Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK ) 1403 Sözleşmeli Personel ve Memur Alımı İlanı

KYK 1403 sözleşmeli memur ve personel alımı ilanı

Güncelleme : 

Kredi Kurtlar Kurumu geçtiğimiz ay, 1403 sözleşmeli yurt yönetim memuru almak için ilana çıkmıştı. İlan sırasındaki takvime göre, mülakata girecek adayların 8 Nisan’da açıklanması gerekiyordu.Başvuranlar arasında en yüksek puanlı dört katı aday mülakata girebilecekti. KYK mülakata gireceklerin listesini gece yarısı açıklayabildi. Sonuçlar İçin TIKLAYIN

İçindekiler

 • Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK ) 1403 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2016
 • KYK 1403 Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?
 • KYK 1403 Personel Alımı Başvuru Formu ve Başvuru Tarihleri
 • KYK 1403 Memur Alımı Sözlü Sınavı Ne Zaman, Nerede Yapılacaktır?
 • Hangi İlde Ne Kadar Personel Alımı Yapılacak? İl İl Kontenjan Listesi

Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK ) 1403 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2016

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu yani bilinen kısa adıyla KYK dün iş arayan memurları ilgilendiren önemli bir açıklama yayınladı.  KYK, taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 2014 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak,  842 kadın personel alımı ve 561 erkek personel alımı olmak üzere toplamda 1403 sözleşmeli personel alımı yapacağını belirtti. Adaylardan en az 4 yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olmalarının yanında, 2014 KPSS sınavından da en az 70 puan almış olmaları gibi şartlar aranıyor. KYK 1403 personel alımı ilanına dair diğer başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Başvuru şartlarını taşıyan ve usule uygun olarak başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar arasından KPSSP3 puanı en yüksek olandan başlamak üzere, her il için düşünülen personel alımı sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Şayet son sırada puanı eşit birden çok aday bulunmaktaysa, adayların hepsi mağduriyet olmaması sebebiyle sınava çağırılacaktır. KYK 1403 personel alımı başvuru şartları aşağıdadır.

KYK 1403 Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adaylar sınava başvuru yapamayacaklardır),
 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak,
 7. Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,
 8. 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

KYK 1403 Personel Alımı Başvuru Formu ve Başvuru Tarihleri

KYK 1403 sözleşmeli personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar 22 Mart 2016 ile 1 Nisan 2016 saat 23:59 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Sistemi üzerinden, online olarak gerçekleştireceklerdir. Başvuru formu aşağıda yer almaktadır. İnternet üzerinden başvuru formu doldurmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru formu doldururken sizden istenilen vesikalık fotoğrafın son altı ay içerisinde çekilmiş olması ve adayı kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olması zorunludur. Adaylar KYK 1403 memur alımı başvuru formunu doldururlarken çalışmak istedikleri ili seçeceklerdir. Her aday yalnızca bir adet il tercihinde bulunabilir.

KYK 1403 Personel Alımı Başvurusu Yapmak İçin TIKLAYIN

KYK 1403 Memur Alımı Sözlü Sınavı Ne Zaman, Nerede Yapılacaktır?

Sözlü sınavlar aşağıda belirtildiği şekilde on altı il merkezinde 02/05/2016 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar hangi il için başvurmuşlarsa o ilin karşısında yer alan sınav yerinde sınava gireceklerdir;

SIRA NO İLLER SINAV YERİ
1 Adana, Hatay, Mersin, Niğde, Osmaniye ADANA
2 Antalya, Burdur, Denizli, Isparta ANTALYA
3 Ankara, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale, Karabük ANKARA
4 Bolu, Bartın, Düzce, Zonguldak BOLU
5 Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova BURSA
6 Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ERZURUM
7 Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya, Uşak ESKİŞEHİR
8 Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman GAZİANTEP
9 İstanbul, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Tekirdağ İSTANBUL
10 İzmir, Aydın, Manisa, Muğla İZMİR
11 Kayseri, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kırşehir KAYSERİ
12 Konya, Karaman, Aksaray KONYA
13 Malatya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, Tunceli MALATYA
14 Samsun, Amasya, Ordu, Çorum, Sinop, Tokat SAMSUN
15 Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Rize TRABZON
16 Van, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Muş VAN

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi, sınav yerleri ve sınav tarihleri 08/04/2016 tarihinde (www.gsb.gov.tr) ve (www.kyk.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gelirken nüfus cüzdanı veya üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan sürücü kimlik belgesi ile pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacaklardır.

Adaylar sözlü sınavda ifade yeteneği, genel kültür, muhakeme gücü ve temsil kabiliyeti ile iletişim becerileri gibi bölümlerde sınava tabi tutulacaklardır. Adayların bu sınavda başarılı olabilmeleri için 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Daha sonra ise puan sıralamasına göre adaylar belirlenecektir. Sınav sonrasında asıl ve yedek listeler www.gsb.gov.tr ile www.kyk.gov.tr adreslerinde ilan edilecek olup, yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav sonucu itirazları, sonuçların açıklanmasının ardından 5 iş günü içerisinde Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacak olup, itirazlar en geç 5 iş günü içerisinde incelenerek sonuca bağlanacaktır.

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar; belirtilecek tarihe kadar, istenilen belgeleri tamamlayarak ilgili il müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle sözleşme imzalamaya gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini müteakip hizmet sözleşmeleri imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunan Adaylar

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca adayların durumu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince değerlendirilecek ve bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin başvuruları ve sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

Duyurulur.

Hangi İlde Ne Kadar Personel Alımı Yapılacak? İl İl Kontenjan Listesi

KYK personel alımı ilanı neticesinde 1403 memur alımı gerçekleştirilecek. Bu gerçekleştirilecek olan 1403 personel alımı için hangi ilde ne kadar alım yapılacağını aşağıda bulunan tabloda görebilirsiniz.

İL KADIN ERKEK TOPLAM İL KADIN ERKEK TOPLAM
ADANA 7 4 11 KAHRAMANMARAŞ 2 1 3
ADIYAMAN 25 10 35 KARABÜK 16 25 41
AFYON 14 3 17 KARAMAN 15 1 16
AĞRI 15 12 27 KARS 22 19 41
AKSARAY 33 21 54 KASTAMONU 22 4 26
AMASYA 3 3 6 KAYSERİ 11 6 17
ANKARA 19 18 37 KIRIKKALE 6 8 14
ANTALYA 4 17 21 KIRKLARELİ 1 1 2
ARDAHAN 2 1 3 KIRŞEHİR 4 4 8
ARTVİN 3 4 7 KİLİS 26 16 42
AYDIN 4 1 5 KOCAELİ 5 4 9
BALIKESİR 4 4 8 KONYA 35 39 74
BARTIN 1 1 2 KÜTAHYA 15 6 21
BATMAN 1 3 4 MALATYA 11 3 14
BAYBURT 2 1 3 MANİSA 14 8 22
BİLECİK 10 1 11 MARDİN 1 1 2
BİNGÖL 6 3 9 MERSİN 1 1 2
BİTLİS 1 12 13 MUĞLA 14 6 20
BOLU 22 11 33 MUŞ 2 1 3
BURDUR 4 6 10 NEVŞEHİR 12 10 22
BURSA 2 11 13 NİĞDE 24 7 31
ÇANAKKALE 12 1 13 ORDU 4 3 7
ÇANKIRI 15 1 16 OSMANİYE 1 1 2
ÇORUM 9 12 21 RİZE 10 4 14
DENİZLİ 33 29 62 SAKARYA 11 7 18
DİYARBAKIR 3 7 10 SAMSUN 14 5 19
DÜZCE 31 19 50 SİİRT 6 1 7
EDİRNE 10 4 14 SİNOP 2 1 3
ELAZIĞ 21 12 33 SİVAS 17 5 22
ERZİNCAN 7 13 20 ŞANLIURFA 1 1 2
ERZURUM 43 3 46 ŞIRNAK 1 1 2
ESKİŞEHİR 9 4 13 TEKİRDAĞ 3 15 18
GAZİANTEP 3 3 6 TOKAT 2 1 3
GİRESUN 24 10 34 TRABZON 7 7 14
GÜMÜŞHANE 19 7 26 TUNCELİ 6 1 7
HAKKARİ 1 1 2 UŞAK 1 1 2
HATAY 3 3 6 VAN 9 6 15
IĞDIR 2 1 3 YALOVA 11 8 19
ISPARTA 5 4 9 YOZGAT 2 1 3
İSTANBUL 11 7 18 ZONGULDAK 22 18 40
İZMİR 10 15 25 TOPLAM 842 561 1403

KYK personel alımı 2016 ne zaman, KYK personel alımı şartları neler, KYK personel alımı başvuru formu, taban puanları, KYK 1403 personel alımı başvurusu, KYK 1403 memur alımı başvuru tarihleri gibi bilgileri paylaştık. Konu hakkında soru, sorun yada görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanmış bütün ilanlara KYK iş başvurusu sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle