Sağlık Bakanlığı 3103 Sağlık Personeli Alımı İlanı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından bugün yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı bünyesine 3103 sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunları bahsi geçen pozisyonlarda iş başvurusu gerçekleştirebilecekler. Sağlık Bakanlığı 3103 personel alımı ilanına dair başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi tüm bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

  • Sağlık Bakanlığı 3103 Personel Alımı İlanı
  • Sağlık Bakanlığı 3103 Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
  • Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?
  • Sağlık Bakanlığı 3103 Sağlık Personeli Alımı Kadroları

Sağlık Bakanlığı 3103 Personel Alımı İlanı

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda çalıştırılacak olan 3103 personelin ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır. Sağlık Bakanlığı 3103 memur alımı ilanı kapsamında ebe, hemşire, biyolog, sosyal çalışmacı, sağlık teknikeri, psikolog, sağlık memuru gibi bir çok pozisyonda alımlar gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı 3103 Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke geneli yapılacak olan personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar tercihlerini, 12-18 Nisan 2016 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden ilan edilecek kılavuzda yer alacak kurallara göre, şifreleri kullanarak kendileri gerçekleştirebileceklerdir.  AİS şifresi olmayan adaylar aşağıda bulunan bağlantıdan nasıl şifre alabileceklerini öğrenebilirler.

AİS Şifresi Nasıl Alınır Öğrenmek İçin TIKLAYIN

ÖSYM’ye posta yolu ile başvuru gerçekleştirilemeyecek olup, bu şekilde yada elden başvuru yapmak isteyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu yapmak için sadece yukarıda bahsettiğimiz şekilde AİS sistemini kullanmanız gerekmektedir. Tercih süreleri uzatılmayacak olup, KPSS-2016/3 Tercih Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı 3103 sağlık personeli alımı ilanına yapacağınız başvuruların kabul edilmesi için, tercihlerinizin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibariyle sınava girilen öğretim düzeyindeki bir okuldan ya da programdan mezun olunması zorunludur. Mezun durumda bulunmayan adayların tercihleri, yerleştirmeleri yapılmış olsa bile kabul görmeyecektir.

Sağlık Fizikçisi, Odyolog, Dil ve Konuşma Terapisti ve Perfüzyonis pozisyonlarında iş başvurusu yapmak isteyen adaylar 05.04.2016 tarihine kadar muhakkak Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 24.07.2014 tarihli duyuruya daha önce başvuruda bulunmuş adayların tekrar başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesini müteakip, adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için

  • http://www.yhgm.saglik.gov.tr Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için
  • http://www.thsk.gov.tr ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için
  • http://www.tkhk.gov.tr internet sayfalarından ayrı ayrı duyurulacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde (*) ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm:

“…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler:

“3.Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

4. Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

Sağlık Bakanlığı 3103 Sağlık Personeli Alımı Kadroları

Sağlık Bakanlığı hangi mesleklerden personel alımı yapacak, Sağlık Bakanlığı ne kadar personel alımı yapacak, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler tablodan öğrenebilirsiniz.

POZİSYON UNVANI ÖĞRENİMDÜZEYİ SB TKHK THSK TOPLAM
BİYOLOG LİSANS 18 18
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ LİSANS 5 5
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ LİSANS 4 4
DİYETİSYEN LİSANS 19 111 130
FİZYOTERAPİST LİSANS 31 31
HEMŞİRE LİSANS 681 20 701
EBE LİSANS 130 456 586
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) LİSANS 7 7
ODYOLOG LİSANS 15 15
PERFÜZYONİST LİSANS 18 18
PSİKOLOG LİSANS 12 79 91
SAĞLIK FİZİKÇİSİ LİSANS 10 10
SOSYAL ÇALIŞMACI LİSANS 14 14
SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ ÖNLİSANS 530 0 530
SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ÖNLİSANS 99 99
SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYAT ÖNLİSANS 15 15
SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ ÖNLİSANS 20 20
SAĞLIK TEKNİKERİ ÇEVRE SAĞLIĞI ÖNLİSANS 4 4
SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ ÖNLİSANS 53 53
SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE ÖNLİSANS 4 4
SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ ÖNLİSANS 11 11
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ ÖNLİSANS 31 31
SAĞLIK TEKNİKERİ İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ ÖNLİSANS 7 7
SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR ÖNLİSANS 48 48
SAĞLIK TEKNİKERİ ORTOPEDİ ÖNLİSANS 24 24
SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİK ANATOMİ ÖNLİSANS 18 18
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ ÖNLİSANS 20 20
SAĞLIK TEKNİKERİ RÖNTGEN ÖNLİSANS 68 68
SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER ÖNLİSANS 55 55
HEMŞİRE ORTAÖĞRETİM 270 270
EBE ORTAÖĞRETİM 44 44
SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ ORTAÖĞRETİM 9 9
SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR ORTAÖĞRETİM 41 41
SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ ORTAÖĞRETİM 11 11
SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN ORTAÖĞRETİM 50 16 66
SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER ORTAÖĞRETİM 25 25
Genel Toplam 530 1891 682 3103

Bu haberimizde Sağlık Bakanlığı 2016 personel alımı ne zaman, Sağlık Bakanlığı 3103 sağlık personeli alımı, Sağlık Bakanlığı 3103 personel alımı, Sağlık Bakanlığı 3103 memur alımı, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu, başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler sunduk. Sağlık Bakanlığı 3103 personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandığı vakit yine www.iskur.web.tr üzerinden indirebilecek ve detaylı olarak inceleyebileceksiniz. Sağlık Bakanlığı 2016 personel alımı ilanı hakkında son gelişmeleri anlık olarak takip edebilmek için sosyal ağlardan bizleri takip edebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle