Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarına Öğrenci Alımı İlanı

Milli Savunma Üniversitesi harp okullarına öğrenci alımı

Milli Savunma Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile harp okullarına öğrenci alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bunun için de başvuru kılavuzu yayınlandı. Adaylar Milli Savunma Üniversitesi ilanına 19 Nisan ile 25 Mayıs 2017 saat 17:00’e kadar başvuru yapabileceklerdir. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yayınlanan harp okullarına öğrenci alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları ve diğer ilan bilgileri haberimizin devamında yer almaktadır.

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarına Öğrenci Alımı İlanı 2017

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA, DENİZ VE HAVA HARP OKULLARI HAZIRLIK VE BİRİNCİ SINIFLARINA ERKEK VE BAYAN ASKERİ ÖĞRENCİLER ALINACAKTIR.

BAŞVURU VE SEÇİM AŞAMALARI VE SEÇİM AŞAMALARI SONRASI İŞLEMLERE AİT KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. BU KILAVUZDA YER ALAN BİLGİ VE DUYURULAR HİÇBİR GERÇEK VE TÜZEL KİŞİYE MALİ VE HUKUKİ ANLAMDA KAZANILMIŞ HAK DOĞURMAZ. BAŞVURU SAHİPLERİ BU DURUMU ÖNCEDEN KABUL ETMİŞ SAYILIR. BU VE BENZERİ DURUMLARDA İZLENECEK YOL, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENİR VE KAMUOYUNA İNTERNET ARACILIĞI İLE DUYURULUR. BU NEDENLE ADAYLARIN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İNTERNET SAYFASINI SIK SIK KONTROL ETMELERİ YARARLARINA OLACAKTIR. TEMİN FAALİYETLERİ SÜRESİNCE (TABLO-1) HER TÜRLÜ RESMİ DUYURU VE BİLGİLENDİRME www.msb.gov.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

HARP OKULLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİ

1. Kara Harp Okulu:

Türk Kara Kuvvetlerinin temel subay kaynağı olan Kara Harp Okulu, Ankara ilinde bulunmaktadır. K.K.K.lığının ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda subay yetiştiren askeri yükseköğretim kurumudur. Kara Harp Okulunda, Subay Diplomasının yanı sıra; Mühendislik (Endüstri ve Sistem, Elektronik, Makine, İnşaat, Bilgisayar, Harita), İşletme, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarında ulusal ve uluslararası denkliği/geçerliliği olan lisans diploması da verilmektedir.

Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkam, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Daha detaylı bilgiyi www.kho.edu.tr internet adresinden edinebilirsiniz.

2. Deniz Harp Okulu:

Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), 1’inci sınıf dalgıç, deniz istihkam, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkanı da sunulmaktadır.

Deniz Harp Okuluna alınan öğrenciler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına yetiştirilir.

Deniz Harp Okulunda geleceğin subay adaylarına yıl içerisinde verilen akademik eğitimlere ilave olarak çağdaş donanmamızın modern gemilerinde temel deniz eğitimleri ve açık deniz eğitimleri verilmekte ve bu eğitimler esnasında denizi ve denizciliği öğrenerek yurt içi ve yurt dışı limanlarda ülkemizi ve dünyayı tanıma imkanı sağlanmaktadır.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, subay diplomasının yanında, okumuş oldukları bölüme istinaden lisans düzeyinde endüstri, makine, gemi inşa, elektrik elektronik, bilgisayar mühendisliği diploması verilmektedir. Deniz Harp Okulundan mezun olan teğmenler “uzak yol vardiya zabitliği” ve “uzak yol vardiya mühendisliği” sınavları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer unsurlarındaki hizmet süresine göre, “uzak yol kaptanlığı” ve “uzak yol başmühendisliği” sınavlarına girmeye hak kazanmaktadır.

Daha detaylı bilgiyi www.dho.edu.tr internet adresinden edinebilirsiniz.

3. Hava Harp Okulu:

Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt’ta bulunmaktadır. Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.

Hava Harp Okulu eğitim ve öğretimlerini başarıyla tamamlayan Harbiyeliler lisans diplomasına sahip pilot adayı teğmenler olarak mezun olmaktadır. Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan Harbiyelilerden uçuş sağlık muayenesini başarıyla geçenler İzmir’de uçuş eğitimine başlamakta, uçuş sağlık muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuş eğitiminden çeşitli nedenlerle ayrılanlar ise Hava Kuvvetlerindeki diğer sınıf okullarında eğitim almaktadır. Sınıf eğitimlerini tamamlayan teğmenler pilot veya yer sınıfı subaylar olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmaktadır.

Daha detaylı bilgiyi www.hho.edu.tr internet adresinden edinebilirsiniz.

HARP OKULLARI BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

Harp okullarına aşağıdaki başvuru koşullarını taşıyan erkek ve bayan adaylar başvurabilirler.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre gün ve aya bakılmaksızın en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1996 ve sonrası doğumlu) [Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam 21 (yirmibir) dahil daha küçük olmalıdır. Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.],

3. Lise ve dengi okullardan 2017 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016, 2015 yıllarında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

4. Başvuru için 2017 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na katılmış ve ÖSYM tarafından belirlenen taban puanı (180 ve üzeri) almış olmak, yerleştirme için Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’na katılmış olmak,

5. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

a. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

b. Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

c. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

d. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkümiyeti bulunmamak,

e. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

6. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

7. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

8. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askeri okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

9. Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında kusuru bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak, gözlerinde şaşılık-renk körlüğü bulunmamak, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.),

10. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen ve TABLO-2’de yer alan boy-kilo sınırları içinde olmak,

11. Harp Okulları Kanunu ve Harp Okulları Yönetmeliğinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Şartlarını” taşımak,

12. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

13. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

14. Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

15. “Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

16. İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

17. Başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

BİRİNCİ SEÇİM AŞAMALARI

1. Başvuru koşulları bayan ve erkek adaylar için aynıdır. Adayların başvuru işlemlerini tamamlayabilmeleri için 19 Nisan-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Belirtilen internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adaylar seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

2. Adayların YGS puanlarına göre sınavlara çağrılması Birinci Seçim Aşamasıdır. Başvuru yapan adaylar Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (Deniz Harp Okulunda eğitim görecektir) olmak üzere birden fazla tercih yapabileceklerdir.

3. Sınavlara çağrılacak adaylar; başvuruda bulunan adayların tercihleri, okul kontenjanları, ihtiyaç duyulan aday sayısı ve belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Puanına” göre ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. İkinci seçim aşamaları Ankara’da icra edilecektir. Okullara göre çağrı puan türü aşağıdadır.

SINAVLARA ÇAĞRI PUAN TÜRÜ

KHO YGS-1,2 (En yüksek puan) – YGS-4,5,6 (En yüksek puan)

DHO YGS-1,2 (En yüksek puan)

HHO YGS-1,2 (En yüksek puan)

Çağrı yapılacak adayların yaklaşık 2/3’ü YGS 1-2’den, yaklaşık 1/3’ü YGS 4-5-6 puanlarına göre çağrılacaktır.

Sınavlara katılan (YGS 1-2 puanlarından en yüksekten başlayarak) birinci tercihi HHO olan adaylardan (birinci tercihler yeterli olmaz ise diğer tercihlere göre) ÖSU eğitimine katılacak aday sayısının 6 katına kadar aday belirlenerek Psikomotor Testine alınır, başarılı olan adaylardan YGS, FYT, Mülakat ve Sağlık Raporu sonuçlarına göre başarı puanları en yüksek puandan itibaren sıralanarak kontenjan miktarı kadar aday ÖSU’ya gönderilir. Başarılı aday sayısı ÖSU kontenjanının altında kalması durumunda aynı esaslarla Psikomotor testine ilave çağrı yapılacaktır.

4. Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre ve tekrar başvuru imkanı tanınmayacaktır.

5. Adayların başvuru bilgileri, ÖSYM Bşk.lığından alınan bilgiler ile karşılaştırılarak adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecek ve başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları reddedilecektir. Adayın beyan ettiği bilgiler ile ÖSYM Bşk.lığında kayıtlı olan bilgilerde çelişki olması halinde, başvuru süresi içerisinde resmi evrak ile belgelendirilmesi koşuluyla adayın beyanı esas alınacaktır.

6. Başvuruların tamamlanmasından sonra adreslere herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Bu sebeple adayların internet adresinden durumlarını ve yapacakları işlemleri öğrenmeleri gerekmektedir. İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle seçim aşamalarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

7. Adaylar tercih ettiği okullara sıralama puanına (LYS, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat) göre yerleşebileceklerdir.

YERLEŞTİRME PUAN TÜRÜ

KHO LYS MF-4 ve TM-1,2,3 (En yüksek puan)

DHO LYS MF-4

HHO LYS MF-4

8. Belirlenen puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların İkinci Seçim Aşamalarına

çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.

9. Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından ÖSYM tarafından belirlenen taban puanı 180 ve üzeri alanlardan diğer adaylar için belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı taban Puanının” % 90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir.

10. Harp Okulları seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ ayrılmak diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

11. Harp Okullarına başvurmak isteyen adayların, www.msb.gov.tr internet adresine girerek başvurmak istedikleri harp okul tercihini/tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI

1. Belirlenen Askeri Öğrenci seçim aşamaları baraj puanı/puanları ve üzerinde not alan adayların seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

2. Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan Askeri Öğrenci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların eksik evrak ile gelmeleri durumunda en kısa zamanda evraklarını tamamlamaları sağlanacak, evraklarını istenen zamanda tamamlayamayan adaylar eleneceklerdir.

4. Harp Okulu ikinci seçim aşamalarında FYT ve mülakattan başarısız olan ve MYO tercihi yapan adaylar, meslek yüksek okulu ikinci seçim aşamalarında da başarısız sayılıp sınavlara çağrılmayacaktır.

5. Seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilan edilen tarih ve saatte, Ankara’da belirlenecek sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. İkinci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir. Birinci gün Evrak Kontrol, Ön Fiziki Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Psikomotor (HHO adayları için) ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları yapılacaktır.

6. Harp Okulları ikinci seçim aşamaları şunlardır:

a. Evrak Kontrolü:

Seçim aşamalarına çağrılan adayların, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan kimlikleri ile internette yayımlanan ve seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getirmeleri gereken belgeleri tam olarak getirip getirmedikleri, getirilen belgelerin adayların internet üzerinden başvuru sırasında beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen adaylar seçim aşamalarına katılamazlar.

b. Ön Fiziki Kontrol :

Aday öğrencilerin TABLO-2’de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülür. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına katılamazlar. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez.

c. Kişilik Değerlendirme Testi:

Adayların kişilik özelliklerini belirlemek , mülakat aşamasına veri sağlamak amacıyla kullanılır,

eleme yapılmaz. ç. Psikomotor Testi:

(1) Psikomotor Testi Hava Harp Okuluna başvuran adaylar için uygulanacaktır.

(2) Adayların el-ayak-göz koordinasyonu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal farkındalık, seçici dikkat vb. yeteneklerini ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanır.

(3) Psikomotor testinden bayan ve erkek adaylardan 88 puanın altında alan adaylar elenir. Baraj puanının altında puan alan adaylar başarısız kabul edilerek diğer seçim aşamalarına devam ettirilmezler. Psikomotor testinin itirazı yapılmaz ve her adayın tek giriş hakkı vardır.

(4) Psikomotor testinde aday geçti veya kaldı şeklinde değerlendirilir. Psikomotor testinden alınan puan değerlendirmede kullanılmaz.

d. Fiziki Yeterlilik Testi (FYT):

(1) Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup, 400 metre koşu, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks branşlarında yapılır.

(2) Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, havlu vs.) getirmeleri gerekmektedir. FYT’ye katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. FYT’nin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(3) FYT’de uygulanacak branşlara göre derece ve puanlar TABLO-3’de gösterilmiştir. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler 100 tam puan alacaklardır. FYT’de yapılan 5 branşın 4’ünden en az birer puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Bütün branşlardan alınan toplam puan nihai puan sıralamasında dikkate alınacaktır.

(4) FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilir. Aday ‘0’ puan aldığı her branş için itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletir. (Seçim aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz!) FYT’ye itiraz aynı gün içerisinde test bitimine müteakip en fazla 45 dakika sonrasında yapılır. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilir. İtiraz sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

e. Mülakat:

(1) Fiziki Yeterlilik Testinden (Hava Harp Okuluna başvuran adaylar FYT ve Psikomotor testi) sonra adaylar mülakat komisyonlarına sevk edilir.

(2) Adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

(3) Mülakat komisyonu tarafından, görüşme yoluyla adayın; gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçe’yi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması değerlendirilmektedir.

(4) Komisyon üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve yüz tam puan üzerinden değerlendirmektedir. Belirlenen baraj puanının altında puan alan adaylar müteakip sürece devam ettirilmez. Mülakat komisyonu kararları kesindir. Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

f. Sağlık Muayenesi:

(1) Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak amacıyla, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilmektedir.

(2) HHO’na müracaat eden adaylar “Askeri öğrenci olur, uçucu yetiştirmeye elverişlidir.” sağlık raporunu almak üzere sevk edilir.

g. Öğrenci Seçme Uçuşu (ÖSU):

(1) HHO’ya başvuran adaylardan YGS, FYT ve Mülakat notları ve Sağlık Raporu sonuçları esas alınarak yapılacak değerlendirmeye göre ÖSU kontenjanına girenler için uygulanacaktır.

(2) Önceki seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylardan ÖSU kontenjanına girenler, Hv.K.K.lığının belirleyeceği tarih ve hava meydanlarında Öğrenci Seçme Uçuşu (ÖSU)’na tabi tutulurlar. Öğrenci Seçme Uçuşları yalnız uçuş kriterine göre icra edilir. Başarısız olan adaylar elenir.

(3) Adayların hangi tarihte, nerede ÖSU’ya katılacağı Hava Harp Okulu tarafından adaylara duyurulacaktır. ÖSU süresince adayların kalacak yer ve yemek ihtiyaçları ile uçuş kıyafetleri Hava Harp Okulu tarafından ücretsiz karşılanacaktır.

ğ. İntibak Eğitimi:

(1) İntibak eğitimi, adayların hazırlık ve 1’inci sınıf ayrımı yapılmış olarak Harp Okulu intibak eğitim programına uygun olarak yürütülür. Eğitim sürecinde Harp Okulları Yönetmeliği çerçevesinde Harbiyelide olması gereken tüm özellikler aranır.

(2) Bu eğitim süresince adayların giyecek, yiyecek ve yatacak yer ihtiyaçları Harp Okulu K.lıkları tarafından karşılanmaktadır.

(3) İntibak eğitimi esnasında askerliğe uyum sağlayamayacakları değerlendirilen adaylar, Harp Okulu öğrencisi olma hakkını kaybederler. Başarılı olanlar eğitim sonunda törenle yemin ederek, Harp Okulu öğrencisi olurlar.

h. Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması :

(1) Daha önceki seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracığı ile arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması yapılacaktır.

(2) Arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya d a sakıncalı halleri bulunan adaylar Harp Okullarına kabul edilmeyecektir.

(3) Adaylar Harp Okuluna kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların okulla ilişiği kesilir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylara ait, fiziki yeterlilik testleri ve mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile LYS türlerinde aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulan “Aday Sıralama Puanları” tespit edilecektir. İkinci Seçim Aşaması sonuçları, LYS sonuçlarının açıklanmasını müteakip www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.

2. Aday Sıralama Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar Harp Okullarında yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip Harp Okulu eğitim ve öğrenimine başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler ikinci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte www.msb.gov.tradresinde ilan edilecektir.

3. Başvuru şartlarında belirlenen puan türlerine göre adayların LYS Puanı, FYT ve Mülakat puanları esas alınarak Aday Sıralama Puanları hesaplanacaktır. Adaylar tercihlerine göre kontenjan sayıları dikkate alınarak harp okullarına yerleştirilecektir. HHO’na ÖSU’da başarılı olup, kontenjana giren adaylar yerleştirilecektir. ÖSU’dan elenip KHO ve DHO tercihleri bulunan adaylar kontenjanlara girmeleri halinde ilgili okullara yerleştirilecektir.

4. , Seçim aşamalarında başarılı olan şehit, malul gazi ve muharip gazi çocukları 2017 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na katılmış ve ÖSYM tarafından belirlenen taban puanı (180 ve üzeri) almış olanlar, yerleştirme için Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’na katılmış olmak şartıyla kendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5’i kadarı harp okullarına kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.

5. Sınavlarda başarılı olmuş adaylardan harp okulu bölümlerine alınacak kontenjan sayısı kadar aday yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir. Seçim aşamalarına katılıp başarılı olmak (ÖSU dahil) adayın yerleştirmeye hak kazandığı anlamına gelmez.

6. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Harp Okulu 1’inci Sınıf ve Hazırlık (İngilizce) Sınıfında

eğitim görmek üzere temin edilen öğrenciler intibak eğitimi başlangıcında Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından İngilizce Seviye Tespit Sınavına tabi tutulacak ve yapılacak sıralamaya ve kontenjanlara göre idarenin ihtiyaçları esas alınarak adaylar birinci sınıf ve hazırlık sınıfı olarak belirlenecektir.

7. Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili tüm duyuru, açıklamalar ve değişiklikler zamanı geldikçe internet sitemizde (www.msb.gov.tr) yayımlanacaktır. İnternet sitemizden duyuru ve açıklamaları takip etmeniz faydanıza olacaktır.

UYARILAR

1. İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili hanelerin doldurma talimatına uygun olarak doldurulmaması ve bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, yapılan başvurunun ve formun eksiksiz olarak tamamlanmasına dair işlemin sonuçlandırılmaması, başvuru için belirlenen tarihler arasında başvuru yapılmaması, başvurunun internet haricinde posta/kargo vb. ile yapılması ve yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığının belirlenmesi durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

2. Başvuru ve giriş koşullarını taşımayanlar, başvuru ve giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (okula kayıt yaptırmış olsalar bile) okul ile ilişikleri derhal kesilir ve gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.

3. Yapılacak eksik veya hatalı bilgi girişi nedeniyle doğacak sonuçların tüm sorumluluğu adaylara ait olacaktır.

4. Adaylar bilgilendirme işlemlerini www.msb.gov.tr internet adresinden takip edeceklerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince, www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

5. Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; bu başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

6. İntibak eğitimi öncesi ve esnasında asil adayların yerine yedeklerin çağrılabilmesi için aradaki zaman kısa olduğundan, iletişim aracı olarak cep telefonu kullanılacaktır. Dolayısıyla, adayların kendilerine ulaşılabilecek en doğru cep telefonu numaralarını başvuru formunda belirtmeleri, cep telefonu ve adres değişikliklerini en kısa sürede bildirmeleri son derece önemlidir.

7. Nedeni ne olursa olsun, kendisine bildirilen tarih ve saatte seçim aşamalarına, sağlık muayenelerine, kayıt işlemlerine gelmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılır ve işlemleri iptal edilir.

8. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı

Telefon : (0312) 562 05 43

Kara Harp Okulu Komutanlığı

Telefon : (0312) 419 75 58

Deniz Harp Okulu Komutanlığı

Telefon : (0216) 395 26 30 (Dahili : 2500)

Hava Harp Okulu Komutanlığı

Telefon : (0 212) 663 28 30 – (0 212) 663 24 90

TABLOLAR

TABLO-1

FAALİYET TAKVİMİ*

S.Nu. Faaliyet Adı Yeri Tarihi*
1. Başvuruların Alınması İnternet

(www.msb.gov.tr)

19 Nisan-25 Mayıs

2017

2. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlanı İnternet ve Adayların Belirlediği İletişim Araçları 12 Haziran 2017
3. İkinci Seçim Aşamaları (FYT-Mülakat) Ankara 19 Haziran- 18 Temmuz 2017
4. Öğrenci Seçme Uçuşu (ÖSU) Hv.K.K.lığının belirleyeceği tarih ve hava meydanlarında 28 Haziran- 30 Ağustos 2017
5. Asil ve Yedek Adayların Açıklanması İnternet ve Adayların Belirlediği İletişim Araçları 25 Temmuz 2017 sonrası***
6. Kazanan Adayların Ön Kayıt İşlemi** 07-11 Ağustos

2017***

7. Eksik Kontenjan İçin Çağrı Yapılması 14Ağustos-10 Eylül 2017***
8. Yemin Töreni ve 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Eylül/Ekim 2017

* Milli Savunma Bakanlığı, belirlenen usul, esaslar ve faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

** İntibak eğitimleri, kazanan adayların ön kayıt işlemlerini müteakip MSÜ tarafından planlanan tarihlerde icra edilecektir.

*** Hava Harp Okulu asil-yedek listesi ve kayıt tarihleri ÖSU eğitimi sonuçlarına müteakip yayınlanacaktır.

TABLO-2

16 YAŞ GRUBUNDA ARANILACA K BOY- KİLO STANDARTLARI
BAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN ERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN
BOY

ALT SINIR (cm)

KİLO

ALT SINIR (kg)

KİLO

ÜST SINIR (kg)

BOY

ALT SINIR (cm)

KİLO

ALT SINIR (kg)

KİLO

ÜST SINIR (kg)

149 42 53 158 45 59
150 42 54 159 46 60
151 43 54 160 47 60
152 43 55 161 47 61
153 44 56 162 48 62
154 44 56 163 48 62
155 45 57 164 49 63
156 45 58 165 50 63
157 45 59 166 50 64
158 46 60 167 51 65
159 46 60 168 51 66
160 47 61 169 52 67
161 47 62 170 53 68
162 48 62 171 53 69
163 48 63 172 54 70
164 49 64 173 54 71
165 49 65 174 55 71
166 50 66 175 56 72
167 51 67 176 57 73
168 51 67 177 57 74
169 52 68 178 58 75
170 52 69 179 59 76
171 53 70 180 59 77
181 60 78
182 60 79
183 61 79
184 62 80
185 62 81
BAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN ERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN
BOY

ALT SINIR (cm)

KİLO

ALT SINIR (kg)

KİLO

ÜST SINIR (kg)

BOY

ALT SINIR (cm)

KİLO

ALT SINIR (kg)

KİLO

ÜST SINIR (kg)

149 43 53 162 50 62
150 43 54 163 51 63
151 44 54 164 51 64
152 44 55 165 52 65
153 44 56 166 52 66
154 45 56 167 53 66
155 45 57 168 54 67
156 46 58 169 54 68
157 46 59 170 55 69
158 47 60 171 56 70
159 48 60 172 56 71
160 48 61 173 57 71
161 49 62 174 58 72
162 49 62 175 58 73
163 50 63 176 59 74
164 51 64 177 60 75
165 51 65 178 60 75
166 52 66 179 61 76
167 53 67 180 62 77
168 53 68 181 62 78
169 54 68 182 63 79
170 54 69 183 64 80
171 55 70 184 64 81
172 56 71 185 65 82
186 66 83
BAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN ERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN
BOY

ALT SINIR (cm)

KİLO

ALT SINIR (kg)

KİLO

ÜST SINIR (kg)

BOY

ALT SINIR (cm)

KİLO

ALT SINIR (kg)

KİLO

ÜST SINIR (kg)

152 44 56 163 51 63
153 44 56 164 51 64
154 45 57 165 52 65
155 45 58 166 52 66
156 46 58 167 53 67
157 46 59 168 54 67
158 47 60 169 54 68
159 48 60 170 55 69
160 48 61 171 56 70
161 49 62 172 56 71
162 49 63 173 57 71
163 50 63 174 58 72
164 51 64 175 58 73
165 51 65 176 59 74
166 52 66 177 60 75
167 53 67 178 60 75
168 53 68 179 61 76
169 54 68 180 62 77
170 54 69 181 62 78
171 55 70 182 63 79
172 56 71 183 64 80
173 56 71 184 64 81
174 57 72 185 65 82
186 66 83
187 66 84
BAYAN ÖĞRENCİLE R İÇİN ERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN
BOY

ALT SINIR (cm)

KİLO

ALT SINIR (kg)

KİLO

ÜST SINIR (kg)

BOY

ALT SINIR (cm)

KİLO

ALT SINIR (kg)

KİLO

ÜST SINIR (kg)

153 44 60 164 51 72
154 45 61 165 52 72
155 45 62 166 52 72
156 46 63 167 53 73
157 46 63 168 54 73
158 47 65 169 54 74
159 48 65 170 55 75
160 48 66 171 56 76
161 49 67 172 56 77
162 49 68 173 57 78
163 50 69 174 58 79
164 51 69 175 58 80
165 51 70 176 59 81
166 52 70 177 60 81
167 53 71 178 60 82
168 53 73 179 61 83
169 54 74 180 62 84
170 54 75 181 62 85
171 55 75 182 63 86
172 56 76 183 64 87
173 56 77 184 64 88
174 57 78 185 65 89
175 58 79 186 66 90
176 58 80 187 66 91
177 59 81 188 67 92
178 60 82 189 68 93
179 60 83 190 69 94
180 61 84 191 70 95
181 62 85 192 70 96
182 62 86 193 71 97
183 63 87 194 72 98
184 64 88 195 72 99
185 64 88 196 73 100
186 65 89 197 74 101
187 66 90 198 75 102
188 67 91 199 75 103
189 67 92 200 76 104
190 68 93 201 77 105
191 69 94 202 78 106
192 70 95 203 78 107
193 70 96 204 79 108
194 71 97 205 80 109
195 72 98 206 81 110
196 72 99 207 81 111
197 73 100 208 82 112
198 74 101 209 83 114
199 75 102 210 84 115
200 76 104
201 76 105
202 77 106
203 78 107
204 79 108
205 79 109
206 80 110
207 81 111
208 82 112
209 83 113
210 83 114

2. HAVA HARP OKULUNA ALINACAK ÖĞRENCİLERDE ARANILACAK BOY-KİLO STANDARTLARI

Erkek Adaylar İçin Boy ve Ağırlık Sınırları
Boy (cm) Ağırlık Alt Sınırı (kg) Ağırlık Üst Sınırı (kg)
165 52 72
166 52 72
167 53 73
168 54 73
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
190 69 94
Bayan Adaylar İçin Boy ve Ağırlık Sınırları
Boy (cm) Ağırlık Alt Sınırı (kg) Ağırlık Üst Sınırı (kg)
165 51 70
166 52 70
167 53 71
168 53 73
169 54 74
170 54 75
171 55 76
172 56 76
173 56 77
174 57 78
175 58 79
176 58 80
177 59 81
178 60 82
179 60 83
180 61 84
181 62 85
182 62 86
183 63 87
184 64 88
185 64 88
186 65 89
187 66 90
188 67 91
189 67 92
190 68 93

TABLO-3

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU

ERKEK ASKERİ ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN

BARFİKSTE KOL ÇEKME DURARAK UZUN ATLAMA BASKETBOL

TOPU

FIRLATMA

MEKİK (1 dk) 400 M. KOŞU
Tekrar

Sayısı

Puan Mesafe

(cm)

Puan Mesafe

(m)

Puan Tekrar

Sayısı

Puan Süre

(sn)

Puan
0 0 164 0 8,5 0 19 0 01:25 0
1 1 165-174 1 9 1 20-21 1 01:24-01:19 2
2 2 175-179 2 9,5 2 22-23 2 01:18 4
3 3 180-184 3 10 3 24-25 3 01:17 6
4 4 185-189 4 10,5 4 26-27 4 01:16 8
5 5 190-191 5 11 5 28-29 5 01:15 10
6 6 192-193 6 11,5 6 30-31 6 01:14 12
7 7 194-195 7 12 7 32-33 7 01:13 14
8 8 196-197 8 12,5 8 34-35 8 01:12 16
9 9 198-199 9 13 9 36-37 9 01:11 18
10 10 200-201 10 13,5 10 38-39 10 01:10 20
11 11 202-203 11 14 11 40-41 11 01:09 22
12 12 204-205 12 14,5 12 42-43 12 01:08 24
13 13 206-207 13 15 13 44-45 13 01:07 26
14 14 208-209 14 15,5 14 46-47 14 01:06 28
15 15 210 15 16 15 48 15 01:05 30
01:04 32
01:03 34
01:02 36
01:01 38
01:00 40

AÇIKLAMALAR :

1. FYT’de 4 branştan en az birer puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Aday puan alamadığı branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.

2. Adayın aldığı puanların toplamı FYT puanını oluşturur.

BAYAN ASKERİ ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN

BARFİKSTE AÇIK TUTUŞTA BEKLEME DURARAK UZUN ATLAMA BASKETBOL

TOPU

FIRLATMA

MEKİK (1 dk) 400 m. KOŞU
Süre

(sn)

Puan Mesafe

(cm)

Puan Mesafe

(m)

Puan Tekrar

Sayısı

Puan Süre

(sn)

Puan
00:29 0 149 0 5,5 0 14 0 01:40 0
00:30-00:35 1 150-154 1 6 1 15 1 01:39 2
00:36-00:40 2 155-159 2 6,5 2 16-17 2 01:38 4
00:41-00:42 3 160-164 3 7 3 18-19 3 01:37 6
00:43-00:44 4 165-169 4 7,5 4 20-21 4 01:36 8
00:45-00:46 5 170-172 5 8 5 22-23 5 01:35 10
00:47-00:48 6 173-175 6 8,5 6 24-25 6 01:34 12
00:49-00:50 7 176-178 7 9 7 26-27 7 01:33 14
00:51-00:52 8 179 8 9,5 8 28-29 8 01:32 16
00:53-00:54 9 180 9 10 9 30-31 9 01:31 18
00:55-00:56 10 181 10 10,5 10 32-33 10 01:30 20
00:57-00:58 11 182 11 11 11 34-35 11 01:29 22
00:59-01:00 12 183 12 11,5 12 36-37 12 01:28 24
01:01-01:02 13 184 13 12 13 38-39 13 01:27 26
01:03-01:04 14 185 14 12,5 14 40-41 14 01:26 28
01:05 15 186 15 13 15 42 15 01:25 30
01:24 32
01:23 34
01:22 36
01:21 38
01:20 40

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yayınlanan harp okullarına öğrenci alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, milli savunma üniversitesi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan milli savunma üniversitesi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle