Maarif Vakfı Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

Maarif Vakfı yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Maarif Vakfı ilan kapsamında 30 uzman yardımcısı istihdam edecektir. Adaylar ilana 10 Ocak 2018 ile 21 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • Maarif Vakfı 30 Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2018
 • Sınavın Tarihi ve Yeri
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Sınav Şekli
 • Mülakat
 • Değerlendirme ve Atama

Maarif Vakfı 30 Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2018

Türkiye Maarif Vakfı Merkez Teşkilatında istihdam edilmek üzere sınav ile aşağıdaki bölüm veya alanlardan belirtilen kontenjan kadar toplam 30 Maarif Vakfı Uzman Yardımcısı alınacaktır. Başvurular; 10-21 Ocak 2018 (son başvuru saati 23.59) tarihleri arasında sadece kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden alınacaktır.

İstenen Belgeler

Sınava gireceklerin kariyer.turkiyemaarif.org İnternet adresindeki Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve

 • Diploma veya mezuniyet belgesinin veya yurt dışında eğitim görenler için Yükseköğretim Kurulu denklik belgesinin aslını veya onaylı örneğini,
 • Dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısını,
 • Özgeçmişini,
 • 1 adet yeni çekilmiş 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğrafını tarayarak sisteme yüklemeleri ve 10/01/2018 tarihinden itibaren 21/01/2018 günü saat 23.59.00) kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacak.

SINAV
KODU
ÖĞRENİM BÖLÜMÜ / ALANI KONTENJAN
A Siyaset Bilimi / Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler 5
Sosyoloji / Felsefe 3
İktisat / Maliye 2
İşletme 2
İletişim 1
İstatistik 1
Endüstri Mühendisliği 1
İnsan Kaynakları 1
B Eğitim Programları ve Öğretim /
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
4
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık / Psikoloji 3
Eğitim Yönetimi ve Denetimi 2
Ölçme ve Değerlendirme 2
Özel Eğitim 1
C Hukuk 2
TOPLAM 30

Sınavın Tarihi ve Yeri

Giriş sınavının yazılı bölümü 17/02/2018 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri ve saati; www.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır. Yazılı sınavda başarı sıralamasına göre ilan edilen A, B, C sınav kodunun dört (4) katı kadar adaya, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden yedi (7) gün önce e-posta ile gönderilecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 • Sınavın yapıldığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Üniversitelerin yukarıda belirtilen fakültelerin öğrenim bölümlerinden veya lisansüstü alanlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • ÖSYM tarafından son iki yıl içinde yapılan sınavların İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca dillerinden en az (C) düzeyinde puanı olmak ya da ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer puana sahip olmak veya yurt dışında ana dillerinden eğitim veren üniversitelerden mezun olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak şarttır.

Sınav Şekli

Giriş sınavı, yazılı ve mülakat olarak iki aşamada yapılacaktır. Adaylar genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisinden sorumlu olacaklardır. Yazılı sınav, çoktan seçmeli sorulardan 70 ve essey tipi (açık uçlu) sorulardan 30 olmak koşuluyla 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavından 70 puan üzeri alanlar başarılı kabul edilip, başarı sırasına göre yukarıda belirtilen grup kontenjanlarının dört katı kadar aday mülakata davet edilecektir.

Mülakat

Mülakatta adayların;

 1. Alanına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme, muhakeme gücü ve analitik düşünme yeteneği,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin tutarlılığı ve mesleğe uygunluğu,
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 5. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, kurul tarafından (a) bendi için kırk puan, (b) ila (e) bentleri arasındaki yazılı özelliklerin her biri için on beşer puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin her birinin her bir aday için ayrı ayrı verdiği puanların aritmetik ortalamasının alınması suretiyle hesaplanır.

Değerlendirme ve Atama

Giriş sınavı sonuçları, Vakfın İnternet sitesinde (https://www.turkiyemaarif.org/) ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara bildirilir. Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları münhasıran bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için bir hak teşkil etmez.

Sınavda başarılı olanların Vakıfça kendilerine bildirilen süre içerisinde Maarif Vakfı İK Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Maarif Vakfı Uzman Yardımcılığı sınavını kazanan adaylardan görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Vakıf değerlendirme hakkını saklı tutar.

Bilgi Alma: Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının [email protected] adresine sınav ile ilgili sorularınızı ulaştırabilirsiniz.

Bu yazımızda Maarif Vakfı tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle