Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

İçindekiler

  • Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( TİKA ) 15 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı
  • TİKA Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( TİKA ) 15 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı yani bilinen adıyla TİKA yayınlamış olduğu ilan ile 15 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini belirtti. TİKA sözleşmeli personel alımı ilanı başvuruları 23 Mayıs 2016 tarihinde başlayacak olup, 27 Mayıs 2016 tarihinde son bulacaktır. Yapılan incelemeler ve değerlendirmelerin ardından mülakata çağırılan adaylar daha sonra açıklanacaktır. TİKA Başkanlığında sözleşmeli olacak istihdam edilecek olan personel “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik Esasları” uygulanır. TİKA sözleşmeli personel alımı başvurusunda bulunan ve başvuruları kabul edilen adaylar daha sonra 2 Haziran 2016 tarihinde ilan edilecek yerde, 08 ila 17 Haziran 2016 tarihleri arasında giriş sınavına tabi tutulacaklardır.  TİKA sözleşmeli personel alımı ilanına dair diğer başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru detaylarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

TİKA Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

  • Bütün başvuru grupları için İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve Arapça dillerinden herhangi birinden 2014 yılı için Sonbahar, 2015 yılı için İlkbahar ve Sonbahar, 2016 yılı için İlkbahar dönemlerinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı’ndan 1. Gruptan başvuran adaylar için (C) seviyesinde; 2, 3 ve 4. Gruptan başvuran adaylar için (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya Başkanlıkça yapılacak yabancı dil sınavında başarılı (1. Grup 70 puan; 2, 3 ve 4. Gruplar için 80 puan) olmak.

Bu maddede belirtilen şartlar yabancı uyruklu adaylar için aranmaz.

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (4) (5) (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak,
  • Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İKDH Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir.)
  • Başvurulacak gruplara göre aşağıda yer alan “Sözleşmeli Personel Grupları ve Aranan Özel Şartlar Tablosu” ndaki şartları taşıyor olmak,
Gruplar Adet Başvurabilecek Mezuniyet Alanı Özel Şartlar
1. Grup 5 – Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun olmak. – Mühendis veya Mimar pozisyonunda en az 5 yıllık hizmet süresine sahip olmak.- Tercihen saha deneyimi sahibi olmak

– Tercihen tarihi eser restorasyonu alanında tecrübe sahibi olmak veya lisansüstü derece sahibi olmak

2. Grup 1 – Üniversitelerin İletişim Fakültelerinde Radyo, TV Sinema, Gazetecilik, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı ve diğer ilgili bölümlerinden mezun olmak. – İletişim ve medya sektöründe en az 3 yıllık hizmet süresine sahip olmak. Tercihen yayıncılık, kurumsal iletişim, grafik tasarımı, internet medyası, web tasarımı konularında çalışmış olmak.
3. Grup 6 – Üniversitelerin 4 (dört) yıllık İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Maliye Bölümlerinden mezun olmak – TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda en az 4 yıllık hizmet süresine sahip olmak.- Tercihen yurtdışında kalkınma işbirliği ve teknik yardım başta olmak üzere inceleme-araştırma ve Sivil Toplum Kuruluşu çalışmaları yürütmüş olmak.
4. Grup 3 – Üniversitelerin Sosyoloji veya Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak – En az 3 yıl hizmet süresine sahip olmak ve TİKA proje ve faaliyetlerinin yürütüldüğü sahaya ilişkin araştırma, inceleme çalışmalarında yer almış olmak veya TİKA proje ve faaliyetlerinin yürütüldüğü sahaya ilişkin akademik yayın yapmış olmak.

Adayların aşağıda yer alan başvuru evraklar ile birlikte en geç 27 Mayıs 2016 cuma günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı GMK Bulvarı No: 140 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için istenen belgeler:

a) Başkanlıktan veya www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş

Başvuru Formu,

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),

c) YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sonuç belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (Başkanlıkça yapılacak dil sınavına gireceklerden bu belgeler istenmez.)

ç) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için nüfus cüzdanının 1 adet sureti, yabancı ülke vatandaşları için pasaport örneği,

d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için adli sicil kaydı yazılı beyanı, yabancı ülke vatandaşları için ise sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge,

e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durum olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

f) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

g) Daha önce başka yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi (E-devlet üzerinden alınan hizmet dökümünü ve daha önce çalışılan yerden alınacak hizmet belgesi),

ğ) En geç üç ay önce çekilmiş 4,5X6 cm. ebadında iki adet fotoğraf,

h) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş.

Giriş sınavından önce yabancı dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan adaylar için ihtiyaç halinde 02 Haziran 2016 Perşembe günü Başkanlıkça İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça yabancı dil seviyelerini ölçmeye yönelik sınav yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar Başkanlıkça mülakat programında belirtilen yer ve saatte, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı ikinci bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

BAŞVURU TARİHLERİ 23-27 Mayıs 2016
YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI 31 Mayıs 2016
YABANCI DİL SINAVI 02 Haziran 2016
MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI 03 Haziran 2016
MÜLAKAT SINAVI 08 – 17 Haziran 2016

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı yani TİKA 15 sözleşmeli personel alımı ilanına dair başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi bilgileri paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilir ve diğer TİKA tarafından yayınlanmış olan ilanlara TİKA iş ilanları ve iş başvurusu sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle