMECE, PENDİK, ÜMRANİYE, BAYRAMPAŞA, AVCILAR, BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER, GÜNGÖREN, MALTEPE, SULTANBEYLİ, TUZLA, ESENLER, ATAŞEHİR, SANCAKTEPE, ÇEKMEKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENYURT, BEYLİKDÜZÜ, ARNAVUTKÖY, SULTANGAZİ, İSTANBUL/MERKEZ

Bu yazımızda İstanbul Üniversitesi tarafından yapılacak olan işçi alımı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER İŞÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, işçi alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan işçi alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle