Mardin İli ve İlçeleri İçin 653 Bekçi Alımı İlanı Detayları

İçindekiler

 • Mardin İli ve İlçeleri 653 Bekçi Alımı İlanı Detayları
 • Mardin 653 Bekçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Mardin Bekçi Alımı İlanı Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?
 • Bekçi Alımı Başvurusunda Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Mardin Bekçi Alımı İçin Sözlü ve Yazılı Sınav Tarihleri

Mardin İli ve İlçeleri 653 Bekçi Alımı İlanı Detayları

Daha önce BURADA yer verdiğimiz haberde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 2.234 bekçi alımı yapılacağını ve yakın zamanda ilanın yayımlanacağını belirtmiştik. Nihayet beklediğimiz bekçi ilanları birer birer yayınlanmaya başladı. Bu ilanlardan sonuncusu ise Mardin ili ve ilçeleri için yayımlandı. İlana göre Mardin ilinde ve ilçelerinde toplamda 653 bekçi alımı gerçekleştirilecek. Artuklu 214 bekçi alımı, Dargeçit 20 bekçi alımı, Derik 25 bekçi alımı, Kızıltepe 126 bekçi alımı, Mazıdağı 30 bekçi alımı, Midyat 83 bekçi alımı, Nusaybin 85 bekçi alımı, Ömerli 20 bekçi alımı, Savur 30 bekçi alımı, Yeşilli 20 bekçi alımı olmak üzere toplamda Mardin ili ilçeleri için 653 bekçi alımı kadrosu öngörülmüş.  Mardin bekçi alımı ilanına dair başvuru şartları nelerdir, ilan için adaylar nereye, nasıl ne şekilde başvuru yapabilirler, başvuru tarihleri hakkında bilgi ve diğer bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Mardin 653 Bekçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • İlkokulu bitirmiş olmak,
 • Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, (30 yaşından yukarı olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı için verilen dilekçenin Valilik / Kaymakamlıklar tarafından İl / İlçe Emniyet Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olduğu tarih; yedek aday listesine giren istekliler için adaylığa tayin tarihi göz önüne alınarak hesaplanır.)
 • Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,
 • Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
 • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

Mardin bekçi alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar yukarıda belirttiğimiz başvuru şartlarını taşıyor olmak durumundadırlar. Başvurunun herhangi bir aşamasında adayların başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilirse başvuruları iptal edilecektir.

Mardin Bekçi Alımı İlanı Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

Adaylar yukarıda saymış olduğumuz ilçelerin hangisinde çalışmak istiyorlarsa, o ilçede bulunan kaymakamlıklara başvuru sırasında istenilen belgeler ile beraber başvuruda bulunmak durumundadırlar. Adaylar başvurularını 6 Nisan 2016 ve 5 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru dilekçelerinde sınav yerine kadar tüm masrafların adaylar tarafından karşılanacağı ve doğacak olan masraflar için herhangi bir hak talep edilemeyeceği açıkça belirtilmelidir. Şayet başvurular kabul edilmez ise nedenini gösterir bir belge Kaymakamlıklarca adaylara iletilecektir.

Bekçi Alımı Başvurusunda Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Adaylar başvurularını 6 Nisan 2016 ile 5 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirebileceklerdir.

 • T.C. kimlik numarası beyanı,
 • Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,
 • Askerlik durum beyanı,
 • 4,5×6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,
 • Adli sicil beyanı,
 • Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyanı.

Bekçiliğe alınmasında herhangi bir engel tespit edilmeyen ve öngörüldüğü şekilde usule uygun bir biçimde başvurularını gerçekleştiren adaylara “sınava giriş belgesi” verilecektir. Bu belgede sözlü sınav tarihi, yazılı sınav tarihi gün ve saat olarak belirtilecektir.

Mardin Bekçi Alımı İçin Sözlü ve Yazılı Sınav Tarihleri

A) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 07/05/2016 tarihinde aşağıda belirtmiş olduğumuz başvuruda bulundukları yerlerde sınava tabi tutulacaklardır.

 1. ARTUKLU Kaymakamlığı Sözlü Sınav Yeri: Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu (HİLTON oteli yanı), (Sözlü Sınav saati:10:00)
 2. Mazıdağı Kaymakamlığı Sözlü Sınav Yeri: Hükümet Konağı Kaymakamlık Makamı, (Sözlü Sınav saati:09:30)
 3. Savur Kaymakamlığı Sözlü Sınav Yeri: Savur Nuri ÇINGILLIOĞLU Anadolu Lisesi, (Sözlü Sınav saati:10:00)
 4. Ömerli Kaymakamlığı Sözlü Sınav Yeri: Mehmet KAVAK Anadolu Lisesi , (Sözlü Sınav saati:10:00)
 5. Kızıltepe Kaymakamlığı Sözlü Sınav Yeri: Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi, (Sözlü Sınav saati:10:00)
 6. Dargeçit Kaymakamlığı Sözlü Sınav Yeri: Sakarya İlkokulu, (Sözlü Sınav saati:10:00)
 7. Midyat Kaymakamlığı Sözlü Sınav Yeri: Midyat Aziz ÖNEN Lisesi, (Sözlü Sınav saati:10:00)
 8. Yeşilli Kaymakamlığı Sözlü Sınav Yeri: Kaymakamlık Toplantı Salonu, (Sözlü Sınav saati:13:30)
 9. Derik Kaymakamlığı Sözlü Sınav Yeri : Derik İlçe Emniyet Amirliği, (Sözlü Sınav saati:09:00)
 10. Nusaybin Kaymakamlığı başvuruları Artuklu Kaymakamlığınca yürütülecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri mülki amirliklerce adaylara verilecek “Sınav Giriş Belgesinde” belirtilecek olup, sözlü sınava “Sınav Giriş Belgesi” ile katılınacaktır. “Sınav Giriş Belgesi”ni göstermeyenler sınavlara alınmazlar. Sözlü sınav sonuçları 09/05/2016 tarihinde Valilik ve Kaymakamlıkların internet adresinden ilan edilir.

B) Yazılı sınava girmeye hak kazananlar, 11/05/2016 tarihinde aşağıda belirtilen yerlerde sınava gireceklerdir.

 1. ARTUKLU Kaymakamlığı Yazılı Sınav Yeri: Hatuniye Kız Meslek Lisesi, Yazılı Sınav saati:10:00
 2. Mazıdağı Kaymakamlığı Yazılı Sınav Yeri: Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) Yemekhane Salonu, Yazılı Sınav saati:09:30
 3. Savur Kaymakamlığı Yazılı Sınav Yeri: Savur Nuri ÇINGILLIOĞLU Anadolu Lisesi, Yazılı Sınav saati:10:00
 4. Ömerli Kaymakamlığı Yazılı Sınav Yeri: Mehmet KAVAK Anadolu Lisesi , Yazılı Sınav saati:10:00
 5. Kızıltepe Kaymakamlığı Yazılı Sınav Yeri: Kızıltepe İnkilap Ortaokulu, Yazılı Sınav saati:10:00
 6. Dargeçit Kaymakamlığı Yazılı Sınav Yeri: Sakarya İlkokulu, Yazılı Sınav saati:10:00
 7. Midyat Kaymakamlığı Yazılı Sınav Yeri: Midyat Aziz ÖNEN Lisesi ve Midyat Anadolu Lisesi, Yazılı Sınav saati:15:00
 8. Yeşilli Kaymakamlığı Yazılı Sınav Yeri: Sakarya İlköğretim Okulu, Yazılı Sınav saati:14:00
 9. Derik Kaymakamlığı Yazılı Sınav Yeri. Derik İlçe Emniyet Amirliği Lokali, Yazılı Sınav saati:09:00
 10. Nusaybin Kaymakamlığı başvuruları Artuklu Kaymakamlığınca yürütülecektir.

Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanları yazılı liste hazırlanır. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar aday “Asil Aday Listesi”ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi”ni teşkil eder. Asil ve yedek aday listesi 11/05/2016 tarihinde Valiliğin internet adresinden ilan edilir.

Yazılı sınav sonuçları açıklandığında itirazda bulunmak isteyen adaylar 2 iş günü içerisinde sınav komisyonuna itirazda bulunabilirler. Sınavı kazananlar ise tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporlarını ilgili emniyet birimlerine teslim etmek durumundadırlar.

Mardin ili ve Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli ilçelerinde toplamda 653 bekçi alımı yapılacağını ve ilan detaylarını bu haberimizde paylaştık. Mardin bekçi alımı hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebileceğiniz gibi bekçi alımı ile ilgili son dakika gelişmelerine sosyal ağlardan www.iskur.web.tr adresimizi takip ederek ulaşabilirsiniz.


DİĞER BEKÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, bekçi alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan bekçi alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle