Milli Savunma Üniversitesi MYO’lara Öğrenci Alımı İlanı

Milli Savunma Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile astsubay meslek yüksek okulları bünyesine öğrenci alımı yapacağını açıkladı ve başvuru kılavuzu yayınlandı. Adaylar ilana 19 Nisan 2017 ile 25 Mayıs 2017 saat 17:00’ye kadar başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.  Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Milli Savunma Üniversitesi Öğrenci Alımı İlanı 2017

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA, DENİZ, HAVA VE BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARINA ERKEK ASKERİ ÖĞRENCİLER ALINACAKTIR.

2. BAŞVURU VE SEÇİM AŞAMALARI VE SEÇİM AŞAMALARI SONRASI İŞLEMLERE AİT KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

3. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

4. BU KILAVUZDA YER ALAN BİLGİ VE DUYURULAR HİÇBİR GERÇEK VE TÜZEL KİŞİYE MALİ VE HUKUKİ ANLAMDA KAZANILMIŞ HAK DOĞURMAZ. BAŞVURU SAHİPLERİ BU DURUMU ÖNCEDEN KABUL ETMİŞ SAYILIR. BU VE BENZERİ DURUMLARDA İZLENECEK YOL, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENİR VE KAMUOYUNA İNTERNET ARACILIĞI İLE DUYURULUR. BU NEDENLE ADAYLARIN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İNTERNET SAYFASINI SIK SIK KONTROL ETMELERİ YARARLARINA OLACAKTIR.

5. TEMİN FAALİYETLERİ SÜRESİNCE (TABLO-1) HER TÜRLÜ RESMİ DUYURU VE BİLGİLENDİRME www.msb.gov.trİNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİ

1. Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu:

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Balıkesir ilinde bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda astsubay yetiştiren parasız yatılı bir askeri yükseköğretim kurumudur. Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda, İşletme Yönetimi, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Uçak Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Mekatronik bilim programlarında zengin atölye ve laboratuvar imkanlarıyla iki yıl süreli ön lisans eğitimiyle birlikte öğrencilere 240 saat yabancı dil (İngilizce) eğitimi verilmektedir.

Eğitim öğretim faaliyetleri süresince öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Başarılı olan öğrenciler eğitim öğretim görmüş olduğu ilgili programın ön lisans diploması, Astsubay Diploması ve yurt dışında (AB ülkelerinde) geçerliliği olan Diploma Eki ile birlikte astsubay çavuş olarak mezun edilmekte ve sınıf okulu eğitimi sonrasında atamaları yapılmaktadır.

Hava Trafik Kontrol ve Yangın Operatörü sınıfı Hava Asb. MYO K.lığı Gaziemir/İZMİR’de eğitime tabi tutulurlar.

2. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu:

Türk Deniz Kuvvetlerinin temel astsubay kaynağı olan Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Deniz Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde görev alacak cesur, dürüst, liderlik özelliklerine sahip, en son teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde akademik eğitim almış deniz astsubayları yetiştirmektedir.

Ayrıca Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okutmak üzere de erkek adaylar alınacaktır.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu deniz astsubayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltıları, suüstü gemileri, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/ Sualtı Savunma (SAS), deniz istihkam, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır.

Eğitim ve öğretim süresi önlisans düzeyinde 2 yıl olup öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, astsubay diploması yanında, okumuş oldukları bölüme istinaden önlisans düzeyinde bir diploma verilmektedir.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda geleceğin astsubay adaylarına yıl içerisinde verilen akademik eğitimlere ilave olarak çağdaş donanmamızın modern gemilerinde temel deniz eğitimleri ve açık deniz eğitimleri verilmekte ve bu eğitimler esnasında denizi ve denizciliği öğrenerek yurt içi ve yurt dışı limanlarda ülkemizi ve dünyayı tanıma imkanı sağlanmaktadır.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda öğrenciler;

-Seyir, Harekat, Porsun, Elektronik, Güdüm Sistemleri ve Teknikleri, Topçu, Torpido, Mayın, Sonar, Bilgi Teknolojileri, Uçak Bakım, İkmal ve İdari sınıfları Altınova/YALOVA yerleşkesinde,

– Motorcu, Yara Savunma ve Elektrik sınıfları Derince/KOCAELİ yerleşkesinde,

– Dz.Piyade sınıfı Kara Asb. MYO K./BALIKESİR’de,

– Dz.İstihkam sınıfı Kara Asb.MYO K. / BALIKESİR’de,

– Uçak Bakım sınıfının bazı branşları ve Harekat sınıfı (Hava Trafik Kontrol ihtisası) Hava Asb. MYO K./Gaziemir/İZMİR’de eğitime tabi tutulurlar. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler astsubay çavuş rütbesi ile mezun olurlar.

3. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu:

Dünyanın sayılı hava güçlerinden olan Türk Hava Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti semalarında, barış ve huzuru sağlamak için yürütmekte olduğu uçuş görevlerine destek vermek amacıyla kurulan Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu; ön lisans düzeyinde iki yıllık Akademik ve Temel Askerlik Eğitimi veren yatılı bir askeri yükseköğretim kurumudur. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR) bünyesinde konuşlandırılmış olup, eğitim-öğretim faaliyetlerini 21’inci yüzyılın havacılık bilim ve teknolojisi ile bütünleştirerek yürütmektedir.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda; Uçak Teknolojileri (Mekanik ve Avyonik), Otomotiv Teknolojisi, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Lojistik, Güvenlik ve Koruma ile Hava Trafik programlarında, gelişmiş laboratuvar imkanlarıyla, iki yıl süreli ön lisans eğitimi ile birlikte, eğitim esnasında yoğun İngilizce dil eğitimi verilmektedir.

İki yıllık eğitim -öğretim süresince, öğrencilerin tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır. Başarılı olan öğrenciler eğitim öğretim görmüş olduğu programa ait ön lisans diploması, astsubay diploması ve yurt dışında geçerliliği olan bir diploma eki ile birlikte astsubay çavuş olarak mezun edilmekte ve sınıf okulu eğitimi sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine atamaları yapılmaktadır.

4. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu:

Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu; tören alanlarında icra edilen etkinliklerde; görkemli, etkileyici ve disiplinli yapısıyla Silahlı Kuvvetlerin asker ruhunu sergileyen, kapalı mekanlarda ve konser salonlarında icra edilen etkinliklerde; sanat değeri bulunan eserleri icra edebilen, estetik ve akademik yapısıyla Silahlı Kuvvetlerin sanat ruhunu ortaya koyan askeri bandolara personel yetiştirmek üzere eğitim-öğretim veren bir askeri yükseköğretim kurumudur.

Eğitim ve öğretim süresi ön lisans düzeyinde 2 yıl olup öğrencilerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.

Milli Savunma Üniversitesine bağlı Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulunun 1’inci sınıfına, 2015, 2016ve 2017 yıllarında Lise ve Dengi Okullardan (Konservatuvar Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri dahil) mezun erkek öğrenci alınacaktır.

Bando Astsubay Meslek Yüksek Okuluna başvuran adaylar mülakat aşamasını müteakip Müzik Yetenek Sınavına alınır. (Müzik Yetenek Sınavı adayın müzik bilgisini ölçtüğünden adayların başvuru yapmadan önce sınav içeriğini incelemeleri önem arz etmektedir.)

Temin edilecek öğrenciler mezuniyetlerinde Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bando birliklerinde görev yapmak üzere ön lisans seviyesinde eğitim alacaklardır.

Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulunda, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Çalgı Bakım ve Onarım programlarında iki yıl süreli ön lisans eğitimi süresince öğrencilere Flüt, Obua, Fagot, Klarnet, Saksafon, Kornet-Trompet-Büğlü, Korno, Trombon, Bariton, Bas, Vurmalı Çalgılar ve Çalgı Bakım Onarım branşlarında eğitim verilmektedir. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu Ankara ilinde bulunmaktadır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler astsubay çavuş rütbesi ile mezun olurlar.

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek Yüksek Okullarına aşağıdaki başvuru koşullarını taşıyan erkek adaylar başvurabilirler.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre gün ve aya bakılmaksızın en fazla 22 (yirmiiki) yaşında olmak (1995 ve sonrası doğumlu) [Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam 22 (yirmiiki) dahil daha küçük olmalıdır. Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.],

3. Lise ve dengi okullardan 2017 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016, 2015 yıllarında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

4. Başvuru için 2017 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na katılmış ve ÖSYM tarafından belirlenen taban puanı (150 ve üzeri) almış olmak, (Bando MYO’na müracaat edecek adaylardan Konservatuvar liselerinin müzik bölümü için YGS giriş şartı aranmaz. Diğer lise bölümleri için YGS puanları esas alınır.)

5. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

a. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

b. Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

c. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

d. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkümiyeti bulunmamak,

e. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

6. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

7. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

8. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık

Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askeri okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

9. Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında kusuru bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları vb. olmamak, gözlerinde şaşılık-renk körlüğü bulunmamak, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak vb.),

10. Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

11. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

12. Meslek Yüksek Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

13. “Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

14. İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,

15. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen ve TABLO-2’de yer alan boy-kilo sınırları içinde olmak,

16. Başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

BİRİNCİ SEÇİM AŞAMALARI

1. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, 19 Nisan-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr İnternet adresinden başvurularını yapacaklardır. Belirtilen internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adaylar seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

2. Adayların YGS puanlarına göre sınavlara çağrılması Birinci Seçim Aşamasıdır. Başvuru yapan adaylar Kara, Deniz, Hava, Bando Meslek Yüksek Okulu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda eğitim görecektir) olmak üzere birden fazla tercih yapabileceklerdir.

3. Başvuruda bulunan adaylar; adayların tercihleri, okul kontenjanları, ihtiyaç duyulan aday sayısı ve belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Puanına” göre ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. İkinci seçim aşamaları Ankara’da icra edilecektir.

SINAVLARA ÇAĞRI VE YERLEŞTİRME PUAN TÜRÜ

YGS-1,2,5,6

YGS-1,4,5,6

YGS-1,4,5,6

YGS-1,2,3,4,5,6 (En yüksek puan) (Konservatuvar liselerinin müzik bölümü için YGS giriş şartı aranmaz.)

Sınavlara çağrı ve yerleştirme MYO’ların TABLO-4’te gösterilen bölüm ve puan türlerine göre belirlenen kontenjan miktarı kadar çağrılır ve sınav sonuçlarına göre yerleştirilir.

Bando Asb.MYO’na adayların YGS puanlarına göre (Konservatuvar liselerinin müzik bölümü için YGS giriş şartı aranmaz.) sınavlara çağrı yapılır. Adaylar okula “Müzik Yetenek Sınavı, FYT ve Mülakat” sonuçlarına göre yerleştirilir. YGS puanı Bando Asb.MYO sıralama listesi oluşturulurken değerlendirilmeye alınmaz.

4. Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre ve tekrar başvuru imkanı tanınmayacaktır.

5. Adayların başvuru bilgileri, ÖSYM Bşk.lığından alınan bilgiler ile karşılaştırılarak adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecek ve başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları reddedilecektir. Adayın beyan ettiği bilgiler ile ÖSYM Bşk.lığında kayıtlı olan bilgilerde çelişki olması halinde, başvuru süresi içerisinde resmi evrak ile belgelendirilmesi koşuluyla adayın beyanı esas alınacaktır.

6. Başvuruların tamamlanmasından sonra adreslere herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Bu sebeple adayların internet adresinden durumlarını ve yapacakları işlemleri öğrenmeleri gerekmektedir. İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle seçim aşamalarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

7. Belirlenen baraj puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların İkinci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.

8. Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından ÖSYM tarafından belirlenen taban puanı 150 ve üzeri alanlardan diğer adaylar için belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Puanının” % 90’ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir.

9. Meslek Yüksek Okulları seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

10. Meslek Yüksek Okullarına başvurmak isteyen adayların, www.msb.gov.tr internet adresine girerek başvurmak istedikleri meslek yüksek okul tercihini/tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI

1. Belirlenen Askeri Öğrenci seçim aşamaları baraj puanı/puanları ve üzerinde not alan adayların seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

2. Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan Askeri Öğrenci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların eksik evrak ile gelmeleri durumunda en kısa zamanda evraklarını tamamlamaları sağlanacak, evraklarını istenen zamanda tamamlayamayan adaylar eleneceklerdir.

3. Harp Okulları ve MYO’lara ortak başvuran adaylar, Harp Okulu ikinci seçim aşamalarında (FYT, mülakat ve sağlık raporu) başarılı oldukları takdirde meslek yüksek okulu sınavlarında da başarılı sayılacak, FYT, mülakat ve sağlık raporu aşamalarına katılmayacaktır. Meslek yüksek okulu sınavlarına katılan adaylar sadece meslek yüksek okulu sınavları başarı sıralamasında yer alacaktır.

4. Harp Okulu ikinci seçim aşamalarında FYT, mülakat ve sağlık raporu ve başarısız olan ve MYO tercihi yapan adaylar, Meslek Yüksek Okulu ikinci seçim aşamalarında da başarısız sayılıp sınavlara çağrılmayacaktır.

5. Seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilan edilen tarih ve saatte, Ankara’da belirlenecek sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. İkinci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir. Birinci gün Evrak Kontrol, Ön Fiziki Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları yapılacaktır.

6. Meslek Yüksek Okulları ikinci seçim aşamaları şunlardır:

a. Evrak Kontrol ü :

Seçim aşamalarına çağrılan adayların, T.C kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan kimlikleri ile internette yayımlanan ve seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getirmeleri gereken belgeleri tam olarak getirip getirmedikleri, getirilen belgelerin adayların internet üzerinden başvuru sırasında beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen adaylar seçim aşamalarına katılamazlar.

b. Ön Fiziki Kontrol :

Aday öğrencilerin TABLO-2’de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülür. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına katılamazlar. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez.

c. Kişilik Değerlendirme Testi :

Adayların kişilik özelliklerini belirlemek , mülakat aşamasına veri sağlamak amacıyla kullanılır, eleme yapılmaz.

ç. Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) :

(1) Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup, 400 metre koşu, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks branşlarında yapılır.

(2) Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, havlu vs.) getirmeleri gerekmektedir. FYT’ye katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. FYT’nin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(3) FYT’de uygulanacak branşlara göre derece ve puanlar TABLO-3’de gösterilmiştir. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler 100 tam puan alacaklardır. FYT’de yapılan 5 branşın 4’ünden en az birer puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Bütün branşlardan alınan toplam puan nihai puan sıralamasında dikkate alınacaktır.

(4) FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilir. Aday ‘0’ puan aldığı her branş için itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletir. (Seçim aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz!) FYT’ye itiraz aynı gün içerisinde test bitimine müteakip en fazla 45 dakika sonrasında yapılır. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilir. İtiraz sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

d. Mülakat :

(1) Fiziki Yeterlilik Testinden sonra adaylar mülakat komisyonlarına sevk edilir.

(2) Adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

(3) Mülakat komisyonu tarafından, görüşme yoluyla adayın; gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçe’yi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması değerlendirilmektedir.

(4) Komisyon üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve yüz tam puan üzerinden değerlendirmektedir. Belirlenen baraj puanının altında puan alan adaylar müteakip sürece devam ettirilmez. Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

e. Müzik Yetenek Sınavı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu na Başvuran Adaylar için) :

Bando Astsubay MYO’ya başvuran adaylar mülakat aşamasını müteakip Müzik Yetenek Sınavına alınırlar. Adayların çalgı icra performanslarını daha iyi göstermeleri maksadıyla Müzik Yetenek Sınavları 2’nci seçim aşamasının ertesi günü icra edilecektir.

Müzik Yetenek sınavı Teori ve Çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

(1) Teori:

(a) Solfej : En az LAVIGNAC 2A düzeyinde iki adet parça ve komisyonun belirleyeceği bir adet deşifreden oluşur. (Okunacak parçalar, komisyon tarafından Lavignac 2A kitabında yer alan belirli standarttaki parçalar arasından iki tanesi seçilerek öğrenciye sınav esnasında tebliğ edilecektir.)

(b) Dikte: Komisyon tarafından belirlenecek 8’er ölçülük iki adet farklı t onlarda tek sesli dikte ile üç ve dört sesli akor duymadan oluşur. (Akorların seslerinin kalından inceye doğru “A” yada “NA” şeklinde vermesi istenip, ayrıca nota isimleri istenmeyecektir.)

(2) Çalgı Performansı:

Bu aşama teknik ve müzikal açıdan değerlendirilmek üzere; Üflemeli, Vurmalı, Telli, Yaylı ve Tuşlu Çalgı gruplarından herhangi bir çalgı ile o çalgının literatüründe bulunan 1 adet etüt, 1 adet eserin seslendirilmesinden oluşur. Adaylar yetenek sınavına kendi enstrümanlarını yanlarında getirebilecektir.

NOT: Özel yetenek sınavını başarı ile geçen öğrencilerden kontenjan kadarı çalgı bakım ve onarım programında istihdam edilecektir. Diğer öğrenciler Üflemeli ve Vurmalı Çalgı gruplarından uygun olan çalgılarda istihdam edileceklerdir. Program ve çalgı seçim aşamasında öğrenci tercihleri de göz önünde bulundurulacaktır.

Yetenek Sınavı içeriği ve puanlama sistemi aşağıda sunulmuştur.

ALAN AÇIKLAMA TOPLAM

PUAN

Solfej Lavignac 2A’dan 2 adet parça, 1 adet deşifre 30
Dikte 8’er ölçülük iki adet farklı tonlarda tek sesli dikte

Üç ve dört sesli akor duyma

20
Çalgı Performansı Teknik Çalgıya hakimiyet ve eserin gerektirdiği teknik performansın değerlendirilmesi 25
Müzikalite Müzikal duyarlılık ve eserlerin stillerine göre müzikal yaklaşımın değerlendirilmesi 25
TOPLAM 100

100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar, ilan edilen kontenjan çerçevesinde sıralanarak Yetenek Sınavında başarılı olmuş sayılırlar. Yetenek Sınavından 70 puanın altında not alan adaylar başarısız sayılır.

f. Sağlık Muayenesi :

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak amacıyla, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilmektedir.

g. İntibak Eğitimi :

(1) İntibak eğitimi, Astsubay Meslek Yüksek Okulu intibak eğitim programına uygun olarak yürütülür. Eğitim sürecinde Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği çerçevesinde askeri öğrencide olması gereken tüm özellikler aranır.

(2) Bu eğitim süresince adayların giyecek, yiyecek ve yatacak yer ihtiyaçları Astsubay Meslek Yüksek Okulu tarafından karşılanmaktadır.

(3) İntibak eğitimi esnasında askerliğe uyum sağlayamayacakları değerlendirilen adaylar, Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olma hakkını kaybederler. Başarılı olanlar eğitim sonunda törenle yemin ederek, Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olurlar.

ğ. Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması :

(1) Daha önceki seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracığı ile arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması yapılacaktır.

(2) Arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adaylar Meslek Yüksek Okullarına kabul edilmeyecektir.

(3) Meslek Yüksek Okuluna kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların okulla ilişiği kesilir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adayların, fiziki yeterlilik testleri ve mülakat aşamasında aldıkları puanlar ile YGS türlerinde (Bando MYO hariç) ve müzik yetenek sınavında (Sadece Bando MYO için) aldıkları puanlar dikkate alınarak “Aday Sıralama Puanları” tespit edilecektir. Adaylar tercihlerine göre kontenjan sayıları dikkate alınarak meslek yüksek okullarına yerleştirilecektir. Aday Sıralama Puanlarına göre sıralı listeler www.msb.gov.tr internet sitemizde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir.

2. Aday Sıralama Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden olumlu sağlık raporu alan kayıt işlemleri yapılacaktır. Astsubay Meslek Yüksek Okulları programları ve sıralamaya esas puan türleri TABLO-4’te belirtilmiş olup kayıtlar Meslek Yüksek Okullarında yapılacaktır. Adaylar İntibak Eğitimini müteakip Astsubay Meslek Yüksek Okulu eğitim ve öğrenimine başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler ikinci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte internet sitemizde (www.msb.gov.tr) ilan edilecektir.

3. Seçim aşamalarında başarılı olan Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından ÖSYM tarafından belirlenen taban puanı 150 ve üzeri alanlardan kendi aralarında sıralanarak kontenjanın %5’i kadarı meslek yüksek okullarına kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar %5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.

4. Sınavlarda başarılı olmuş adaylardan meslek yüksek okulu bölümlerine alınacak kontenjan sayısı kadar aday yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir. Seçim aşamalarına katılıp başarılı olmak adayın yerleştirmeye hak kazandığı anlamına gelmez.

5. Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili tüm duyuru, açıklamalar ve değişiklikler zamanı geldikçe internet sitemizde (www.msb.gov.tr) yayımlanacaktır. İnternet sitemizden duyuru ve açıklamaları takip etmeniz faydanıza olacaktır.

UYARILAR

1. İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili hanelerin doldurma talimatına uygun olarak doldurulmaması ve bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, yapılan başvurunun ve formun eksiksiz olarak tamamlanmasına dair işlemin sonuçlandırılmaması, başvuru için belirlenen tarihler arasında başvuru yapılmaması, başvurunun internet haricinde posta/kargo vb. ile yapılması ve yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığının belirlenmesi durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

2. Başvuru ve giriş koşullarını taşımayanlar, başvuru ve giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (okula kayıt yaptırmış olsalar bile) okul ile ilişikleri derhal kesilir ve gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.

3. Yapılacak eksik veya hatalı bilgi girişi nedeniyle doğacak sonuçların tüm sorumluluğu adaylara ait olacaktır.

4. Adaylar bilgilendirme işlemlerini www.msb.gov.tr internet adresinden takip edeceklerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince, www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

5. Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; bu başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

6. İntibak eğitimi öncesi ve esnasında asil adayların yerine yedeklerin çağrılabilmesi için aradaki zaman kısa olduğundan, iletişim aracı olarak cep telefonu kullanılacaktır. Dolayısıyla, adayların kendilerine ulaşılabilecek en doğru cep telefonu numaralarını başvuru formunda belirtmeleri, cep telefonu ve adres değişikliklerini en kısa sürede bildirmeleri son derece önemlidir.

7. Nedeni ne olursa olsun, kendisine bildirilen tarih ve saatte seçim aşamalarına, sağlık muayenelerine, kayıt işlemlerine gelmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılır ve işlemleri iptal edilir.

8. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı

Telefon : (0312) 562 05 43

Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı

Telefon : (0266) 221 23 50 (Dahili: 3424-3425)

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı

Telefon : (0226) 462 8310 (Dahili: 1594-1595)

Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı

Telefon : (0 232) 251 79 29

(0 232) 251 16 00 (Dahili 4183/4184)

Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı

Telefon : (312) 425 0442

S.Nu. Faaliyet Adı Yeri Tarihi*
1. Başvuruların Alınması İnternet

(www.msb.gov.tr)

19 Nisan-25 Mayıs

2017

2. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlanı İnternet ve Adayların Belirlediği İletişim Araçları 03 Temmuz 2017 den sonra
3. İkinci Seçim Aşamaları (FYT-Mülakat) 19 Temmuz- 04 Ağustos 2017
4. Asil ve Yedek Adayların Açıklanması İnternet ve Adayların Belirlediği İletişim Araçları 14 Ağustos 2017 sonrası
5. Kazanan Adayların Ön Kayıt İşlemi** 21-29 Ağustos 2017
6. Eksik Kontenjan İçin Çağrı Yapılması 31 Ağustos-10 Eylül

2017

7. Yemin Töreni ve 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Eylül/Ekim 2017

Milli Savunma Bakanlığı, belirlenen usul, esaslar ve faaliyet takviminde değişiklik yapma

hakkını saklı tutar.

** İntibak eğitimleri, kazanan adayların ön kayıt işlemlerini müteakip MSÜ tarafından planlanan tarihlerde icra edilecektir.

TABLO-2

ADAY ÖĞRENCİLERDE ARANILAN BOY-KİLO STANDARTLARI

16 YAŞ GRUBU
BOY

ALT SINIR (cm)

KİLO

ALT SINIR (kg)

KİLO

ÜST SINIR (kg)

158 45 59
159 46 60
160 47 60
161 47 61
162 48 62
163 48 62
164 49 63
165 50 63
166 50 64
167 51 65
168 51 66
169 52 67
170 53 68
171 53 69
172 54 70
173 54 71
174 55 71
175 56 72
176 57 73
177 57 74
178 58 75
179 59 76
180 59 77
181 60 78
182 60 79
183 61 79
184 62 80
185 62 81
17 YAŞ GRUBU
BOY

ALT SINIR (cm)

KİLO

ALT SINIR (kg)

KİLO

ÜST SINIR (kg)

162 50 62
163 51 63
164 51 64
165 52 65
166 52 66
167 53 66
168 54 67
169 54 68
170 55 69
171 56 70
172 56 71
173 57 71
174 58 72
175 58 73
176 59 74
177 60 75
178 60 75
179 61 76
180 62 77
181 62 78
182 63 79
183 64 80
184 64 81
185 65 82
186 66 83
18 YAŞ GRUBU
BOY KİLO KİLO
ALT SINIR (cm) ALT SINIR (kg) ÜST SINIR (kg)
163 51 63
164 51 64
165 52 65
166 52 66
167 53 67
168 54 67
169 54 68
170 55 69
171 56 70
172 56 71
173 57 71
19 VE ÜZERİ YAŞ GRUBU
BOY

ALT SINIR (cm)

KİLO

ALT SINIR (kg)

KİLO

ÜST SINIR (kg)

164 51 72
165 52 72
166 52 72
167 53 73
168 54 73
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
174 58 72
175 58 73
176 59 74
177 60 75
178 60 75
179 61 76
180 62 77
181 62 78
182 63 79
183 64 80
184 64 81
185 65 82
186 66 83
187 66 84
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
190 69 94
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99
196 73 100
197 74 101
198 75 102
199 75 103
200 76 104
201 77 105
202 78 106
203 78 107
204 79 108
205 80 109
206 81 110
207 81 111
208 82 112
209 83 114

Not: Yukarıdaki tablolar TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Madde 38’de referans verilen EK-A’sına göre hazırlanmış olup, yazım/hesap hatası vb. durumda bahse konu yönetmeliğin EK-A’sında bulunan “Öğrenci Adaylarının Boy ve Ağırlık Sınırları ve Vücut Kitle İndeks Değerlerini Gösteren Tablo” esas olarak alınacaktır.

TABLO-3

FİZİKİ YETERLİLİK DEĞERLENDİRME TESTİ TABLOSU

BARFİKSTE KOL ÇEKME DURARAK UZUN ATLAMA BASKETBOL

TOPU

FIRLATMA

MEKİK (1 dk) 400 M. KOŞU
Tekrar

Sayısı

Puan Mesafe

(cm)

Puan Mesafe

(m)

Puan Tekrar

Sayısı

Puan Süre

(sn)

Puan
0 0 164 0 8,5 0 19 0 01:25 0
1 1 165-174 1 9 1 20-21 1 01:24-01:19 2
2 2 175-179 2 9,5 2 22-23 2 01:18 4
3 3 180-184 3 10 3 24-25 3 01:17 6
4 4 185-189 4 10,5 4 26-27 4 01:16 8
5 5 190-191 5 11 5 28-29 5 01:15 10
6 6 192-193 6 11,5 6 30-31 6 01:14 12
7 7 194-195 7 12 7 32-33 7 01:13 14
8 8 196-197 8 12,5 8 34-35 8 01:12 16
9 9 198-199 9 13 9 36-37 9 01:11 18
10 10 200-201 10 13,5 10 38-39 10 01:10 20
11 11 202-203 11 14 11 40-41 11 01:09 22
12 12 204-205 12 14,5 12 42-43 12 01:08 24
13 13 206-207 13 15 13 44-45 13 01:07 26
14 14 208-209 14 15,5 14 46-47 14 01:06 28
15 15 210 15 16 15 48 15 01:05 30
01:04 32
01:03 34
01:02 36
01:01 38
01:00 40

FYT’de 4 branştan en az birer puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Aday puan alamadığı branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.

2. Adayın aldığı puanların toplamı FYT puanını oluşturur.

TABLO-4

ASTSUBAY MYO PROGRAMLARI VE SIRALAMAYA ESAS PUAN TÜRLERİ

1. Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu

ÖNLİSANS PROGRAMLARI SIRALAMAYA ESAS PUAN TÜRÜ
İşletme Yönetimi YGS-5
Elektrik YGS-1
Elektronik Haberleşme YGS-1
Bilgisayar YGS-1
Otomotiv YGS-2
Mekatronik YGS-2
Uçak YGS-2
Yapı Tesisat YGS-6

2. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu

ÖNLİSANS PROGRAMLARI SIRALAMAYA ESAS PUAN TÜRÜ
Deniz Ulaştırma ve İşletme YGS-1
Elektronik Teknolojisi YGS-1
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı YGS-4
İşletme YGS-6
Uçak Teknolojisi YGS-1
Gemi Makineleri İşletme YGS-1
Elektrik YGS-1
Yapı Tesisat YGS-6
İşletme Yönetimi YGS-5

3. Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu

ÖNLİSANS PROGRAMLARI SIRALAMAYA ESAS PUAN TÜRÜ
Uçak Teknolojileri – Mekanik YGS-1
Uçak Teknolojileri – Aviyonik YGS-1
Hava Trafik Kontrol YGS-1
Elektronik Haberleşme Programı YGS-1
Bilgisayar Programcılığı YGS-1
Elektrik YGS-1
İnşaat Teknolojisi YGS-1
Otomotiv Teknolojisi YGS-1
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı YGS-4
Lojistik YGS-6
Güvenlik ve Koruma YGS-5
 Milli Savunma Üniversitesi tarafından yayınlanan öğrenci alımı ilanı hakkında başvuru şartları, başvuru tarihleri gibi detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, milli savunma üniversitesi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan milli savunma üniversitesi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle