Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Savunma Sanayii Müsteşarlığı personel alımı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı yayınladığı ilan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ilan kapsamında 35 personel alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamında 25 proje mühendisi ile 5 proje asistanı ve 5 yönetici asistanı alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar ilana 17 Şubat 2017 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Savunma ve Sanayii Müsteşarlığı personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile diğer ilan detayları haberimiz devamında yer almaktadır.

İçindekiler

 • Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuruda İstenen Belgeler Nelerdir?
 • Sınav Başvurusu
 • Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel Alımı Sınavı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel Alımı İlanı 2017

3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle; 25 (yirmi beş) Proje Mühendisi, 5 (beş) Proje Asistanı ve 5 (beş) Yönetici Asistanı olmak üzere toplam 35 (otuz beş) adet kontenjan için aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinden ve öğrenim bölümleri karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır. Proje mühendisi pozisyonu için;

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ KONTENJAN

ADEDİ

MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK KİŞİ SAYISI KPSS ŞARTI YDS ŞARTI
Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği/ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 7 35
Makine Mühendisliği / Mekatronik Mühendisliği 4 20 P(1) PUAN İNGİLİZCE
Endüstri Mühendisliği 3 15 TÜRÜNDEN EN AZ 70 PUAN ALANINDA EN AZ C
Uçak Mühendisliği/Uzay Mühendisliği/ Havacılık ve Uzay Mühendisliği 3 15 SEVİYESİ (EN AZ 70 PUAN)
Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği 3 15
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği/Metaluıji ve Malzeme Mühendisliği 3 15
Gemi İnşaat(ı) ve Gemi Makineleri Mühendisliği

/Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği/ Gemi Makineleri Mühendisliği

2 10
TOPLAM 25 125

tablo 2

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ KONTENJAN

ADEDİ

MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK KİŞİ SAYISI KPSS ŞARTI YDS ŞARTI
En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin; Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon,

Matematik, İstatistik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri

5 25 P(1) PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 65 PUAN İNGİLİZCE ALANINDA EN AZ D SEVİYESİ (EN AZ 60 PUAN)

Yönetici asistanı pozisyonu için;

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ KONTENJAN

ADEDİ

MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK KİŞİ SAYISI KPSS ŞARTI YDS ŞARTI
I- En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin; Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümleri 3 15 P(3) PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 60 PUAN İNGİLİZCE ALANINDA EN AZ E SEVİYESİ (EN AZ 50 PUAN)
II- En az 2 yıllık (önlisans);

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik ve Halkla İlişkiler bölümleri

2 10 P(93) PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 60 PUAN İNGİLİZCE ALANINDA EN AZ E SEVİYESİ (EN AZ 50 PUAN)

Başvuru Şartları Nelerdir?

Sınava başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

a. Proje Mühendisi Pozisyonu için;

 • Üniversitelerin Tablo 1’de belirtilen öğrenim bölümlerinden lisans düzeyinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları,
 • 4-5 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 ve tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları,
 • Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 70 (yetmiş) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları, gerekmektedir.
 • Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

b. Proje Asistanı için;

 • Üniversitelerin Tablo 2’de belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,
 • 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 65 (altmışbeş) puan almış olmaları,
 • Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 60 (altmış) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları, gerekmektedir.
 • Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

c. Yönetici Asistanı için;

 • Üniversitelerin Tablo 3’de belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,
 • Tablo 3’de (I) bölümünde belirtilen öğrenim bölümlerinden başvuracak adaylar için; 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları,
 • Tablo 3’de (ll) bölümünde belirtilen öğrenim bölümlerinden başvuracak adaylar için; 16 Ekim 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) KPSS P(93) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları,
 • Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 50 (elli) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,gerekmektedir.
 • Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

Başvuruda İstenen Belgeler Nelerdir?

(1) Adaylar başvurularını; Müsteşarlığın İnternet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 17 Şubat 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar (saat: 18:00) sisteme yükleyeceklerdir.

 • Öz geçmişi (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak ).
 • Son 6 aya ait 4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğrafı.
 • Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).
 • Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belgeyi.
 • Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.
 • Sınava ilişkin tüm belgeler elektronik ortamda alınacaktır.

Sınav Başvurusu

Başvuran adaylardan, bu ilanda belirtilen Genel ve Özel Şartları taşıyanlar arasından, KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Değerlendirme, adayların geçerli olan KPSS puanlarından yüksek olanı ile yapılır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatleri Müsteşarlığın (www.ssm.gov.tr) İnternet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel Alımı Sınavı

Sınav, adayın; alan bilgisi konuları yanı sıra genel kültür, kavrayış ve anlatım yetenekleri ile davranış gibi yetkinliklerinin ölçüleceği mülakat usulüyle yapılacaktır.

Sınav (Mülakat) değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerinin her bir adaya ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması, o adayın Sınav notunu gösterecektir. Sınavda (Mülakat) başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. Adayların başarı puanı; KPSS puanı ve sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenecektir.

Başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak suretiyle adayların başarı sırası belirlenecektir. Bu sınav için geçerli olmak üzere, asıl olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek şekilde yedek belirlenebilecektir. Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 5 (beş) katı kadar aday başvurusu olmaması, şartları taşıyan aday bulunmaması veya yapılacak sınav sonucunda başarılı aday bulunmaması halinde pozisyonlar için belirlenen öğrenim bölümleri arasında kontenjanlar kaydırılabilecektir.

Asıl ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Müsteşarlığın İnternet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara bir bildirimde bulunulmayacaktır. Asıl olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların vize işlemlerinin Maliye Bakanlığınca yapılmasını müteakip göreve başlama tarihleri Müsteşarlık İnternet sitesinde tebliğ mahiyetinde ilan edilecektir. Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar, sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

Bilgi Alma : Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının (312) 411 92 81 veya (312) 411 96 64 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan bütün ilanlara Savunma Sanayii Müşteşarlığı iş talep formu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, savunma sanayii müsteşarlığı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan savunma sanayii müsteşarlığı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle