SGK 400 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alıyor

SGK personel alımı ilanı

Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu ilan kapsamında 400 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 10 – 17 Haziran 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

İçindekiler

  • SGK 400 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alımı İlanı 2019
  • Başvuru Şartları Nelerdir?
  • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?
  • Sınav Konuları Nelerdir?
  • Sınav Sonuçlarına Nasıl, Nereden İtiraz Edilir?
  • Atama İşlemleri

SGK 400 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alımı İlanı 2019

Kurumumuz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı sözlü olarak 8 Temmuz 2019 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlan taşımak.
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
  • Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
  • ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P13, KPSS P23, KPSS P40, KPSS P42 ve KPSS P47 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak.

Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, alınacak kadronun 4 (dört) katı kadar aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve tarihlerine ilişkin listeler 20 Haziran 2019 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

Başvurular E-Devlet (https://www.turkive.gov.tr) 10-17 Haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar elektronik ortamda yapılacaktır. Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup “Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır. Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Aday; başvuru formuna 4.5×6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir. Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır. Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

Sınav Konuları Nelerdir?

a) Kamu maliyesi:

1) Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi).

2) Maliye politikası.

3) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi.

b) İktisat:

1) İktisat teorisi (Mikro iktisat. Makro iktisat ve İktisadi analiz)

2) İktisat politikası.

3) Para teorisi ve politikası.

4) Uluslararası iktisat.

5) Türkiye ekonomisi ve Güncel ekonomik sorunlar.

c) Hukuk:

1) Anayasa hukuku.

2) Medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç).

3) Borçlar hukuku.

4) Ticaret hukuku (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku).

5) İdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku.

6) İş ve sosyal güvenlik hukuku.

d) Muhasebe:

1) Genel muhasebe.

2) Mali tablolar analizi.

e) Matematik, istatistik, aktüerya bölümleri mezunlarından alınacak denetmen yardımcısı adayları için mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisi.

5. DEĞERLENDİRME

A. Sözlü sınavda adaylar;

a. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. Genel yetenek ve genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilir.

B. Adaylar. Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50, diğer bentler için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

C. Asil ve yedek listelerde sıralama yapılırken, KPSS puan türünden alınan puan ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle hesaplanır. Sınavda başarılı olanların listesi duyuruda belirtilen kadro sayısını aşmamak suretiyle sözlü sınav bitim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir

D. Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda başarılı olmak şartıyla yedek aday belirlenerek sınav sonucunun ilan edildiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sınavı asıl kazananlardan çeşitli nedenlerle göreve başlayamayanların yerine yedek listede yer alan adayların atamaları yapılır.

Sınav Sonuçlarına Nasıl, Nereden İtiraz Edilir?

Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bes is günü içerisinde dilekçe ile Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personel Daire Başkalığı, Ziyabcy Cad. No:6 Balgat /ANKARA adresine) yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on bes eün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı ve/veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçlan kesindir.

Atama İşlemleri

Sınavda başarılı adayların, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinde istenen şartları taşımak ve Kuramca ilan edilen süre içerisinde belgeleri ibraz etmek kaydıyla, başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Tablo-l:Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavına alınacak bölümler, kadro sayılan, KPSS Puan Türleri ve Taban Puanlan

SIRA

NO

BÖLÜM/ANABİLİM DALI KADRO

ADEDİ

KPSS

PUAN

TÜRÜ

TABAN

PUAN

1 En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kuramlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık, sigortacılık fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak 350 KPSS P23 KPSS P40 KPSS P42 KPSS P47 75
2 En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramlarının matematik, istatistik ve aktücrva bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 50 KPSSP13 75
TOPLAM

Personel Daire Başkanlığı Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Tel: 0312 207 84 43 – 84 11 – 85 39

Fax:0312 207 81 44

E-Posta: [email protected]

Bu yazımızda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak olan 400 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı hakkında detaylı başvuru bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanan ilanlara SGK iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER SGK HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, sgk konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan sgk duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle