Selçuk Üniversitesi 82 Sözleşmeli (4/B) Personel Alımı Yapacak

Selçuk Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan ile çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Selçuk Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında çok sayıda hemşire alımı gerçekleştirecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru tarihleri ve başvurulara ilişkin diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Personel Alımı İlanı 2017

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihlive7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yeralanek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 82 (sekseniki)adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVAN

KODU

ÜNVANI ADET ÖĞRENİM DURUMU ARANAN NİTELİKLER
01 Hemşire 1 Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin çocuk acil servisinde 3yıl çalışmak vehalen çalışıyor olmak.

b) Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde yatan hastalara ait hemşire bakımı kursuna katılmış olmak ve belge
lendirmek.

02 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) ileri laparoskopik girişimlerde, intraoparatifkoledoskopivekolonjiyografi konularında hemşire olarak deneyim
sahibi olmak ve belgelendirmek.

03 Hemşire 1 Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. Basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) Mikrocerrahi ameliyatlarında scrub hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

04 Hemşire 1 Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. Basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) Ürodinamive laparoskopik üroloji cerrrahi ameliyatlarında hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belge
lendirmek.

05 Hemşire 1 Orta ÖğretimKurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
MemurluğuBölümünden mezun olmak.
a) 3. Basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak

b) Kranialvekafatabanıendoskopicerrahisi ameliyatlarında ve nöronavigasyonile yapılan ameliyatlarda scrub
hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

06 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3 Yıl ameliyathane hemşiresi olarak çalışmış olmak ve halen 3. Basamak kamu hastanelerinin
ameliyathane bölümünde çalışıyor olmakb) İleri laparoskopik girişimler, intraoparatifkoledoskopivekolonjiyografi konusunda hemşire olarak deneyim sahibi
olmak ve belgelendirmek.
07 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
MemurluğuBölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 1 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak

b) İleri laparoskopikgirişimler, intraoparatifkoledoskopivekolonjiyografi konusunda hemşirre olarak deneyim sa
hibi olmak ve belgelendirmek.

08 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin ameliyathanesinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) El ve bilek mikrocerrahi, omuz, el bileği artros kopisi ameliyatlarında scrub hemşire olarak deneyim sahibi
olmak ve belgelendirmek

09 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. Basamak kamu hastanelerinde 2,5 yıl çalışmak ve bunun en az 1,5 yılını ameliyathane de çalışmak ve halen
çalışıyor olmakb) Çocuk ve erişkin kalp dammar cerrahisi ameliyatlarında scrub hemşire olarak deneyim sahibi olmak veresüsita
syonekibinde çalışmış olmak vebelgelendirmek.
10 Hemşire 1 Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
MemurluğuBölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin acilservisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) 3. basamak kamu hastanelerinde resüsitasyon ekibinde 2 yıl çalışmış olmak ve otomatik CPR cihazını kullan
makta deneyimli olmak ve belgelendirmek.

11 Hemşire 1 Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerde 4 yıl çalışmak ve bunun son 2 yılını 3. Basamak reanimasyon yoğun
bakım ünitesinde çalışmış olmak ve halen çalışıyor olmakb) Hipotermi ve Hemodiafiltrasyon cihazlarının kullanımında deneyimli olmak ve belgelendirmek.
12 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin reanimasyon yoğun bakımünitesinde 4 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) Hipotermi ve Hemodiafiltrasyon cihazlarının kullanımında deneyimli olmak ve belgelendirmek.

13 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3.basamak kamu hastanelerinin kardiyoloji yoğun bakım servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) Dobutamin stresekokardyografi, 6 dakikalık yürümetesti, eforstrestesti, ritimholter ve tansiyon holter
kullanımında hemşire deneyimine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

14 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinde en az 3 yıl çalışmak ve bunun en az son 2 yılını 3. Basamak genel
cerrahi yoğun bakım servisinde çalışmış olmak ve halen çalışıyor olmakb) Endoskopi, kolonoskopi ve ERCP işlemlerinde hemşire olarak deneyimli olmak ve belgelendirmek.
15 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik
veya Sağlık Memurluğu Bölümünden
mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin 3.basamak genel cerrahi servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) Endoskopi, kolonoskopi ve ERCP işlemlerinde hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

16 Hemşire 2 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin 3. Basamak genel cerrahi yoğun bakım servisinde 3 yıl çalışmak ve halen
çalışıyor olmak.b) Ultrasonik debritman cihazıyla yara bakımı konusunda ve bariatric cerrahi hastalarının preop ve postop bakımı
konusunda hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.
17 Hemşire 1 Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünde nmezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 3 yıl çalışmak ve bunun son 18 ayını 3. Basamak
kamu hastanelerinin genel cerrahi servisinde çalışmak, halen çalışıyorolmak.b) Endoskopi, kolonoskopi ve ERCP işlemlerinde hemşire olarak deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.
18 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3.basamak kamu hastanelerinin yataklı servisinde en az 3 yıl çalışmak, bunun en az 1 yılını 3.basamak kamu
hastanelerinin3.basamak genel cerrahiyoğun bakım ünitesinde çalışmak ve halen çalışıyorolmak.b) EEG-EMG eğitim sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.
19 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezunolmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin üroloji servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) Ürodinami konusunda hemşire deneyimine sahip olmak, eğitimalmış olmak ve belgelendirmek.

20 Hemşire 1 Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin Beyin cerrahi servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Kafa tabanı cerrahisi, konjenitalmalfarmasyon cerrahisi, derin beyin stimülasyon cerrahisi ameliyatlarının preop
ve postop hastalarda hemşirelik bakımı konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek.

21 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3.basamak kamu hastanelerinin 3.basamak nöroloji yoğun bakım servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor
olmak.b) EEG-EMG eğitim sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.
22 Hemşire 1 Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin nöroloji servisinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) EEG-EMG eğitim sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

23 Hemşire 1 Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin nöroloji servisinde 4 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak ve belgelendirmek.

b) EEG-EMG eğitim sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.

24 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak

b) 3 yıl KVC yoğun bakım ünitesinde hemşire olarak çalışmak ve bunu belgelendirmek.

25 Hemşire 1 Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin onkoloji servisinde3yılçalışmak ve halen çalışıyorolmak

b) Kemoterapi hemşireliğinde deneyimli olmak ve belgelendirmek.

26 Hemşire 1 Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin 3. Basamak iç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde 3 yıl çalışmak
ve halen çalışıyorolmak.b) Biyolojik ilaçuygulamahemşireliğideneyiminesahipolmakvebelgelendirmek.
27 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

MemurluğuBölümünden mezun olmak.

a) 3.basamak kamu hastanelerinin romatoloji, gastroentroloji ve endokrinoloji servislerinde 3 yıl çalışmak
ve halen çalışıyorolmak.b) Biyolojik ilaçuygulama hemşireliği deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.
28 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin kalp damarcerrahisi servislerinde 2 yıl çalışmış olmak ve halen çalışmak.

b) Kardiyak Rehabilitasyon cihazı kullanımında ve hasta bakımında hemşire deneyime sahip olmak ve belge
lendirmek

29 Hemşire 4 Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin ortopedi ve tavmatoloji servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) Pediatrik ortopedi ve mikrovasküler cerrahi post-op hastaların hemşire bakımı ve tedavisinde deneyim sahibi
olmak ve bunu belgelendirmek.

30 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin gözservislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Tanometreveotorefraktometre cihazını kullanabilme yeterliliğine sahip olmak ve belgelendirmek.

31 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin göz servislerinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Tanometreveotorefraktometre cihazını kullanabilme yeterliliğine sahip olmak ve belgelendirmek.

32 Hemşire 1 Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 4 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Bronskoskopi ünitesinde ve kemoterapi hemşirelik uygulamasında deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

33 Hemşire 1 Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin plastic cerrahi ve çocuk cerrahi servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor
olmak.b) Yanık yara, yarık damak ve dudak postop hastaların hemşirelik bakımında deneyim sahibi olmak ve belge
lendirmek.
34 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin göğüs cerrahi ve göğüs hastalıkları servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen
çalışıyorolmak.b) Göğüs tüpü drenaj takibinde ve göğüs cerrahi postoperative hasta takibi konusunda hemşire olarak deneyim
sahibi olmak ve belgelendirmek.
35 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin göğüs cerrahi ve göğüs hastalıkları servislerinde 4 yıl çalışmak ve halen
çalışmak.b) Göğüs tüpü drenaj takibinde ve göğüs cerrahi postoperative hasta takibi konusunda hemşire olarak deneyim
sahibi olmak ve belgelendirmek.
36 Hemşire 2 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin kadın hastalıkları ve doğum servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor
olmak.c) Jinekolojik onkolojik cerrahi hasta bakımında yüksek riskli gebelikler ve doğum takibi konusunda hemşire
deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.
37 Hemşire 2 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin3.basamak yeni doğan yoğun bakım servisinde 3 yıl çalışmak ve halen
çalışıyor olmak.b) ileri perioparatif yeni doğan bakımı konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.
38 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin3.basamak yeni doğan yoğun bakım servisinde 2 yıl çalışmak ve halen
çalışıyor olmak.b) İleri perioparatif yeni doğan bakımı konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.
39 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin pediatric servislerinde 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde yatan hastalar için hemşire bakım kursuna katılmış olmak ve belge
lendirmek.

40 Hemşire 1 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin pediatric servislerinde 4 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak

b) Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde yatan hastalar için hemşire bakım kursuna katılmış olmak ve belge
lendirmek.

41 Hemşire 2 Orta öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık

Memurluğu Bölümünden mezun olmak.

a) 3. basamak kamu hastanelerinin pediatric servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak.

b) Çocuk sağlığı ve hastalıkları servislerinde yatan hastalar için hemşire bakım kursuna katılmış olmak ve belge
lendirmek.

42 Hemşire 1 Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık
Memurluğu Bölümünden mezun olmak.
a) 3. basamak kamu hastanelerinin yataklı servislerinde 8 yıl çalışmak ve halen çalışıyorolmak ve belgelendirmek.

b) Bulaşma yollarına yönelik izalasyon eğitimine sahip olmak ve belgelendirmek.

43 Hemşire 2 Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık a) 3. basamak kamu hastanelerinin enfeksiyon servislerinde 3 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

Bu yazımızda Selçuk Üniversitesi tarafından yayınlanan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru şartları, başvuru tarihleri gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle