Kocaeli Üniversitesi 62 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Kocaeli Üniversitesi personel alımı

Ülkemizin en köklü üniversitelerinden bir tanesi olan Kocaeli Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı kapsamında hemşire, sağlık teknikeri ve sağlık fizikçisi alımı gerçekleştirecektir.  İlan kapsamında 62 sözleşmeli personel istihdam edilecektir.  İlana dair başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları, başvuru yeri ve zamanı gibi detaylı ilan bilgileri haberimiz devamında yer almaktadır.

İçindekiler

 • Kocaeli Üniversitesi 62 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017
 • Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu 2017

Kocaeli Üniversitesi 62 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda verilmiştir.

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
 • Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesh edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D- Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.

KADRO

UNVANI

ADET ARANAN NİTELİKLER BÜTÇE

GİDERLERİ

Hemşire 32 Hemşirelik Bölümü Lisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
Hemşire 20 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik programından mezun olmak. Özel Bütçe
Sağlık

Fizikçisi

1 Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik Bölümü Lisans programından mezun olmak. (En az 1 yıl Kamu Hastanelerinin Radyoterapi Ünitesi’nde çalıştığını belgelemek) Özel Bütçe
Sağlık

Teknikeri

7 Radyoterapi Bölümü Önlisans programından mezun olmak. (En az 1 yıl Kamu Hastanelerinin Radyoterapi Ünitesi’nde çalıştığını belgelemek) Özel Bütçe
Sağlık

Teknikeri

1 Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü Önlisans programından mezun olmak. (En az 1 yıl Kamu Hastanelerinin Radyoterapi Ünitesi’nde çalıştığını belgelemek) Özel Bütçe
Sağlık

Teknikeri

1 Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe

Adaylardan başvuru sırasında istenilen belgeler / evraklar aşağıda verilmiştir.

 • 2016 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.
 • Nüfus cüzdan fotokopisi.
 • Diploma fotokopisi.
 • 1 adet resim.
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu 2017

Adayların, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 inci günün mesai bitimine kadar (16:30) Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Personel Bürosu Umuttepe Merkez Yerleşkesi 41380 Umuttepe-İZMİT/KOCAELİ adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün mesai bitimine kadar (16:30) müracaat kabul edilecektir. Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir. Her kadro için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı http://www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu yazımızda Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle