Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Türkiye İstatistik Kurumu yani bilinen kısa adı işle TÜİK yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıklamıştır. TÜİK sözleşmeli personel alımı ilanı kapsamında 8 personel istihdam edecektir. Adaylar kendilerinden istenen belgeler ile beraber en geç 4 Ağustos 2017 günü mesai bitimine kadar ilana başvuru yapmalıdırlar. TÜİK sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine ise haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017
  • Başvuru Şartları Nelerdir?
  • TÜİK Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu 2017
  • Başvuruların Değerlendirilmesi
  • Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
  • TÜİK Personel Alımı Sözlü Sınavı
  • Maaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Başkanlığımız Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca 8 (Sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

1.1. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

e) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

1.2. ÖZEL ŞARTLAR

1.2.1. ETL ve VeriAmbarıUzmanı (2 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

1. Veri ambarı analizi, tasarımı ve kurulumu, ETL süreçlerinde en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

2. Oracle veritabanı üzerinde en az üç (3) üç yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

3. SQL programlama dilinde, PL/SQL ile program/paket geliştirmede en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

4. Oracle veritabanı performans iyileştirme süreçlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. ETL araçlarında (Talend vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

6. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

7. Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified sertifikasına sahip olmak,

8. PostgreSQL veya MariaDB veritabanı sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9. Big Data, NoSQL, Apache Spark konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

10. Oracle Veritabanı yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

1.2.2. JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı (4 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

1. En az 3 (üç) yıllık Java yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

2. XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Çok katmanlı mimari ve tasarım desenleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Temel ilişkisel veritabanı işlemleri, sorgulama ve SQL veya PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Versiyonlama araçlarından (GIT, SVN, vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. ECLIPSE tabanlı ve benzeri uygulama geliştirme ortamlarında proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Aşağıdaki şartlardan en az bir tanesini sağlıyor olmak:

a. J2EE ve Web Uygulama Geliştirme teknolojilerine hakim; ZK, JSP/Servlet,

JSF, Struts, ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB (3.X), teknolojilerinden en az ikisini kullanarak proje geliştirmiş olmak ve DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT konularında bilgi sahibi olmak,

b. Swing, JavaFX teknolojilerinden herhangi birini kullanarak masaüstü projesi geliştirme tecrübesi bulunmak ve Oracle ve gömülü veritabanları (SQLite, H2, Derby) hakkında bilgi sahibi olmak,

c. Android platformunda en az 2 (iki) yıllık program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

d. Web teknolojileri HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript Framework(AngularJS, React, Node.js, Docker), JQuery, Model-View- ViewModel(MVVM) yazılım mimari deseni konularında tecrübe sahibi olmak,

8. Redmine, JIRA gibi proje yönetim araçlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

9. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

10. Java teknolojileri ile ilgili eğitim, katılım veya uzmanlık sertifikalarından (Java SE, Java EE) herhangi birine sahip olmak,

11. Test yönelimli programlama araçları ( JUnit vb.) ile program geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde tasarım, geliştirme, test, konfigürasyon, sürekli entegrasyon, sürüm yönetimi ve dağıtımı konularında bilgi sahibi olmak,

13. CMMI uygulayan yazılım geliştirme ekibinde çalışmış olmak.

1.2.3. Ağ ve Güvenlik Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

1. Bilgi işlem merkezlerinde ağ yönetimi veya ağ güvenliği konularında en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

2. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, nmap, tcpdump vb.) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Güvenlik duvarı, içerik filtreleme, IPS/IDS gibi güvenlik yazılımları/donanımları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Anahtarlama (Switching), Yönlendirme (Routing), IEEE 802.1x ağ teknolojileri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Linux, BSD veya Unix türevi işletim sistemlerinden en az biri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

7. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

8. Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak.

9. Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak.

1.2.4. Sistem Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

1. Red Hat Jboss uygulama sunucularında en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

2. Linux, BSD veya Unix türevi işletim sistemlerinden en az biri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

3. Linux, BSD veya Unix sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme performans problemlerinin çözümü gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Uygulama sunucusu cluster ve replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5. Apache, nginx gibi web sunucu ortamlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6. Uygulamaların performans analizi ve iyileştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7. Load balancer cihazları üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8. Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

9. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

10. Java programlama dilinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11. Database ve SQL teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

12. RHEL veya OEL işletim sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Graylog, logstash, elastic search araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14. Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak.

TÜİK Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu 2017

Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

2.1. İstenilen belgeler

1. İş Talep Formu Başkanlığımız internet sitesi, www.tuik.gov.tr adresinden temin edilecektir.
2. Özgeçmiş Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar; başvurulan pozisyon için belirlenen maddelere cevap olacak şekilde ilgili madde ile aynı sırada ve aranan bilgi ve tecrübeler ise detaylandırılarak sunulacaktır. Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması ya da tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte belirtilmesi

gerekmektedir. Aday özgeçmişini

imzalayacaktır.

3. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

b)Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge, Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

5. En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma

programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir.

Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.
6. KPSS Sonuç Belgesi Varsa; KPSS puanını gösteren belgenin

bilgisayar çıktısı.

7. Yabancı Dil Belgesi Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren belgenin fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
8. Mezuniyet Belgesi Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet

belgesinin fotokopisi.

9. Sertifikalar Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda

istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerin fotokopileri. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Başvurular, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İnternet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde bulunan İş Talep Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra diğer belgeler ile birlikte en geç 04/08/2017 günü mesai bitimine (18:00) kadar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin yada imzasız İş Talep formları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, pozisyon ve ücret tablosunda belirtilen sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların her birisinden, ETL ve Veri Ambarı Uzmanı, JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı, Ağ ve Güvenlik Uzmanı ve Sistem Uzmanı için 10 (on) katı aday arasından seçilecektir. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru puan hesaplama yöntemi: [(KPSS P3 PUANI x 0,7) + (Yabancı Dil Puanı x 0,3)]

Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Genel ve Özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde 18/08/2017 tarihinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

TÜİK Personel Alımı Sözlü Sınavı

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, aynı sayıda yedek aday belirlenebilecektir.

5.2. Sınav Konuları

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

5.3. Sınav Yeri ve Tarihi

Sınav yeri ve tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sözlü sınav – 11-12-13-14/09/2017 tarihlerinde saat: 09:30’da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya /ANKARA) adresinde yapılacaktır.

Maaş

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum Başkanlığı tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

6.1. Pozisyonlara göre alınacak kişi sayısı ve sınava çağrılacak aday sayısı

Sıra

No

Alınacak

Kişi

Sayısı

Sınava Çağrılacak

Aday Sayısı

Pozisyon Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı
1 2 20 ETL ve

Veri Ambarı Uzmanı

2 Katına kadar
2 4 40 Java Yazılım

Geliştirme

Uzmanı

2 Katına kadar
3 1 10 Ağ ve

Güvenlik

Uzmanı

2 Katına

kadar

4 1 10 Sistem

Uzmanı

2 Katına kadar
Toplam 8 80

Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sözlü sınavda başarılı olan adaylara e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA 8.2. Telefon bilgileri

Özel Şartlar Dışındaki Konular İçin
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İnsan

Kaynakları Daire Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar

Çankaya /ANKARA

+90 312 410 03 10

+90 312 410 03 17

Özel Şartlarla İlgili Konular İçin
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı

Çankaya Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Sokak No:2

Çankaya / ANKARA

+90 312 417 64 45 /192

+90 312 417 64 45 /205

Bu yazımızda TÜİK tarafından yapılacak olan sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara TÜİK iş başvurusu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle