Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Alımı Yapıyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ya da bilinen kısa adıyla YÖK yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. YÖK, personel alımı ilanı kapsamında yazılım uzmanı alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 15 Ocak ile 2 Şubat 2018 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Özel Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi
 • Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Başvuru Sonuçlarının Açıklanması
 • Değerlendirme

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzer e 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6.maddesi uyarınca sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6.maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8.maddesi uyarınca 2016 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak bilişim personeli sayısının 10 (on) katı aday arasından; Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre yerleştirilecektir. (Bu sıralamalara göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)

Başvuru Şartları Nelerdir?

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,
 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,
 3. 35 yaşından gün almamış olmak
 4. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,
 5. (d) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,
 6. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
 7. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 8. Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
 9. Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
 10. Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açı k olmak,
 11. Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

Özel Başvuru Şartları Nelerdir?

**YAZILIM UZMANI (3 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

 • Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Struts veya ZK (tercihen) ile geliştirilen projelerde en az 4 yıl tecrübeye sahip olmak.
 • Tercihen Oracle Certified Associate (Java SE 5, Java SE 6, Java SE 7 Programmer veya Java SE 8 Programmer) sertifika sahibi olmak,
 • Tercihen ORM (Hibernate, JPA, iBatis), Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak,
 • İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL, PL/SQL veya T -SQL bilgisine sahip olmak,
 • WebServis (SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve (DHTML, CSS, JavaScript, Ajax, JQuery, JSON) web teknolojilerine hakim olmak.
 • Tercihen SOA Mimarisi, Enterprise Service Bus, XML web servisleri, web servisleri güvenliği ve harici sistem entegrasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Java tabanlı uygulamama sunucularından, tercihen JBoss, IBM WebSphere, Oracle WebLogic gibi kurumsal J2EE tabanlı uygulama sunucularından herhangi birini kullanmış ve yönetebiliyor olmak,
 • Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, performans yönetimi araçları ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • UML ve tasarım kalıpları konularında bilgili ve deneyimli olmak,
 • Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,
 • Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgili ve deneyimli olmak,
 • JasperReport ve iReport gibi raporlama araçları konusunda bilgili ve deneyimli olmak,
 • Tercihen Android ve iOS platformuna sahip mobil cihazlar için uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
 • Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabiliyor olmak,
 • Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

**AĞ UZMANI (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

 • Bilişim sistemleri iletişimi konusunda en az 4 yıl tecrübeli olmak
 • En az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir Bilgi İşlem Merkezinde Network uzmanı olarak çalışmış olmak
 • Firewall, anti-virüs, filtreleme, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Sistem Güvenliği, e-posta güvenliği ve IPS gibi güvenlik ürünleri konusunda tecrübeli olmak
 • Microsoft Server ürün ailesi ve Linux tabanlı işletim sistemler inde tecrübe sahibi olmak
 • Yük Dengeleme cihazlarının konfigürasyon ve kurulumu konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • Ağ anahtarlama cihazları, ağ mimarisi, yönlendiriciler, ağ erişim kontrol sistemleri konfigürasyon ve işletme tecrübesine sahip olmak
 • Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun IEEE 802.1x uygulamasını yapmış ve/veya projede aktif olarak yer almış olmak
 • Sızma testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 • Log yönetimi ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
 • Tercihen Microsoft Exchange 2010-2016 ve Microsoft Skype Server, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak, Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, SCCM, SCOM) VMware ve HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak
 • Tercihen aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak

VMware Certified Professional (VCP4), Check Point Security Administration (CCSA), Certified Ethical Hacker (CEH), F5 Certified BIG-IP Administrator (F5-CA), Microsoft Certified Solutions Expert(MCSE), Red Hat Certified Engineer (RHCE)

 • Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
 • Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
 • Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
 • Takım çalışmasına yatkın olmak,

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular, www.yok.gov.tr adresinde bulunan “Başvuru Formu“nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte (Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06 800 Bilkent- Çankaya/ANKARA) adresine 15 Ocak 2018-2 Şubat 2018tarihleri arasında elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta ile gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),
 • Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi,
 • 2016 KPSS sonuç belgesi, (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir. (Bilişim Personeli için)
 • Mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğin in belgelendirilmesi gerekir.)
 • Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi), (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı (Bilişim Personeli için) 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)
 • Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2016 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, alınacak personel sayısının on katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

Değerlendirme

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur.

YÖK PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLETİŞİM TEL: (312) 298 75 68-70-71

Bu yazımızda YÖK tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan diğer bütün ilanlara YÖK işe alım süreci sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

İskur.web.tr, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle iskur.web.tr’un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. İskur.web.tr’dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞEN TWITTER SAYFAMIZI BEĞEN E-BÜLTENE ABONE OL
Duyuru: Kamu ve Özel Sektör İş İlanlarını Sosyal Medyadan Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Yorum ekle